Wat is grid computing?

Grid computing is een via een netwerk aan elkaar gekoppelde groep computers die als een virtuele supercomputer samenwerken om omvangrijke taken uit te voeren, zoals het analyseren van grote verzamelingen gegevens en het maken van weermodellen. Via de cloud bent u in staat omvangrijke computergrids samen te stellen en gedurende specifieke perioden en voor specifieke doelen te gebruiken. U betaalt zo nodig alleen wat u gebruikt om tijd en kosten te besparen die vereist zijn om de benodigde bronnen zelf te installeren. En door taken over meerdere computers te verdelen, wordt de verwerkingstijd aanzienlijk verminderd, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd en het aantal verspilde resources tot een minimum wordt beperkt.

In tegenstelling tot parallelle computers, zijn grid computing-projecten gewoonlijk niet tijdsafhankelijk. Deze projecten maken gebruik van computers die alleen deel uitmaken van de grid als ze inactief zijn en als er met deze computers taken kunnen worden uitgevoerd die altijd los staan van de grid. Bij gebruik van computergrids moet de veiligheid in acht worden genomen, omdat er gewoonlijk geen nauw verband is tussen de lidknooppunten. Ook dient redundantie te worden ingebouwd, omdat er tijdens de verwerking van taken meerdere computers kunnen uitvallen of de verbinding ervan kan worden verbroken.

Gerelateerde producten en services

Virtual Machines

Virtuele machines in Windows en Linux binnen enkele seconden inrichten

Data Lake Analytics

Gedistribueerde analyseservice die het werken met big data eenvoudig maakt