Navigatie overslaan

Beveiliging en herstel

Garandeer de beschikbaarheid van toepassingen en bescherming van gegevens met cloud-first back-ups en herstel na noodgeval

Protection & Recovery omvat de Backup- en Site Recovery-services die apart kunnen worden gebruikt. Voor beide services wordt de prijs per knooppunt per maand bepaald.

  • Voor Backup is elk eindpunt dat back-ups van gegevens uitvoert een knooppunt. Hetzelfde eindpunt kan ook uit meerdere knooppunten bestaan, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens. Op de pagina met prijzen voor de Backup-service vindt u meer informatie over de manier waarop de service het aantal knooppunten berekent. Voor de tarieven van de Backup-service worden de termen knooppunt en instantie afwisselend gebruikt.
  • Voor de Site Recovery-service is elke besturingssysteemomgeving (OSE) die door de service wordt beschermd een knooppunt. Voor de besturingssysteemomgevingen Windows en Linux geldt dezelfde prijs.

Prijs
Azure Backup $10/knooppunt/maand
Site Recovery op sites van klanten $16/knooppunt/maand
Site Recovery op Azure $25/knooppunt/maand

Meer informatie, ook over de SLA, vindt u op de tariefpagina's voor Azure Backup en Azure Site Recovery.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Beveiliging en herstel

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken