Automation en beheer

Schakel doorlopende services en naleving in met automation- en configuratiebeheer

De prijs voor het product Automatisering en controle geldt per knooppunt. Facturering is gebaseerd op het aantal knooppunten dat voor de service is geregistreerd. Kosten worden verrekend vanaf het moment dat een knooppunt bij de service wordt geregistreerd. De verrekening wordt stopgezet zodra de registratie van het knooppunt wordt beëindigd. Een knooppunt staat voor elke machine waarvan de configuratie wordt beheerd door de service. Dat kan een Azure VM, on-premises VM, fysieke host of een VM in een andere openbare cloud zijn.

Automation en beheer
Wijzigingsbeheer1 Inbegrepen Inbegrepen
Updatebeheer1 Inbegrepen Inbegrepen
Desired State Configuration Inbegrepen Inbegrepen
Procesautomatisering Inbegrepen Inbegrepen
Aantal knooppunten Onbeperkt
Prijs $6/knooppunt/maand
1U betaalt het Azure Log Analytics-tarief voor opgeslagen logboekgegevens

Extra minuten

Als het aantal gebruikte minuten hoger is dan het inbegrepen aantal minuten per dag, wordt voor het surplus het hieronder vermelde tarief in rekening gebracht.
Aantal minuten procesautomatisering
Procesautomatisering2 $0.002 / minuut
2Voor incrementele taakminuten worden de hieronder vermelde tarieven in rekening gebracht. De minuten van alle Automation-accounts die onder hetzelfde abonnement vallen, worden samengevoegd.

Ondersteuning en SLA

  • We bieden technische ondersteuning voor alle Azure-services die zijn uitgebracht voor algemene beschikbaarheid, inclusief Logboekanalyse, via Ondersteuning voor Azure, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturering en abonnementsbeheer is gratis.
  • Aanvullende trainingvideo's en documentatie zijn ook beschikbaar.
  • De beschikbaarheid van Insight and Analytics is gebaseerd op de SLA van de onderliggende Log Analytics-werkruimte en de gebruikte Automation-accountresources. Zie de SLA van Log Analytics en SLA van Automation voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

  • Wij factureren u op basis van het totale aantal knooppunten die elk uur gegevens verzenden. Elk knooppunt dat bij de service is geregistreerd, zal ten minste één keer per uur gegevens verzenden. Voor elk knooppunt ontvangt u 10 taakminuten per dag. Aan het einde van elke dag wordt het aantal gerapporteerde knooppunten berekend en vermenigvuldigd met 10 om zo de toewijzing van taakminuten voor die dag te bepalen. Ook het totale aantal taakminuten wordt berekend. Als die waarde hoger is dan het aantal toegewezen taakminuten, wordt voor het aantal surplusminuten het tarief voor extra minuten in rekening gebracht.

    Minuten voor taakuitvoertijd voor systeemrunbooks worden niet meegeteld in uw verbruik van het aantal toegewezen taakminuten.

  • Ja. Als u per abonnement per maand meer dan 500 minuten wilt gebruiken voor procesautomatisering of als u meer dan 5 knooppunten beheert, moet u overstappen naar de prijscategorie Betaald.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Automation en beheer

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account