Prijsinformatie Cognitive Services: Bing Zoeken-API

Gebruik intelligente API's om beeld-, spraak-, taal- en kennisfuncties in te stellen

Haal verbeterde zoekgegevens op uit miljarden webdocumenten. Haal webdocumenten op die zijn geïndexeerd door Bing en beperk de resultaten op basis van resultaattype, datum, enzovoort.

De Bing Zoeken-API's voorzien uw app van intelligente zoekfunctionaliteit door honderden miljarden webpagina's, afbeeldingen, video's en nieuws te combineren om relevante resultaten te bieden zonder advertenties. De resultaten kunnen automatisch worden aangepast aan de locaties of markten van uw gebruikers, wat de relevantie verder verhoogt.

Bing Zoeken-API's zijn beschikbaar als onderdeel van de Zoekopdrachten voor Bing-plannen die meer waarde en flexibiliteit bieden.

Prijsdetails

Aanbieding voor S1-laag

In de reacties op webzoekopdrachten worden de voor de query geschikte webresultaten, afbeeldingen, nieuws, video's, entiteiten en verwante zoekantwoorden opgenomen. In de reactie van de query is spellingcontrole opgenomen.

Deze bundel omvat ook aanvullende antwoorden zoals tijdzone, eenheidsconversie, vertaling en rekenmachine, indien van toepassing.

Deze laag biedt ook hogere TPS-limieten (transacties per seconde) en de mogelijkheid om Automatische suggesties- * en Spellingcontrole- * API's aan te roepen.

API's inbegrepen Meeteenheid Prijs Transacties per seconde (TPS)
Zoeken op het web-API voor Bing
Afbeeldingen zoeken-API voor Bing
Zoeken in Bing Nieuws-API
Zoeken in Bing Video-API
Bing Entity Search API
Automatische suggestie-API voor Bing *
Bing Spell Check-API *
Per 1.000 transacties
* Per 25.000 transacties
$7 250

Aanbieding voor S2-laag

In de reacties op webzoekopdrachten worden automatisch de voor de query geschikte webresultaten opgenomen en gerangschikt. Ook maakt spellingcontrole onderdeel uit van de reactie op de query.

Verder biedt deze laag de mogelijkheid Automatische suggesties-* en Spellingcontrole *-API's aan te roepen.

API's inbegrepen Meeteenheid Prijs Transacties per seconde (TPS)
Zoeken op het web-API voor Bing
Automatische suggestie-API voor Bing *
Bing Spell Check-API *
Per 1.000 transacties
* Per 10.000 transacties
$3 100

Aanbieding voor S3-laag

In de reacties op webzoekopdrachten worden automatisch de voor de query geschikte webresultaten en resultaten van afbeeldingszoekopdrachten opgenomen en gerangschikt. Ook maakt spellingcontrole onderdeel uit van de reactie op de query.

API's inbegrepen Meeteenheid Prijs Transacties per seconde (TPS)
Zoeken op het web-API voor Bing
Afbeeldingen zoeken-API voor Bing
Per 1.000 transacties
$4 100

Aanbieding voor S4-laag

In de reacties op webzoekopdrachten worden automatisch de voor de query geschikte webresultaten en resultaten van videozoekopdrachten opgenomen en gerangschikt. Ook maakt spellingcontrole onderdeel uit van de reactie op de query.

API's inbegrepen Meeteenheid Prijs Transacties per seconde (TPS)
Zoeken op het web-API voor Bing
Zoeken in Bing Video-API
Per 1.000 transacties
$4 100

Aanbieding voor S5-laag

In de reacties op webzoekopdrachten worden automatisch de voor de query geschikte webresultaten en resultaten van nieuwszoekopdrachten opgenomen en gerangschikt. Ook maakt spellingcontrole onderdeel uit van de reactie op de query.

API's inbegrepen Meeteenheid Prijs Transacties per seconde (TPS)
Zoeken op het web-API voor Bing
Zoeken in Bing Nieuws-API
Per 1.000 transacties
$4 100

Aanbieding voor S6-laag

In de reacties op webzoekopdrachten worden automatisch de voor de query geschikte webresultaten en resultaten van entiteitszoekopdrachten (indien beschikbaar) opgenomen en gerangschikt. Spellingcontrole opgenomen in de respons van de query.

API's inbegrepen Meeteenheid Prijs Transacties per seconde (TPS)
Zoeken op het web-API voor Bing
Bing Entity Search API
Per 1.000 transacties
$4 100

Aanbieding voor S7-laag

In de reacties op webzoekopdrachten worden automatisch de voor de query geschikte webresultaten en resultaten van afbeeldings- en videozoekopdrachten opgenomen en gerangschikt. Spellingcontrole opgenomen in de respons van de query.

API's inbegrepen Meeteenheid Prijs Transacties per seconde (TPS)
Zoeken op het web-API voor Bing
Afbeeldingen zoeken-API voor Bing
Zoeken in Bing Video-API
Per 1.000 transacties
$5 150

Aanbieding voor S8-laag

In de reacties op webzoekopdrachten worden automatisch de voor de query geschikte webresultaten en resultaten van afbeeldings-, video- en nieuwszoekopdrachten opgenomen en gerangschikt. Spellingcontrole opgenomen in de respons van de query.

API's inbegrepen Meeteenheid Prijs Transacties per seconde (TPS)
Zoeken op het web-API voor Bing
Afbeeldingen zoeken-API voor Bing
Zoeken in Bing Video-API
Zoeken in Bing Nieuws-API
Per 1.000 transacties
$6 150

Opmerking: de preview-versie van Bing Entiteiten zoeken-API wordt aanvankelijk alleen in het Engels (Amerikaans) aangeboden.

Als u Bing Zoeken-API's op of vóór 15 oktober 2017 gebruikte, hebt u hiertoe nog steeds toegang tegen de eerder beschikbare prijzen tot 15 oktober 2018 of tot het einde van uw Enterprise Overeenkomst. Klik hier voor meer informatie.

U kunt gemakkelijk van de Bing Zoeken v5 API's migreren naar de Bing Zoeken v7 API's. Zie de Azure-documentatie voor meer informatie.

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturerings- en abonnementsbeheer is inbegrepen.
 • Wij bieden de garantie dat Cognitive Services die in de standaardlaag worden uitgevoerd, minimaal 99,9% van de tijd beschikbaar zijn. Er is geen SLA voor de gratis laag. De SLA lezen.

Veelgestelde vragen

Bing Zoeken-API

 • Onderstaande tabel bevat een lijst met beschikbare eindpunten voor elke API. De reactie voor hetzelfde eindpunt van de Bing Webzoekopdrachten-API kan variëren afhankelijk van de gekochte laag. Raadpleeg de volgende vraag voor details.

  Inbegrepen API's Eindpunten Beschikbaar in lagen
  Zoeken op het web-API voor Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Afbeeldingen zoeken-API voor Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Zoeken in Bing Nieuws-API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Zoeken in Bing Video-API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  (Preview, alleen EN-US)
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Automatische suggestie-API voor Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Bing Spell Check-API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
 • Nee, de Bing Webzoekopdrachten-API is afgestemd op elke specifieke laagaanbieding. Laag S3 bijvoorbeeld is bedoeld voor klanten die alleen resultaten van webzoekopdrachten en afbeeldingen in hun toepassingen willen gebruiken. Klanten hebben ook de mogelijkheid alleen een specifiek eindpunt binnen een laag aan te roepen. Hun transacties worden dan geteld aan de hand van de transacties van de gehele bundel (een klant kan in Laag S3 bijvoorbeeld alleen een Afbeeldings-API-eindpunt aanroepen en 400 transacties uitvoeren en een Webzoekopdrachten-API voor 600 transacties zodat het totaal wordt geteld als 1.000 transacties).

 • Nee, beide API's kunnen eventueel verschillende resultaten retourneren, zelfs als u alleen afbeeldingen zoekt. Voor een bepaald type query kan de Bing Webzoekopdrachten-API bijvoorbeeld een combinatie retourneren van webresultaten, video's en nieuws terwijl er geen afbeeldingen worden geretourneerd. Voor dezelfde query kan de Bing Afbeeldingen zoeken-API echter afbeeldingen retourneren.

 • Lagen zijn geprijsd op basis van het aantal transacties. Bijvoorbeeld: voor Laag S3 is de prijs per 1.000 transacties $4. Als er aan het eind van de factureringsperiode 12.000 transacties zijn geregistreerd voor de Bing Webzoekopdrachten-API en 1.000 transacties voor de Bing Afbeeldingen zoeken-API, wordt er voor $52 ofwel $4*(13.000/1.000) gefactureerd.

 • Spellingcontrole- en Automatische suggesties-API's voor Bing worden gefactureerd met stappen voor 25.000 transacties in Laag S1. In Laag S1 worden de overige API's gefactureerd met stappen voor 1.000 transacties.

  Als u zich bijvoorbeeld hebt geabonneerd op Laag S1 en er aan het eind van de factureringsperiode 15.000 transacties voor de Bing Webzoekopdrachten-API, 3.000 transacties voor de Bing Video's zoeken-API en 25.000 voor Automatische suggestie-API voor Bing zijn geregistreerd. In dat geval wordt er ongeveer $133 ofwel $7*((15.000+3.000)/1.000) + $7*(25.000/25.000) gefactureerd.

  Opmerking: voor facturering wordt alleen het eindpunt meegenomen, niet de gevraagde reactie. Als bijvoorbeeld de Bing Webzoekopdrachten-API alleen wordt aangeroepen voor een afbeeldingsreactie, wordt dit alleen geteld voor de Bing Webzoekopdrachten-API en niet voor de Bing Afbeeldingen zoeken-API.

Algemeen

 • De Emotion-API, Face-API, Language Understanding Intelligent Service-API, Bing Speech to Text-API en Bing Text to Speech-API worden gefactureerd per 1.000 API-transactieaanroepen wanneer een productie-API-aanroep actief wordt uitgevoerd. Transactieaanroepen van de productie-API en gedeeltelijke rekenuren worden pro rata in rekening gebracht.

  De Long Form Speech-API-service voor Bing wordt gefactureerd per uur geanalyseerde spraak. Facturering vindt pro rata per minuut plaats.

  De Recommendations-API en Tekstanalyse-API zijn verkrijgbaar in eenheden van de standaardlagen, tegen een vaste prijs. Bij elke eenheid van een laag zijn bepaalde aantallen API-transacties inbegrepen. Als de gebruiker de vaste aantallen overschrijdt, wordt de overschrijding in rekening gebracht tegen het tarief dat in bovenstaande prijstabel wordt vermeld. Deze overschrijdingen worden pro rata berekend en de service wordt op maandbasis in rekening gebracht. De inbegrepen aantallen van een laag worden elke maand opnieuw ingesteld.

 • Het gebruik wordt vertraagd als de transactielimiet wordt bereikt op de gratis laag. Klanten kunnen overschrijdingen op de gratis laag niet verrekenen.

 • Elke aantekening bij een document telt als een transactie. Bij de batchscore-aanroepen wordt ook rekening gehouden met het aantal documenten waarvoor een score moet worden bepaald in die transactie. Als er dus bijvoorbeeld in één API-aanroep 1.000 documenten worden verzonden voor sentimentanalyse, telt dit voor 1.000 transacties. Als een API meer dan een aantekeningbewerking ondersteunt, wordt dat ook in aanmerking genomen. Bijvoorbeeld bij een API-aanroep wordt een sentimentanalyse uitgevoerd én vindt er sleuteltermextractie plaats voor 1.000 documenten die telt voor 2.000 transacties (2 aantekeningen x 1.000 documenten).

 • Als het gebruik op een standaardlaag wordt overschreden, worden in het account overschrijdingen verzameld. Deze overschrijdingen worden maandelijks gefactureerd en berekend op basis van het tarief dat voor elke laag geldt.

 • Elke API-aanroep (met uitzondering van batchscore-aanroepen) wordt als een transactie gerekend. De telling van batchscore-aanroepen is gebaseerd op het aantal items dat moet worden genoteerd in die transactie .

 • Het gebruik wordt vertraagd als de transactielimiet wordt bereikt op de gratis laag. Klanten kunnen overschrijdingen op de Gratis laag niet verrekenen. Batchscores worden niet ondersteund op de Gratis laag.

 • De Recommendations-API is tegen een vaste prijs verkrijgbaar in eenheden van de standaardlagen. Bij elke eenheid van een laag zijn bepaalde aantallen API-transacties inbegrepen. Als de gebruiker de vaste aantallen overschrijdt, wordt de overschrijding in rekening gebracht tegen het tarief dat in bovenstaande prijstabel wordt vermeld. Deze overschrijdingen worden pro rata berekend en de service wordt op maandbasis in rekening gebracht. De inbegrepen aantallen van een laag worden elke maand opnieuw ingesteld.

 • U kunt op elk gewenst moment een upgrade naar een hogere laag uitvoeren. De tarieven en vaste aantallen die bij de hogere laag behoren, worden onmiddellijk toegepast.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Cognitive Services

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account