Prijsmodel voor algemene beschikbaarheid archiefopslag

Prijzen met ingang van 1 februari 2018

Prijzen voor gegevensopslag, overdracht en bewerkingen

Preview-prijs weergeven

LRS GRS RA-GRS
Opslag (per GB - maand) $0.002 $0.004 $0.004
Schrijfbewerkingen* (per 10.000) $0.1 $0.2 $0.2
Bewerkingen voor lijsten en maken van containers (per 10.000) $0.05 $0.1 $0.1
Leesbewerkingen** (per 10.000) $5 $5 $5
Alle andere bewerkingen (per 10.000) behalve Verwijderen, wat gratis is $0.004 $0.004 $0.004
Gegevens ophalen (per GB) $0.02 $0.02 $0.02
Gegevens schrijven (per GB) Gratis Gratis Gratis

Opmerking: archiefprijzen worden alleen getoond voor VS West 2 en kunnen verschillen voor andere regio’s.

Voor blob-opslagaccounts wordt $0.0025 in rekening gebracht voor gegevens schrijven naar Koud (per GB).

* De volgende API-aanroepen worden beschouwd als schrijfbewerkingen: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob en SetBlobTier (wanneer een blob wordt verplaatst van Warm naar Koud, Koud naar Archief of Warm naar Archief. Meer informatie).

** De volgende API-aanroepen worden beschouwd als leesbewerkingen: GetBlob en SetBlobTier (wanneer een blob wordt verplaatst van Archief naar Koud, Koud naar Warm of Archief naar Warm. Meer informatie).

Voor blobs in Archief zijn de enige geldige bewerkingen GetBlobProperties, GetBlobMetadata, ListBlobs, SetBlobTier en DeleteBlob. Het duurt meestal 15 uur voordat de instelling van de laag van Archief naar Warm of Koud is voltooid. Meer informatie.

Vroege verwijdering voor Koud en Archief (gaat in op 1 februari 1 2018)

Naast de kosten per GB per maand is elke blob die wordt verplaatst naar het archief, onderworpen aan een vroege verwijderingsperiode voor Archief van 180 dagen. Bovendien is, in het geval van v2-accounts voor algemeen gebruik, elke blob die wordt verplaatst naar Koud onderworpen aan een vroege verwijderingsperiode voor Koud van 30 dagen. Deze kosten zijn naar rato. Als een blob bijvoorbeeld naar Archief wordt verplaatst en vervolgens na 45 dagen wordt verwijderd of verplaatst naar de laag Warm, wordt de klant een bedrag voor vroege verwijdering in rekening gebracht dat gelijk is aan 135 (180 minus 45) dagen voor het bewaren van die blob in Archief.