Prijzen voor Azure Active Directory

Identiteits- en toegangsbeheer voor de cloud

Azure Active Directory is een uitgebreide en zeer beschikbare cloudoplossing voor identiteits- en toegangsbeheer die kernadreslijstservices, geavanceerd identiteitsbeheer en toegangsbeheer voor toepassingen combineert. Active Directory van Azure biedt ontwikkelaars tevens een uitgebreid op standaarden gebaseerd platform waarmee ze toegangsbeheer kunnen bieden voor hun toepassingen, op basis van gecentraliseerd beleid en regels.

Prijsinformatie

Azure Active Directory is beschikbaar in vier edities: Gratis, Basic, Premium P1 en Premium P2. De gratis editie maakt deel uit van uw Azure-account. De edities Basic en Premium zijn verkrijgbaar via een Microsoft Enterprise Overeenkomst, het Open Volume License-programma en het programma Cloud Solution Providers. Als u een Azure- of Office 365-account hebt, zijn Azure Active Directory Basic en Premium P1 en P2 online beschikbaar. Meld u hier aan om de aankoop te doen.

Gratis Basic Premium P1 Premium P2 Office 365-apps
Algemene functies
Adreslijstobjecten1 Objectlimiet van 500.000 Geen objectlimiet Geen objectlimiet Geen objectlimiet Geen objectlimiet
Gebruikers-/groepsbeheer (toevoegen/bijwerken/verwijderen)/gebruikersgebaseerde inrichting, apparaatregistratie Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Eenmalige aanmelding (SSO) 10 apps per gebruiker2 (voorgeïntegreerde SaaS en door de ontwikkelaar geïntegreerde apps) 10 apps per gebruiker2 (gratis laag + toepassingsproxy-apps) Geen limiet (gratis, basislagen en sjablonen voor selfservice-app-integratie4) Geen limiet (gratis, basislagen en sjablonen voor selfservice-app-integratie4) 10 apps per gebruiker2 (voorgeïntegreerde SaaS en door de ontwikkelaar geïntegreerde apps)
B2B-samenwerking6 Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Wachtwoorden wijzigen via self-service voor cloudgebruikers Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Connect (synchronisatie-engine waarmee on-premises adreslijsten worden uitbreid naar Azure Active Directory) Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Beveiligings-/gebruiksrapporten Basisrapporten Basisrapporten Geavanceerde rapporten Geavanceerde rapporten Basisrapporten
Premium- en Basis-functies
Groepsgebaseerd toegangsbeheer en inrichting Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Wachtwoorden opnieuw instellen via self-service voor cloudgebruikers Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Huisstijl (aanmeldingspagina’s/aanpassing van toegangspaneel) Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Toepassingsproxy Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
SLA Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Premium-functies
Geavanceerde groepsfuncties7 Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Wachtwoorden opnieuw instellen/wijzigen/ontgrendelen via self-service met on-premises write-back Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Apparaat verhindert tweerichtingssynchronisatie tussen on-premises directory's en Azure AD (terugschrijven door apparaat) Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Multi-Factor Authentication (cloud en on-premises (MFA-server)) Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
User CAL van Microsoft Identity Manager3 Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Cloud App Discovery8 Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Connect Health5 Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Automatische wachtwoordrollover voor groepsaccounts Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Voorwaardelijke toegang op basis van groep en locatie Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Voorwaardelijke toegang op basis van apparaatstatus (toegang toestaan vanaf beheerde apparaten) Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Integratie van externe identiteitsbeheerpartners Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Gebruiksvoorwaarden Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
SharePoint met beperkte toegang Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Beperkte toegang tot OneDrive voor Bedrijven Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Identiteitsbeveiliging Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Privileged Identity Management Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Integratie van externe MFA-partners Preview Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Toegangsbeoordelingen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Integratie van Microsoft Cloud App Security Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar
Azure Active Directory-aanmelding - functies alleen voor Windows 10
Een apparaat toevoegen aan Azure AD, desktop-SSO, Windows Hello voor Azure AD, BitLocker-herstel voor beheerders Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Automatische MDM-inschrijving, BitLocker-herstel via self-service, extra lokale beheerders voor Windows 10-apparaten via Azure AD-aanmelding, Enterprise State Roaming Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Niet beschikbaar

1 Het standaardgebruiksquotum is 50,000 objecten. Een object is een item in de adreslijstservice dat wordt aangeduid met een unieke DN-naam. Een voorbeeld van een object is een gebruikersitem dat voor verificatiedoeleinden wordt gebruikt. Als u meer nodig hebt, kunt u contact opnemen met het ondersteuningsteam. De objectlimiet van 500.000 is niet van toepassing op Office 365, Microsoft Intune of andere betaalde onlineservices van Microsoft die Azure Active Directory gebruiken voor adreslijstservices.

2 Met Azure AD Free en Azure AD Basic kunnen eindgebruikers waaraan toegang tot SaaS-apps is toegewezen, SSO-toegang krijgen tot maximaal 10 apps. Beheerders kunnen SSO configureren en de gebruikerstoegang tot verschillende SaaS-apps wijzigen, maar elke gebruiker kan maximaal SSO-toegang hebben tot 10 apps tegelijk. Alle Office 365-apps worden geteld als één app.

3 Rechten voor de Microsoft Identity Manager Server-software worden verleend via Windows Server-licenties (alle edities). Aangezien Microsoft Identity Manager wordt uitgevoerd op het besturingssysteem Windows Server, kan Microsoft Identity Manager op die server worden geïnstalleerd en gebruikt, mits er op de server een geldig en gelicentieerd exemplaar van Windows Server wordt gebruikt. Er is geen aparte licentie vereist voor Microsoft Identity Manager Server.

4 Self-service-integratie van elke toepassing die SAML, SCIM of op formulieren gebaseerde authenticatie ondersteunt, met behulp van sjablonen uit het toepassingsgaleriemenu. Lees dit artikel voor meer details.

5 Voor eerste monitoring agent is ten miste één licentie vereist. Voor elke extra agent zijn 25 extra licenties vereist. Agents die AD FS, AD Connect en AD DS bewaken, worden als afzonderlijke agents beschouwd.

6 Azure AD maakt B2B-samenwerking mogelijk door gebruik te maken van een speciale set Azure AD-functies voor benoemde gastgebruikers. Een gastgebruiker is iemand van buiten de organisatie, die is uitgenodigd voor uw Azure AD-tenant. Gastgebruikers zijn geen werknemers, opdrachtnemers of onsiteagents voor u of uw gelieerde ondernemingen. Hoewel sommige functies gratis zijn, moeten gastgebruikers voor betaalde Azure AD-functies als volgt zijn gelicentieerd: voor elke licentie voor een Azure AD-editie waarvan u in de tenant eigenaar bent voor een werknemer of niet-gastgebruiker, kunt u maximaal vijf benoemde gastgebruiker voor de tenant uitnodigen. De functies die u ook voor deze benoemde gastgebruikers kunt gebruiken, zijn afhankelijk van het type Azure AD-editie dat u koopt. Voor het uitnodigen van een benoemde gastgebruiker en het toewijzen van hem of haar aan een toepassing in Azure AD worden geen kosten in rekening gebracht. Dit geldt voor maximaal tien apps per benoemde gastgebruiker. Andere functies van de 'gratis' Azure AD-editie, zoals drie basisrapporten, zijn ook voor benoemde gastgebruikers gratis. Voor betaalde Azure AD-functies die benoemde gastgebruikers ook kunnen gebruiken, moet de uitnodigende tenant over het juiste aantal Basic-, Premium P1- of Premium P2-licenties beschikken. De verhouding is één licentie voor vijf benoemde gastgebruikers, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld: met één licentie voor Azure AD Basic kunnen maximaal vijf benoemde gastgebruikers worden ingesteld voor op groepen gebaseerd toegangsbeheer en inrichting. Voor de zesde benoemde gastgebruiker hebt u een extra Azure AD Basic-licentie nodig. Voor één licentie voor Azure AD Premium P1 kunnen ook maximaal vijf benoemde gastgebruikers de Multi-Factor Authentication-functie gebruiken (plus eventuele Azure AD Basic-functies). Voor de zesde benoemde gastgebruiker die MFA gebruikt, hebt u een tweede licentie voor Azure AD Premium P1 nodig.

7 De geavanceerde groepsfuncties omvatten dynamische groepen, machtigingsoverdracht voor het maken van groepen, beleid voor groepsnamen, het verlopen van groepen, richtlijnen voor gebruik en standaardclassificatie.

8 Als u de ontdekkingsfuncties voor cloud-apps wilt gebruiken, gaat u naar https://portal.cloudappsecurity.com/ en meldt u zich aan met uw Azure AD P1-referenties. Azure AD P2-klanten hoeven geen referenties in te voeren en worden automatisch doorgestuurd.

Basic

Ze biedt op de cloud gerichte toegang voor toepassingen evenals oplossingen voor selfservice identiteitsbeheer. Met de Basic-editie van Azure Active Directory beschikt u over functies die de productiviteit verhogen en de kosten verlagen, zoals op groepen gebaseerd toegangsbeheer, via selfservice wachtwoorden voor cloudtoepassingen opnieuw instellen en Azure Active Directory Application Proxy (voor het publiceren van on-premises webtoepassingen met behulp van Azure Active Directory), en dat alles wordt gegarandeerd door een SLA op ondernemingsniveau voor een bedrijfstijd van 99,9%.

Enterprise Agreement Online
Prijs Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Enterprise Overeenkomst $1 gebruiker/maand*

*Jaarlijkse toezegging

Premium P1

Azure Active Directory Premium-editie is ontworpen voor organisaties met verdergaande behoeften op het gebied van identiteits- en toegangsbeheer. Azure Active Directory Premium-editie biedt extra mogelijkheden voor identiteitsbeheer op ondernemingsniveau, en stelt hybride gebruikers in staat naadloos toegang te krijgen tot on-premises functies en cloudfuncties. Deze editie omvat alles wat u nodig hebt voor informatiemedewerkers en identiteitsbeheerders in hybride omgevingen voor het verschaffen van toegang tot de diverse toepassingen, voor selfservice identiteits- en toegangsbeheer (IAM), en beveiliging in de cloud.

Enterprise Agreement Online
Prijs Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Enterprise Overeenkomst $6 gebruiker/maand*

*Jaarlijkse toezegging

Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 omvat elke functie van alle andere Azure Active Directory-edities, uitgebreid met geavanceerde mogelijkheden voor identiteitsbeveiliging en privileged identity management.

Enterprise Agreement Online
Prijs Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Enterprise Overeenkomst $9 gebruiker/maand*

*Jaarlijkse toezegging

B2B-samenwerking van Azure AD

Azure AD maakt B2B-samenwerking mogelijk door gebruik te maken van een speciale set Azure AD-functies voor gastgebruikers die zijn uitgenodigd voor de Azure AD-tenant. Hoewel sommige functies gratis zijn, moeten gastgebruikers voor betaalde Azure AD-functies als volgt zijn gelicentieerd: voor elke licentie voor een Azure AD-editie waarvan u in de tenant eigenaar bent voor een werknemer of niet-gastgebruiker, kunt u maximaal vijf gastgebruiker voor de tenant uitnodigen. De functies die u ook voor deze gastgebruikers kunt gebruiken, zijn afhankelijk van het type Azure AD-editie dat u koopt.

  • Aan het uitnodigen van een gastgebruiker en het toewijzen van de gastgebruiker aan een toepassing in Azure AD zijn geen kosten verbonden. Dit geldt voor maximaal tien apps per gastgebruiker. Andere functies van de gratis Azure AD-editie, zoals drie basisrapporten, zijn ook voor gastgebruikers gratis.
  • Voor betaalde Azure AD-functies die gastgebruikers ook kunnen gebruiken, moet de uitnodigende tenant over het juiste aantal Basic-, Premium P1- of Premium P2-licenties beschikken. De verhouding is één licentie voor vijf gebruikers, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld: met één licentie voor Azure AD Basic kunnen maximaal vijf gastgebruikers worden ingesteld voor op groepen gebaseerd toegangsbeheer en inrichting. Voor de zesde gastgebruiker hebt u een extra Azure AD Basic-licentie nodig. Voor één licentie voor Azure AD Premium P1 kunnen ook maximaal vijf gastgebruikers de Multi-Factor Authentication-functie gebruiken (plus eventuele Azure AD Basic-functies). Voor de zesde gastgebruiker die MFA wil gebruiken, hebt u een tweede Azure AD Premium P1-licentie nodig.

Access Control van Azure AD

Access Control van Azure AD is gratis.

Beschikt u al over Azure Active Directory Premium? Beheer uw licenties hier.

Ondersteuning en SLA

  • Technische ondersteuning voor Azure Active Directory Gratis, Basic en Premium is beschikbaar via Azure Support, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturering en accountbeheer is gratis.
  • Service Level Agreement (SLA): Voor Azure Active Directory Basic- en Premium-edities wordt een maandelijkse beschikbaarheid van 99,9% gegarandeerd. Gratis services zoals Azure Active Directory Gratis en Access Control hebben geen SLA. Bezoek de pagina voor de SLA van Azure voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

  • U hebt een Azure- of Office 365-abonnement nodig. U kunt een bestaand abonnement gebruiken of een nieuw abonnement instellen en u aanmelden bij de Office 365-portal met uw referenties om licenties voor Azure AD te kopen. In deze video wordt uitgelegd hoe.

  • Als u de licenties voor Azure Active Directory Basic, Premium P1 of P2, of Enterprise Mobility + Security wilt beheren, meldt u zich hier aan met uw referenties.

  • Azure Active Directory Premium P1 is opgenomen in licenties voor Enterprise Mobility + Security E3 en Azure Active Directory Premium P2 is opgenomen in licenties voor Enterprise Mobility + Security E5.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure Active Directory

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Uw bedrijf beschermen met Azure Active Directory Premium