Navigatie overslaan

Beveiliging en naleving

Detectie en preventie van bedreigingen via geavanceerde cloudbeveiliging

Beveiliging en naleving biedt beveiliging voor complete datacenteromgevingen, met inbegrip van knooppunten in uw on-premises datacenters en andere cloudserviceproviders. De prijs van de service wordt per knooppunt bepaald. Een knooppunt is een fysieke server of virtuele machine die door de service wordt beheerd. Het prijsmodel voor Beveiliging en naleving en Azure Security Center is nagenoeg hetzelfde. De prijs wordt in beide gevallen per knooppunt bepaald. Het gebruik van Beveiliging en naleving wordt op uw factuur weergegeven als Azure Security Center. Beide services zijn de eerste 60 dagen gratis. Als u de service na die periode blijft gebruiken, worden automatisch kosten voor de service in rekening gebracht zoals hieronder wordt getoond.
Beveiliging en naleving
Security & Audit Inbegrepen
Antimalwareoplossing Inbegrepen
Dagelijkse inbegrepen upload van gegevens 500 MB
Inbegrepen bewaarperiode voor gegevens 1 maand
Prijs $15/knooppunt/maand
  • Prijzen worden naar rato per uur berekend. Voor de service worden alleen kosten in rekening gebracht voor het aantal uren dat een knooppunt gegevens verzendt (ongeveer $0.02 per uur, uitgaande van een maand van 31 dagen).
  • De inbegrepen toewijzing van uploadgegevens wordt gepoold over meerdere knooppunten. Als er bijvoorbeeld tien knooppunten met de services zijn verbonden, is de totale toewijzing van uploadgegevens 5000 MB per dag. Die 5000 MB wordt gepoold over de tien knooppunten, waardoor het mogelijk is dat een bepaald knooppunt meer dan 500 MB per dag kan uploaden zolang de totale hoeveelheid gegevens die op een dag wordt geüpload voor alle knooppunten niet meer is dan 5000 MB voor die dag.
  • Op basis van het geobserveerde gebruik worden de inbegrepen dagelijkse hoeveelheden meestal niet overschreden door de knooppunten, met uitzonderingen van domeincontrollers.
Aanvullende gegevens en bewaarperiode

Als de geüploade gegevens de inbegrepen hoeveelheden per dag overschrijden of wanneer gegevens langer dan een maand moeten worden bewaard, worden voor de overschrijding de hieronder vermelde tarieven in rekening gebracht

Overschrijdingsmeter Prijs
Extra hoeveelheid gegevens die wordt geüpload boven de inbegrepen dagelijkse hoeveelheid gegevens $2.3 per GB
Aanvullende bewaarperiode na één maand $0.1/GB/maand

Ondersteuning en SLA

De beschikbaarheid van Security & Compliance is gebaseerd op de SLA van de onderliggende Log Analytics-werkruimte en gebruikte Automation-accountresources. Zie de SLA van Log Analytics en SLA van Automation voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

  • Schakel in uw Log Analytics-werkruimte de beveiligings- en/of antimalwareoplossing in of selecteer in Azure Marketplace de aanbieding Beveiliging en naleving.

    Beveiliging en naleving kan worden geïmplementeerd in elke Log Analytics-werkruimte, ongeacht de prijscategorie van de werkruimte, maar wordt altijd per knooppunt gefactureerd, volgens de bovenstaande prijzen.

  • Een knooppunt is een unieke computernaam waarmee beveiligingsgegevens naar Log Analytics worden verzonden. Elk uur wordt het aantal unieke computernamen in Log Analytics berekend en wordt 1/730e van een knooppunt in rekening gebracht voor de gebruiksmeter van Azure Security Center.

    Voor elk knooppunt is er een toewijzing van 500 MB gegevens per dag. Aan het einde van elke dag wordt het aantal gerapporteerde knooppunten berekend en vermenigvuldigd met 500 MB om zo de toewijzing van beveiligingsgegevens voor die dag te bepalen. De hoeveelheid beveiligingsgegevens die naar Log Analytics wordt verzonden, wordt ook berekend. Als deze waarde groter is dan de toewijzing van de beveiligingsgegevens, wordt de hoeveelheid gegevens boven de toegewezen gegevens tegen een speciaal tarief voor aanvullende gegevens in rekening gebracht.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Beveiliging en naleving

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken