Prijzen voor SQL Data Warehouse

Een volledig beheerde, zeer schaalbare Data Warehouse-service.

Azure SQL Data Warehouse is een echt flexibele datawarehousingservice in de cloud. De service is uw op SQL gebaseerde weergave voor al uw gegevens, waarmee u eenvoudig en voordelig zakelijke inzichten kunt transformeren. Tegen ongeveer 10% van de kosten van conventionele apparaatoplossingen biedt SQL Data Warehouse meer vrijheid om de schaal aan te passen aan de toenemende en zich wijzigende zakelijke behoeften. U betaalt alleen voor de opslag en voor de computing die u gebruikt, op het moment dat u deze nodig hebt.

Uw rekenresources worden met Azure SQL Data Warehouse apart van uw opslag ingericht. U kunt de rekenschaal van uw systeem vergroten om vragen sneller te beantwoorden of verkleinen om kosten te besparen. Uniek voor Azure SQL Data Warehouse is ook dat computing kan worden onderbroken op momenten dat het datawarehouse niet wordt gebruikt, zodat uw rekening nog lager uitvalt. Rekenresources worden gemeten in DWU's(Data Warehouse Units) en de prijzen voor opslag zijn in TB (terabytes).

Azure SQL Data Warehouse wordt geoptimaliseerd voor uw behoeften. U kunt ervoor kiezen het systeem voor flexibiliteit of voor rekenvermogen te optimaliseren. Optimaliseren voor flexibiliteit is ideaal voor gebruikers die de flexibiliteit in hun systeem willen maximaliseren. Deze optie biedt ook de laagste instapprijs. Klanten profiteren met de voor berekenen geoptimaliseerde nieuwe preview-optie voor Microsoft Azure SQL Data Warehouse van verbeterde prestaties en de hoogste prestatieniveaus voor rekenen die in de service beschikbaar zijn.

Prijsdetails

Scheidt rekenen en opslag voor onafhankelijke, flexibele schaling van resources. Ontworpen voor frequente schalingsbewerkingen om rekenkosten en cloud-burst-scenario's te beheren. Biedt laagste beginpunt voor schaal.

Geoptimaliseerd voor flexibiliteit

Servicelaag DWU Prijs
DW100 100 $-
DW200 200 $-
DW300 300 $-
DW400 400 $-
DW500 500 $-
DW600 600 $-
DW1000 1000 $-
DW1200 1200 $-
DW1500 1500 $-
DW2000 2000 $-
DW3000 3000 $-
DW6000 6000 $-

Er worden standaardkosten voor uitgaand verkeer in rekening gebracht.

The pricing above reflects the rates for general availability and goes into effect on May 1, 2018. Usage prior to May 1, 2018, will be billed at the preview rates.

Storage

De onderstaande prijzen voor opslag zijn de prijzen voor algemene beschikbaarheid.

Gegevensopslag en momentopnamen

Gegevensopslag wordt berekend op basis van de Azure Premium Storage-tarieven voor $-/1 TB/maand ($-/1 TB/uur). Gegevensopslag omvat de grootte van uw datawarehouse en momentopnameopslag met tussenpozen van zeven dagen.

Opmerking: opslagtransacties worden niet in rekening gebracht. U betaalt slechts voor opgeslagen gegevens en niet voor opslagtransacties.

Geografisch redundant herstel na noodgevallen

U kunt uw datawarehouse ook kopiëren naar geografisch redundante opslag voor herstel na noodgevallen. Opslag voor geografisch redundante kopieën wordt in rekening gebracht tegen het voor geografisch redundante opslag met leestoegang van Azure Standard Disk geldende tarief van $-/GB/maand.

Detectie van bedreigingen

Azure SQL Database Threat Detection biedt een extra laag met beveiligingsinformatie die in de service is ingebouwd. Deze laag werkt continu om afwijkend gedrag te detecteren, te profileren en ervan te leren. Dergelijk gedrag wijst op ongewone en mogelijk kwaadwillende pogingen om toegang tot databases te verschaffen en deze te exploiteren.

SQL Database Threat Detection integreert waarschuwingen met Azure Security Center, en elke beveiligde SQL Database-server wordt gefactureerd tegen dezelfde prijs als de Azure Security Center Standard-laag, $15/knooppunt/maand, waarbij elke beveiligde SQL Database-server als één knooppunt wordt beschouwd. U wordt van harte uitgenodigd deze gedurende 60 dagen gratis te proberen. Zie de pagina met prijzen van Azure Security Center voor meer informatie.

Ondersteuning en SLA

  • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
  • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Kies een abonnement.
  • Gegarandeerde actieve tijdsduur van 99,9% voor Azure SQL Data Warehouse (exclusief preview-regio's). De SLA lezen.

Veelgestelde vragen

  • Ja, nadat het datawarehouse is gemaakt, worden Compute en opslag per uur gefactureerd. Compute wordt gefactureerd tegen het tarief van $-/100 DWU's/maand, tenzij het datawarehouse wordt onderbroken. Opslag wordt gefactureerd tegen het tarief van $-/1 TB/maand.

  • Als het datawarehouse wordt onderbroken, wordt ook computing onderbroken. Als uw datawarehouse een heel uur werd onderbroken, wordt voor dat uur geen computing in rekening gebracht. Als uw datawarehouse actief was en vervolgens tijdens dat uur werd onderbroken, wordt dat uur aan computing in rekening gebracht. Wanneer uw datawarehouse wordt onderbroken, krijgt u kosten in rekening gebracht voor opslag die bestaat uit datawarehousebestanden, 7 dagen aan incrementele back-ups en geografisch redundante kopieën, als u die optie hebt ingesteld. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

  • Storage en computing worden apart gespecificeerd op uw factuur, om het niveau van geconsumeerde computingresources inzichtelijker te maken. Compute-gebruik wordt verrekend op uurbasis. Als uw datawarehouse bijvoorbeeld 12 uur per maand actief is, wordt u alleen gefactureerd voor de 12 uur dat uw datawarehouse bestond. Bestond uw datawarehouse maar 30 minuten in een maand, dan krijgt u 1 uur gefactureerd.

  • Bij de kosten voor gegevensopslag is inbegrepen de grootte van uw primaire database, plus momentopnamen met tussenpozen van 7 dagen. De kosten worden afgerond op het dichtstbijzijnde aantal TB's. Als uw datawarehouse bijvoorbeeld 1,5 TB is en u 100 GB aan momentopnamen hebt, wordt u voor 2 TB gegevens gefactureerd tegen een tarief van $-/1 TB/maand.

  • Opslag wordt verkocht in toewijzingen van 1 TB. Als uw opslag groter wordt dan 1 TB, wordt uw opslagaccount automatisch uitgebreid tot 2 TB.

  • Momentopnamen afnemen is verplicht omdat uw datawarehouse met deze optie wordt beschermd tegen verlies en beschadiging van gegevens.

  • Uw datawarehouse wordt gekopieerd naar geografisch redundante opslag voor herstel na noodgevallen. Opslag voor geografisch redundante kopieën wordt in rekening gebracht tegen het voor geografisch redundante opslag met leestoegang van Azure Standard Disk geldende tarief van $-/GB/maand.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over SQL Data Warehouse

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account