Navigatie overslaan

Aanbiedingsdetails voor Microsoft Azure Government Sponsorship

Deze aanbieding voor een beperkt, gesponsord Microsoft Azure Government-account is alleen op e-mailuitnodiging beschikbaar voor een beperkte groep klanten die door Microsoft is geselecteerd. Als u recht hebt op de aanbieding voor Microsoft Azure Government Sponsorship, moet u een e-mailuitnodiging hebben ontvangen om deze aanbieding te accepteren voor uw account-id.

Speciale prijs

De prijs voor uw gebruik van Microsoft Azure op basis van deze aanbieding ligt 100% lager dan de standaard gepubliceerde regiotarieven voor Azure Government.

Voorwaarden voor en conversie naar een Enterprise-account

Afhankelijk van welke gebeurtenis het eerste plaatsvindt, vervalt de speciale prijs en worden uw abonnement(en) onder de aanbieding voor Microsoft Azure Sponsorship automatisch uitgeschakeld wanneer (1) uw totale cumulatieve verbruik de gebruikslimiet (zoals aangegeven in het e-mailbericht met de uitnodiging) heeft bereikt op basis van standaardtarieven voor Azure Government zonder verrekening van enige korting of wanneer (2) u de Einddatum (zoals aangegeven in het e-mailbericht met de uitnodiging) hebt bereikt. De speciale prijs vervalt als uw account-id (zoals aangegeven in het e-mailbericht met de uitnodiging) is gekoppeld met een toepasselijke Enterprise Agreement-inschrijving, in welk geval de prijzen en voorwaarden van Enterprise Agreement van toepassing zijn. U bent verantwoordelijk voor alle gebruikskosten die in rekening worden gebracht nadat de speciale prijs is vervallen.

Overgang

Azure Government is alleen beschikbaar voor aankopen via Enterprise Agreement. Zodra Enterprise Agreement is ingeschakeld moet u Azure Business Operations gebruiken om het gesponsorde Azure Government-account over te brengen naar uw Enterprise Agreement-inschrijving.

Annuleringsbeleid

U kunt dit abonnement op elk gewenst moment annuleren. Eventuele nog openstaande rekeningen moeten eerst worden voldaan, voordat kan worden overgeschakeld naar Enterprise Enrollment.

Beschikbaarheid van de aanbieding

Deze aanbieding is alleen beschikbaar voor een beperkte groep klanten die door Microsoft is uitgenodigd voor gebruik van een beperkt, gesponsord Microsoft Azure Government-account. Klanten moeten worden gevalideerd als in aanmerking komende Azure Government-tenants.

Limieten, quotums en beperkingen

Raadpleeg dit document voor een lijst met algemene limieten, quotums en beperkingen voor Microsoft Azure.

Serviceovereenkomsten

Voor elke service van het Azure-platform wordt een set met uitstekende serviceovereenkomsten aangeboden. Meer informatie over onze SLA's kunt u vinden op onze SLA-pagina. Tijdens de preview-periode wordt er geen serviceovereenkomst verstrekt voor services.

Toezegging van bronnen

Alle verhogingen in het gebruiksniveau van servicebronnen (bijvoorbeeld verhoging van het aantal actieve rekeninstanties of verhoging van de hoeveelheid gebruikte opslag) zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van deze servicebronnen. Quotums die zijn vermeld in de sectie Limieten, quotums en beperkingen zijn geen garantie dat er voldoende bronnen voor u beschikbaar zijn om het quotum te halen.

Voor alle abonnementen van deze aanbieding waarvoor geen kosten worden berekend en die meer dan 90 dagen inactief zijn, behouden we ons het recht voor alle rekenbronnen te verwijderen, inclusief gehoste service(s), virtuele machines en websites. Er worden geen gegevens vernietigd en klanten kunnen het abonnement op elk moment opnieuw implementeren. We sturen ook vooraf een kennisgeving voordat we rekenbronnen verwijderen.

Als u wilt voorkomen dat uw rekenbronnen worden verwijderd, kunt u ook elke 90 dagen een van de volgende acties uitvoeren:

  1. Meld u aan bij de Azure Portal of de nieuwe Microsoft Azure Portal
  2. Gebruik de API's van Azure om toegang tot uw bronnen te verkrijgen