Navigatie overslaan

Werkaccounts gebruiken met een Visual Studio-abonnement

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Een werkaccount is een account dat de administrator van een organisatie heeft gemaakt om een lid van de organisatie toegang te geven tot alle cloudservices van Microsoft, zoals Microsoft Azure, Microsoft Intune of Office 365. Een werkaccount kan het zakelijke e-mailadres van een gebruiker zijn, bijvoorbeeldgebruikersnaam@organisatienaam.com, wanneer een organisatie zijn Active Directory-accounts federeert of synchroniseert met Azure Active Directory. Zie Hoe verloopt het proces voor het toewijzen van werkaccounts aan organisatieleden die hiervoor in aanmerking komen? voor meer informatie over het toewijzen van werkaccounts door de administrator van de organisatie.

  Een Microsoft-account, die door een gebruiker is gemaakt voor persoonlijk gebruik, is de nieuwe naam van wat eerder Windows Live ID werd genoemd. Het Microsoft-account is de combinatie van een e-mailadres en een wachtwoord waarmee een gebruiker zich kan aanmelden bij alle op consumenten gerichte producten en cloudservices van Microsoft, zoals Outlook (Hotmail), Messenger, OneDrive, MSN, Windows Phone of Xbox LIVE. Als een gebruiker zich bij deze of andere services aanmeldt met een e-mailadres en wachtwoord, heeft de gebruiker al een Microsoft-account, maar de gebruiker kan zich ook op elk moment aanmelden voor een nieuw account.

 • U moet een Microsoft-account gebruiken om uw Visual Studio-abonnement te activeren, maar u kunt uw voordelen vervolgens aan uw werkaccount koppelen via de portal My Account. U krijgt met een werkaccount en een Microsoft-account dezelfde voordelen.

 • Organisaties met Visual Studio-abonnementen die behoefte hebben aan flexibiliteit om Microsoft Azure-voordelen te kunnen overdragen tussen verschillende werknemers van dezelfde organisatie. Dit is van belang voor organisaties die bang zijn dat een MSDN-abonnee in hun organisatie die Microsoft Azure-activa maakt onder een Microsoft-account, een zakelijk risico zou kunnen veroorzaken als de persoon die aan dat Microsoft-account is gekoppeld het bedrijf verlaat. Voor het overdragen van de Microsoft Azure-voordelen aan een andere persoon is het vereist dat de betreffende persoon is gekoppeld aan een MSDN-licentie.

 • Nieuwe of bestaande Visual Studio-abonnees die hun Microsoft Azure MSDN-voordeel nog niet hebben geactiveerd, kunnen dit doen met hun werkaccount op de portal My Account.

  Als u uw Microsoft Azure-voordeel al hebt geactiveerd en het abonnement wilt overdragen van uw Microsoft-account naar uw werkaccount, kunt u contact opnemen met de klantondersteuning van Microsoft Azure.

Processen

  1. De administrator meldt zich aan als organisatie voor een cloudservice van Microsoft, zoals Microsoft Azure, Microsoft Intune of Office 365.
  2. Een tenant in de cloud wordt automatisch ingericht in Azure Active Directory en vertegenwoordigt de organisatie.
  3. Nadat deze tenant is ingericht, kan de administrator workaccounts toewijzen aan de afzonderlijke leden van de organisatie.
 • Visual Studio-abonnees kunnen de volgende stappen gebruiken om hun Microsoft Azure-voordeel te activeren met een werkaccount:

  1. Ga naar My Account (u wordt gevraagd om u aan te melden met uw Microsoft-account).
  2. Kies in Subscription Benefits (Abonnementsvoordelen) bij Microsoft Azure de optie Link to your work account (Koppelen aan uw werkaccount).
  3. Voer een werkaccount in (bijvoorbeeld gebruikersnaam@organisatienaam.com) en selecteer Link (Koppelen).
  4. Kies Activate Microsoft Azure (Microsoft Azure activeren) en meld u aan met uw werkaccount.
 • Het werkaccount is geactiveerd nadat de gebruiker de stappen heeft uitgevoerd die worden beschreven in het antwoord bij Hoe kunnen Visual Studio-abonnees die hiervoor in aanmerking komen, een MSDN Microsoft Azure-abonnement maken?. Hiermee wordt het werkaccount gevalideerd en wordt ervoor gezorgd dat gebruiker die toegang tot het voordeel krijgt, ook daadwerkelijk de persoon is aan wie het voordeel is toegekend.

 • Wanneer een werknemer een organisatie verlaat en het gekoppelde account wordt verwijderd uit Azure Active Directory, wordt het werkaccount van de gebruiker automatisch uitgeschakeld. Als u de activa voor dit uitgeschakelde MSDN Azure-abonnement wilt overdragen naar een andere Visual Studio-abonnee in uw organisatie, kan de beheerder van de organisatie contact opnemen met de klantondersteuning van Microsoft Azure om eigendom van het uitgeschakelde account over te dragen.

  Opmerking: wanneer het werkaccount van een gebruiker wordt uitgeschakeld, wordt het Visual Studio-abonnement van de gebruiker niet geannuleerd. Raadpleeg de Help-pagina voor beheer van volumelicenties voor informatie over het verwijderen van het MSDN-abonnement van een werknemer die de organisatie verlaat.

 • Organisaties moeten een duidelijk beleid implementeren dat vereist dat Visual Studio-abonnees hun werkaccounts gebruiken.

 • Met een duidelijk beleid en goede richtlijnen kunnen organisaties de kans hierop verkleinen, maar niet volledig uitsluiten.