Beveiliging en herstel

Garandeer de beschikbaarheid van toepassingen en bescherming van gegevens met cloud-first back-ups en herstel na noodgeval

Protection & Recovery omvat de Backup- en Site Recovery-services die apart kunnen worden gebruikt. Voor beide services wordt de prijs per knooppunt per maand bepaald.

  • Voor Backup is elk eindpunt dat back-ups van gegevens uitvoert een knooppunt. Hetzelfde eindpunt kan ook uit meerdere knooppunten bestaan, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens. Op de pagina met prijzen voor de Backup-service vindt u meer informatie over de manier waarop de service het aantal knooppunten berekent. Voor de tarieven van de Backup-service worden de termen knooppunt en instantie afwisselend gebruikt.
  • Voor de Site Recovery-service is elke besturingssysteemomgeving (OSE) die door de service wordt beschermd een knooppunt. Voor de besturingssysteemomgevingen Windows en Linux geldt dezelfde prijs.

Prijs
Azure Backup $10/knooppunt/maand
Site Recovery op sites van klanten $16/knooppunt/maand
Site Recovery op Azure $25/knooppunt/maand

Meer informatie, ook over de SLA, vindt u op de tariefpagina's voor Azure Backup en Azure Site Recovery.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Protection & Recovery

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account