Navigatie overslaan

Wat is IaaS?

Infrastructure as a Service

Infrastructure as a Service (IaaS) is een direct beschikbare computinginfrastructuur, geleverd en beheerd via internet. U kunt snel omhoog en omlaag schalen op basis van de behoefte. En u betaalt alleen wat u gebruikt.

Met IaaS vermijdt u de kosten en de complexiteit die gepaard gaan met de aanschaf of het beheer van uw eigen fysieke servers en andere datacenterinfrastructuren. Elke bron wordt als een afzonderlijk serviceonderdeel aangeboden, en u hoeft alleen maar een bepaald serviceonderdeel te huren voor zolang u het nodig hebt. De serviceprovider voor cloudcomputing beheert de infrastructuur, terwijl u uw eigen software (besturingssystemen, middleware en toepassingen) aanschaft, installeert configureert en beheert.

Infrastructure as a Service: IaaS omvat servers en opslag, netwerkfirewalls en beveiliging, en een datacenter (fysiek gebouw). PaaS omvat IaaS-elementen plus besturingssystemen, ontwikkelingshulpmiddelen, databasebeheer en business analytics. SaaS omvat PaaS-elementen plus gehoste apps.
Gehoste toepassingen/apps Ontwikkelhulpprogramma's, databasebeheer, business analytics Besturingssystemen Servers en opslag Netwerkfirewalls en -beveiliging Datacenter voor fysieke fabriek of fysiek gebouw

Veelvoorkomende bedrijfsscenario’s voor IaaS

Dingen die bedrijven doen met IaaS zijn onder andere:

Testen en ontwikkelen. Teams kunnen snel test- en ontwikkelomgevingen opzetten en weer ontmantelen, waardoor nieuwe toepassingen sneller op de markt kunnen worden gebracht. Met IaaS is het mogelijk om snel en voordelig ontwikkel- en testomgevingen omhoog en omlaag te schalen.

Websites hosten. Websites uitvoeren via IaaS is vaak voordeliger dan op de traditionele manier websites hosten.

Opslag, back-ups maken en herstellen. Organisaties hoeven geen grote investeringen te doen voor opslag, en vermijden de complexiteit die met het beheer van opslag gepaard gaat, omdat daar doorgaans getraind personeel voor nodig is dat de gegevens moet beheren en erop toe moeten zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd. IaaS is nuttig in situaties waar sprake is van een onvoorspelbaar aanbod en een gestaag groeiende behoefte aan opslag. Het kan ook helpen bij het vereenvoudigen van de planning en het beheer van systemen voor opslag en herstel.

Webtoepassingen. IaaS levert de gehele infrastructuur voor de ondersteuning van webtoepassingen, zoals opslag-, web- en toepassingsservers, en van netwerkbronnen. Organisaties kunnen snel webtoepassingen implementeren op IaaS en de infrastructuur snel omhoog of omlaag schalen in situaties waar de vraag naar de toepassingen onvoorspelbaar is.

High Performance Computing. High Performance Computing (HPC) op supercomputers, computergrids of computerclusters helpt bij het oplossen van complexe problemen waarbij miljoenen variabelen of berekeningen komen kijken. Voorbeelden hiervan zijn simulaties voor aardbevingen en eiwitvouwing, klimaat- of weersvoorspellingen, financiële modellen en de evaluatie van productontwerpen.

Big data-analyses. Big data is een populaire term voor omvangrijke gegevenssets die mogelijk waardevolle patronen, trends en verbanden vertonen. Door deze gegevenssets heen spitten om deze verborgen patronen aan het licht te brengen, vereist een enorme hoeveelheid verwerkingscapaciteit die IaaS op een voordelige manier kan leveren.

Voordelen van IaaS

Elimineert de noodzaak tot het doen van grote financiële uitgaven en vermindert constant doorlopende kosten. Bij IaaS is het niet nodig onkosten vooraf te maken voor het opzetten en beheren van een datacenter op uw locatie, waardoor dit voor startende ondernemingen en bedrijven die nieuwe ideeën willen uitproberen, een betaalbare optie is.

Verbeterde waarborg voor bedrijfscontinuïteit en een beter herstel na een noodgeval. Het tegelijkertijd realiseren van een hoge beschikbaarheid, bedrijfscontinuïteit en een snel herstel na een ramp is duur omdat daarvoor veel technologie en personeel is vereist. Maar met de juiste Service Level Agreement (SLA) kan IaaS deze kosten terugdringen en kunt u gewoon gebruik blijven maken van toepassingen en gegevens tijdens een rampenscenario of een stroomuitval.

Snel innoveren. Zodra u hebt besloten om een nieuw product of initiatief te lanceren, kan de daarvoor benodigde computinginfrastructuur al in een paar minuten of een paar uur in plaats van in een paar dagen of weken gereed zijn.

Sneller reageren op veranderingen in de bedrijfsomgeving. Met IaaS kunt u de schaal waarmee bronnen worden ingezet snel verhogen om tegemoet te komen aan pieken in de vraag naar uw toepassing (tijdens de vakantie bijvoorbeeld) en deze, om kosten te besparen, weer in schaal verlagen als de activiteit weer afneemt.

Op uw kernactiviteiten richten. Door IaaS te gebruiken krijgt uw team meer tijd om zich met de kernactiviteiten van uw organisatie bezig te houden in plaats van met de IT-infrastructuur.

Grotere stabiliteit, betrouwbaarheid en meer ondersteuningsmogelijkheden. Met IaaS valt de noodzaak weg om software en hardware te onderhouden en upgrades uit te voeren, of om problemen met apparatuur op te lossen. Met de juiste serviceovereenkomst kan de serviceprovider u garanderen dat uw infrastructuur betrouwbaar is en aan de SLA's voldoet.

Betere beveiliging. Met de juiste serviceovereenkomst is een cloudserviceprovider in staat uw toepassingen en gegevens mogelijk beter te beveiligen dan uzelf zou kunnen.

Zorgt dat gebruikers sneller over nieuwe toepassingen kunnen beschikken. Omdat u niet eerst de infrastuctuur hoeft op te zetten voordat u toepassingen kunt ontwikkelen en leveren, krijgt u ze sneller bij gebruikers als u IaaS gebruikt.