Prijzen voor Azure Block Blobs Storage

Blok-blobs

Blok-blobopslag wordt gebruikt voor het streamen en opslaan van documenten, video's, foto's, back-ups en andere ongestructureerde tekst en binaire gegevens. Toevoeg-blobs worden ook als blok-blobs gemeten.

Hieronder staan de prijzen voor blok-blobs in algemene opslagaccounts. Klik hier om de prijzen voor blok-blobs in blob-opslagaccounts met toegangslagen 'hot' en 'cold' weer te geven.

Meer informatie

Opslagprijzen

Storage-capaciteit LRS ZRS GRS RA-GRS
Eerste 1 terabyte (TB) / maand $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Volgende 49 TB (1 tot 50 TB) / maand $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Volgende 450 TB (50 tot 500 TB) / maand $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Volgende 500 TB (500 tot 1.000 TB) / maand $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Volgende 4.000 TB (1.000 tot 5.000 TB) / maand $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Meer dan 5.000 TB/maand Contact opnemen Contact opnemen Contact opnemen Contact opnemen

Prijzen voor bewerkingen en gegevensoverdracht

D volgende prijzen zijn de kosten voor HTTP-bewerkingen op de gegevens van uw blok-blob en de kosten voor het ophalen van gegevens van of het schrijven van gegevens naar uw blok-blobs.

LRS ZRS GRS RA-GRS
Schrijfbewerkingen* (per 10.000) $- $- $- $-
Bewerkingen voor lijsten en maken van containers (per 10.000) $- $- $- $-
Leesbewerkingen** (per 10.000) $- $- $- $-
Alle andere bewerkingen (per 10.000) $- $- $- $-
Gegevens ophalen (per GB) Gratis Gratis Gratis Gratis
Gegevens schrijven (per GB) Gratis Gratis Gratis Gratis
Gegevensoverdracht met geo-replicatie (per GB) Gratis Gratis Gratis Gratis
*De volgende API-aanroepen worden beschouwd als schrijfbewerkingen: AbortCopyBlob, AppendBlock, BreakBlobLease, BreakContainerLease, ChangeBlobLease, ChangeContainerLease, CopyBlob, CreateContainer, IncrementalCopyBlob, PutBlob, PutBlock, PutBlockList, PutGeoMessage, PutGeoRepairMessageMeasurementEvent, PutGeoVerificationMessageMeasurementEvent, SetBlobMetadata, SetBlobProperties, SetBlobServiceProperties, SetContainerACL, SetContainerMetadata, SnapshotBlob en UndeleteBlob. **De volgende API-aanroepen worden beschouwd als leesbewerkingen: AcquireBlobLease, AcquireContainerLease, BlobPreflightRequest, GeoBootstrap, GetBlob, GetBlobLeaseInfo, GetBlobMetadata, GetBlobProperties, GetBlobServiceProperties, GetBlobServiceStats, GetBlockList, GetContainerACL, GetContainerMetadata, GetContainerProperties, GetCopyInformation, GetEncryptionKey en ReleaseBlobLease. ReleaseContainerLease, RenewBlobLease RenewContainerLease.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Storage

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account