Prijzen van Data Factory V2

Transformeer gegevens tot vertrouwde informatie

Azure Data Factory helpt u bij het maken, plannen, controleren en beheren van gegevenspijplijnen. Een gegevenspijplijn bestaat uit activiteiten om gegevens te verplaatsen tussen on-premises opslag en cloudopslaglocaties. Ook worden hiermee gegevens getransformeerd om informatie te produceren die kan worden vertrouwd.

Prijsdetails

De prijs voor Data Factory-gebruik wordt berekend op basis van de volgende factoren:

Met Data Factory V2 betaalt u voor het indelen van de gegevenspijplijn (per uitgevoerde activiteit). Daarnaast betaalt u per uur voor de rekenresources die worden gebruikt voor gegevensverplaatsingen en -transformaties (zie de onderstaande gedeelten over gegevensverplaatsingen en SSIS). Alle data factory-mogelijkheden (indeling, gegevensverplaatsing enzovoort) worden uitgevoerd op een Data Factory-cloud of een zelf-hostende IR (Integration Runtime).

Indeling

Runs Price Examples
Uitvoeringen van activiteit (Azure Integration Runtime) Eerste 50.000 uitvoeringen van activiteit: $- per 1.000 uitvoeringen
Na 50.000 uitvoeringen van activiteit: $- per 1.000 uitvoeringen
copy activity moving data from an Azure blob to an Azure SQL database; Hive activity running Hive script on an Azure HDInsight cluster.
Uitvoeringen van activiteit (zelf-hostende Integration Runtime) $- per 1000 uitvoeringen copy activity moving data from an on-premises SQL Server database to Azure blob; stored procedure activity running a stored procedure in an on-premises SQL Server database.

Gegevensverplaatsing

Azure Data Factory biedt u een veilige, betrouwbare, praktische en schaalbare manier om gegevens van en naar verschillende locaties voor gegevensopslag te kopiëren. Azure Data Factory kan opschalen tot de gewenste omvang naarmate de hoeveelheid gegevens toeneemt of u meer behoefte krijgt aan doorvoercapaciteit voor gegevens. Meer informatie over het gebruik van eenheden voor gegevensverplaatsing om het verplaatsen van gegevens sneller te laten verlopen.

Opmerking:
Mogelijk worden er kosten in rekening gebracht voor de gegevensoverdracht. Deze kosten worden op uw factuur weergegeven als een afzonderlijke regel voor een uitgaande gegevensoverdracht. Kosten voor uitgaande gegevensoverdrachten worden berekend als er gegevens uit Azure-datacenters worden overgedragen. Zie meer informatie.

Gegevensverplaatsing (Azure Integration Runtime) $- per uur
Gegevensverplaatsing (zelfhostende Integration Runtime) $- per uur

SQL Server Integration Services-rekenresource via Azure-SSIS Integration Runtime

De Data Factory-IR (alleen gehost in de cloud) biedt ondersteuning voor het uitvoeren van SSIS-pakketten. SSIS-gebruik wordt per uur in rekening gebracht en ondersteunt SSIS Standard-mogelijkheden met virtuele machines uit de A- en D-serie. U vindt hier meer informatie over VM's uit de A- en D-serie.

VM uit de SSIS Standard A-serie V2

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Preview-prijs
SSIS A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $-
SSIS A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $-

VM uit de SSIS Standard D-serie V2

Exemplaar Cores RAM Tijdelijke opslag Preview-prijs
SSIS D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $-
SSIS D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $-
SSIS D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $-
SSIS D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $-

Inactieve pijplijnen

Pijplijnen die niet zijn gekoppeld aan een trigger en die een week lang niet zijn uitgevoerd, worden als inactief beschouwd. Voor een inactieve pijplijn wordt $- per maand in rekening gebracht.

Veelgestelde vragen

 • Een activiteit is een stap in een pijplijn. De uitvoering van elke activiteit wordt een run of uitvoering genoemd.

  U kunt bijvoorbeeld een kopieeractiviteit gebruiken om gegevens van een on-premises SQL-server naar Azure Blob Storage te kopiëren. Vervolgens kunt u een componentactiviteit gebruiken waarmee een Hive-script op een Azure HDInsight-cluster wordt uitgevoerd om gegevens uit Blob Storage te verwerken/transformeren en uitvoergegevens te produceren.

 • Pijplijnen die niet zijn gekoppeld aan een trigger en die een week lang niet zijn uitgevoerd, worden als inactief beschouwd.

 • Integration Runtime (IR) is de gegevensintegratie-infrastructuur voor de verplaatsing en transformatie van gegevens.

  Voor gegevensverplaatsing verplaatst Integration Runtime de gegevens tussen de bron- en doelgegevensarchieven, terwijl er ondersteuning wordt geboden voor ingebouwde connectors, indelingsconversie, kolomtoewijzing en goed presterende en schaalbare gegevensoverdracht.

  Voor transformatie biedt Integration Runtime de mogelijkheid om intern SSIS-pakketten uit te voeren. Integration Runtime biedt ook ondersteuning voor transformatieactiviteiten voor verzending en bewaking die worden uitgevoerd in diverse compute-services zoals Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database, SQL Server en meer.

  Klanten kunnen naar behoefte een of meer instanties van Integration Runtime implementeren om gegevens te verplaatsen en transformeren. Integration Runtime kan worden uitgevoerd in het openbare Azure-netwerk of in een particulier netwerk (on-premises, Azure Virtual Network of AWS VPC).

 • Ja. Als voor de activiteit Azure-services zoals HDInsight worden gebruikt, worden deze apart in rekening gebracht volgens de betreffende servicetarieven.

 • Ja. Er worden kosten in rekening gebracht voor de SQL Azure-instantie waarop de SSIS-catalogus in Azure moet worden gehost. U kunt een bestaande SQL Azure-databaseserver gebruiken of een nieuwe hiervoor maken in het abonnement.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Data Factory

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account