Prijzen van de StorSimple-oplossing

StorSimple

De totale kosten voor een StorSimple-apparaat bestaan uit de maandelijkse abonnementskosten, de kosten voor de Azure Blob Storage-capaciteit en toegang , en de kosten voor gegevensoverdracht die afhankelijk zijn van het gebruik.

De StorSimple-abonnementskosten zijn afhankelijk van het apparaatmodel. Deze worden gemeten volgens het dagtarief voor elke dag dat het apparaat is geregistreerd met de Azure StorSimple-beheerservice. Als u de service wilt onderbreken en de facturering wilt stopzetten, stelt u het apparaat buiten bedrijf vanuit de beheerservice.

Prijsinformatie

Model Dagtarief Maandtarief (maanden van 31 dagen)
Virtueel apparaat—1200 $- $-
Cloudmatrix 8010 of 8020 $- $-
Fysiek apparaat—8100 $- $-
Fysiek apparaat—8600 $- $-

De kosten voor het virtuele apparaat zijn per dag naar rato en starten zodra het apparaat wordt geactiveerd via Azure. De abonnementsmeter stopt wanneer het apparaat wordt gedeactiveerd vanuit Azure Portal. De meter wordt dus niet gestopt door een apparaat uit te schakelen. Het apparaat moet worden gedeactiveerd.

Als u het StorSimple-apparaat hebt gekocht via het Azure Storage Acceleration-programma, wordt u gefactureerd volgens het oude prijsmodel tot juni 2020 (de maandelijkse kosten voor StorSimple Management zijn $0.034 per GB, alleen van toepassing op apparaten uit de 8000-serie). U kunt echter op elk moment overstappen op het model voor het nieuwe abonnement (hierboven weergegeven). Neem contact op met uw accountvertegenwoordiger als u vragen hebt of wilt overstappen op het nieuwe prijsmodel.

Alle klanten gaan in juni 2020 over naar het nieuwe prijsmodel.

StorSimple-gegevensbeheer

Met StorSimple-gegevensbeheer kunt u naadloos toegang krijgen tot StorSimple-gegevens in de cloud. Deze service voorziet in API's om gegevens te extraheren uit StorSimple en aan te bieden aan andere Azure-services in indelingen die meteen kunnen worden gebruikt. De indelingen die eerst worden ondersteund zijn Azure Blobs, Azure Files en Azure Media Services-activa Op deze manier kunt u eenvoudig werkstromen instellen waar u gegevens kunt gebruiken die zijn opgeslagen op apparaten uit de StorSimple 8000-serie met Azure Media Services, Azure HDInsight, Azure Machine Learning en Azure Cognitive Search.

De prijzen voor StorSimple-gegevensbeheer worden berekend op basis van het aantal gegevenstransformatietaken dat wordt uitgevoerd en hoeveel gegevens er worden getransformeerd.

Gegevenstransformatie (per taak) $-
Gegevenstransformatie (per GB) $-

Een StorSimple-apparaat aanschaffen

De SVA 1200 kan gratis worden gedownload door alle Azure-klanten. Nadat het apparaat bij de service is geregistreerd, wordt de dagelijkse meter toegepast.

De hybride opslagmatrixen uit de Microsoft Azure StorSimple 8000-reeks kunnen alleen worden gekocht via de Microsoft Enterprise Overeenkomst. Als klanten StorSimple-hardware willen aanschaffen, moeten ze gebruikmaken van het StorSimple-abonnement tot hun Enterprise Overeenkomst moet worden verlengd of tot de Enterprise Overeenkomst is verlopen.

Voorbeeld

Bij het verlengen van hun Enterprise Overeenkomst kunnen klanten een StorSimple 8100-abonnement aanschaffen voor één jaar tegen een dagtarief van $-. 365 dagen × dagtarief van $- = $-. Dit geeft gebruiksrechten voor één jaar en de hardware wordt zonder extra kosten verzonden.

Als klanten gedurende de termijn een apparaat willen aanschaffen, kunnen ze het abonnement voor de resterende maanden kopen. Wanneer de Enterprise Overeenkomst moet worden verlengd, kan worden gekozen tussen verlenging van het bestaande abonnement of overstappen op betalen per gebruik. Als de klant het abonnement niet koopt, loopt de Azure-meter voor het monetaire toezeggingsbedrag van Azure of geldt een overschrijding. De prijs is gelijk bij een abonnement en betalen per gebruik. Bij betalen per gebruik kunt u op elk gewenst moment stoppen.

StorSimple draagt fysieke hardwareapparaten blijvend over aan de klant. De klant hoeft de hardware niet te retourneren als de service wordt beëindigd.

De StorSimple Cloud-apparaten (SCA 8010/8020) kunnen alleen worden geïnstalleerd als begeleidende apparaten bij fysieke apparaten uit de 8000-reeks. Klanten moeten een fysiek apparaat aanschaffen en registreren om een StorSimple Cloud Appliance te kunnen gebruiken.

Onderliggende opslag- en netwerkkosten bij StorSimple

StorSimple gebruikt voor de opslag van gegevens het opslagaccount van een klant. Er moet worden betaald voor de Blob Storage-capaciteit evenals voor de opslagtoegang en het uitgaande netwerkverkeer bij het gebruik van een opslagaccount.

Inzicht in hoe StorSimple uw gegevens beheert, helpt u te begrijpen hoe het opslagaccount wordt gefactureerd. StorSimple deelt blokgegevens op in kleinere chunks voor ontdubbeling. Behalve dat dit kan leiden tot een lager cloudverbruik en verbeterde prestaties, kan dit ook leiden tot grotere hoeveelheden transacties. De standaard-StorSimple-chunkgrootte is 64 kB en klanten kunnen de grootte verhogen tot 512 kB voor archiefvolumes waarbij waarschijnlijk minder wordt geprofiteerd van de kleinere ontdubbelingsgrootte.

Er zijn drie typen voor Azure Storage-accounts beschikbaar die kunnen worden gebruikt met StorSimple: de GPv1- en GPv2-accounts (General purpose; algemeen gebruik) en het Blob Storage-account.

Type meter Beschrijving
StorSimple-dagtarief Dit is afhankelijk van het model en wordt in rekening gebracht voor elke dag dat het apparaat actief is.
Blob Storage-capaciteit Dit zijn de opslagaccountkosten voor data-at-rest in Azure na het verwijderen van duplicaten en compressie. De tarieven verschillen op basis van de opties voor redundantie (lokaal redundante opslag, zone-redundante opslag, geografisch redundante opslag en geografisch redundante opslag met leestoegang) en toegangslagen (hot of cool).
Blob Storage-toegangskosten
  • Bewerkingen
  • Lezen/schrijven
  • Replicatie
Uitgaande gegevensoverdracht De netwerkkosten voor het downloaden van gegevens van Azure.
Virtuele machines en Standard Managed Disks Als u een StorSimple-cloudmatrix gebruikt, wordt u gefactureerd voor de onderliggende virtuele machine (VM) en opslagschijven naast alle bovengenoemde kosten.
  • Model 8010: Linux Standard_A3 VM, 4 x 1 TB Standard Managed Disks (S30) voor elke VM
  • Model 8020: Linux Standard_DS3 VM, 4 x 1 TB Standard Managed Disks (S30) voor elke VM

Ondersteuning en SLA

Alle StorSimple-abonnementen omvatten software- en serviceondersteuning evenals standaardhardwareondersteuning zonder extra kosten. Voor Azure-klanten die een premier Azure-ondersteuningscontract hebben, wordt automatisch een upgrade naar premium hardwareondersteuning uitgevoerd. Klanten zonder een premier contract kunnen een upgrade uitvoeren naar premium hardwareondersteuning tegen de jaarlijkse kosten van $2000.

Meer informatie over ondersteuningsabonnementen voor StorSimple.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over StorSimple

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken