Navigatie overslaan

Prijzen voor Visual Studio Team Services

Met VSTS betaalt u voor de functies die u nodig hebt voor uw gebruikers (per gebruiker per maand) en de benodigde build- en releasecapaciteit voor uw team (per gelijktijdige taak).

Gebruikersprijzen

VSTS-gebruikers (Basic-toegangsniveau)
Gebruikers die toegang nodig hebben tot continue integratie, versiebeheer, agile planning en andere services.
Eerste 5 gebruikers—Gratis
Gebruikers 6 tot en met 10—$- elk
Gebruikers 11 tot en met 100—$- elk
Gebruikers 101 tot en met 1000—$- elk
Gebruikers 1,001 en hoger—$- elk

* Prijzen per maand
Test Manager $-/gebruiker
* Prijzen per maand
Pakketbeheer Eerste 5 gebruikers—Gratis
Gebruikers 6 tot en met 100—$- elk
Gebruikers 101 tot en met 1000—$- elk
Gebruikers 1.001 en hoger—$- elk

* Prijzen per maand

U kunt ook gratis Visual Studio-abonnees en belanghebbenden aan uw team toevoegen.

Prijzen van builds en releases

Door Microsoft gehoste CI/CD Laag Gratis - 1 taak voor gelijktijdige uitvoering, beperkt tot 240 minuten*
30 minuten maximumduur enkele taak

Of

$-/taak voor gelijktijdige uitvoering
360 minuten maximumduur enkele taak
Zelf-hostende CI/CD 1 taak voor gelijktijdige uitvoering - Gratis
1 extra taak voor gelijktijdige uitvoering voor elke actieve Visual Studio Enterprise-abonnee in uw team
$-/Pijplijn voor extra taken voor gelijktijdige uitvoering

*Prijs per minuut boven 240 minuten is $0.05/min voor de volgende 20 uur/maand en vervolgens $0.01/min voor gebruik boven 20 uur/maand.

Verwante services

Cloudbelastingtest Eerste 20.000 virtuele gebruikersminuten (VUM)—Gratis
$-/VUM voor 20.001—2 miljoen VUM
$-/VUM voor 2.000.001—10 miljoen VUM
$-/VUM voor gebruik bij meer dan 10 miljoen VUM/maand

Ondersteuning en SLA

 • Wij garanderen ten minste 99,9% beschikbaarheid van Visual Studio Team Services voor gebruikers met een betaalde versie voor toegang tot het gekoppelde Visual Studio Team Services-account.
 • We garanderen ten minste 99,9% beschikbaarheid voor het uitvoeren van builds en releases met de Build and Releases-service van Visual Studio Team Services.
 • We garanderen ten minste 99,9% beschikbaarheid voor het uitvoeren van builds met de Build-service van Visual Studio Team Services.
 • We garanderen ten minste 99,9% beschikbaarheid voor het uitvoeren van belastingtesten met de cloudservice voor belastingtesten van Visual Studio Team Services.
 • De beschikbaarheid wordt berekend voor een maandelijkse factureringscyclus.
 • SLA voor Visual Studio Team Services downloaden

Veelgestelde vragen

 • Veel klanten stellen eerst rechtstreeks op visualstudio.com een gratis Visual Studio Team Services-account in, in welk geval het account alleen voor gratis services kan worden gebruikt. Wanneer u gebruikersonderdelen of extra services voor VSTS wilt aanschaffen, moet u de facturering instellen via uw Visual Studio Team Services-account.

 • Het maandelijkse tegoed kan niet worden gebruikt voor Visual Studio Team Services-aankopen, maar u kunt dit Azure-abonnement wel gebruiken voor facturering. Hiertoe moet u een betaalwijze instellen en de bestedingslimiet uit $0 verwijderen. Informatie over het maandelijkse Azure-tegoed voor Visual Studio-abonnees.

 • Ja, uw vooraf betaalde bedragen kunnen worden gebruikt voor alle Visual Studio Team Services-kosten, met uitzondering van extensies van derden die in de Visual Studio Marketplace worden aangeboden. Extensies van derden worden afzonderlijk gefactureerd.
 • Alle kosten worden op uw volgende maandfactuur vermeld. De kosten zijn gebaseerd op het aantal gebruikers en agents voor Build and Deployment dat u gedurende de maand hebt aangeschaft, plus het werkelijke gebruik van Build (XAML) of Belastingtesten in de cloud, nadat de gratis hoeveelheden service zijn gebruikt. De gratis hoeveelheden Build (XAML) of Belastingtesten in de cloud worden op de eerste dag van de maand opnieuw ingesteld, ongeacht uw factureringsmaand.

 • Als u een gebruiker verwijdert, verandert dat op zichzelf niets aan de kosten. Daarvoor moet u ook het aantal betaalde gebruikers verlagen via de klassieke Microsoft Azure Portal. Na deze verlaging worden de wijzigingen aan het begin van de volgende maand van kracht.

 • U kunt gebruikersonderdelen en extra services voor VSTS aanschaffen in de klassieke Microsoft Azure-portal. Visual Studio-abonnementen en extensies voor Visual Studio Team Services zijn verkrijgbaar via Visual Studio Marketplace.

 • U bepaalt of we kosten in rekening brengen op uw account voor Build (XAML) of Belastingtesten in de cloud en kunt een limiet instellen voor het gebruik. Standaard is uw account ingesteld voor uitsluitend gratis gebruik. U moet expliciet kosten inschakelen vanuit de klassieke Microsoft Azure Portal.

 • Als u tijdens een kalendermaand een VSTS-gebruikersonderdeel aanschaft, worden de kosten naar rato in rekening gebracht, op basis van het aantal resterende dagen in die maand. Wanneer u het aantal betaalde gebruikers in uw account verlaagt, treedt de verandering aan het begin van de volgende maand in werking.

 • Ja. Actieve Visual Studio Enterprise-abonnees krijgen één privépijplijn bij de Team Services-accounts waarvan ze lid zijn. U ziet één privépijplijn per Visual Studio Enterprise-abonnee die is toegevoegd aan uw Team Services-account. Klik op Instellingen en ga naar de pagina Build and Release. Meer informatie over privépijplijnen.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Visual Studio Team Services

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Maak een gratis Visual Studio Team Services-account