2e aanbieding voor Microsoft Azure Sponsorship

Activeren

Details van aanbieding voor Microsoft Azure-sponsoring

Deze aanbieding voor een beperkt, gesponsord Microsoft Azure-account is alleen op e-mailuitnodiging beschikbaar voor een beperkte groep klanten die door Microsoft is geselecteerd. Als u recht hebt op de aanbieding voor Microsoft Azure Sponsorship, moet u een e-mailuitnodiging hebben ontvangen om deze aanbieding te accepteren voor uw account-id.

Speciale prijs

De prijs voor uw gebruik van Microsoft Azure op basis van deze aanbieding ligt gedurende de hieronder aangegeven termijn 100% lager dan de normale gepubliceerde tarieven voor Betalen naar gebruik.

Termijn en conversie naar betaald account

Afhankelijk van welke gebeurtenis het eerste plaatsvindt, vervalt de speciale prijs en worden uw abonnement(en) onder de aanbieding voor Microsoft Azure Sponsorship automatisch uitgeschakeld wanneer (1) uw totale cumulatieve verbruik de gebruikslimiet (zoals aangegeven in het e-mailbericht met de uitnodiging) heeft bereikt op basis van standaardtarieven voor betalen per gebruik zonder verrekening van enige korting of wanneer (2) u de Einddatum (zoals aangegeven in het e-mailbericht met de uitnodiging) hebt bereikt. De speciale prijs vervalt ook als uw account-id (zoals aangegeven in het e-mailbericht met de uitnodiging) is gekoppeld met een toepasselijke Enterprise Agreement-inschrijving, in welk geval de prijzen en voorwaarden van Enterprise Agreement van toepassing zijn. U bent verantwoordelijk voor alle gebruikskosten die in rekening worden gebracht nadat de speciale prijs is vervallen.

Uitzonderingen

De speciale prijs is niet van toepassing op Microsoft Azure-ondersteuningsabonnementen, merkproducten van derden, producten die worden verkocht via Microsoft Azure Marketplace of producten die anderszins afzonderlijk van Microsoft Azure worden verkocht (bijvoorbeeld Active Directory Premium). U bent verantwoordelijk voor alle kosten voor deze diensten en producten.

Betaalopties

Er is geen betalingswijze vereist.

Annuleringsbeleid

U kunt dit abonnement op elk gewenst moment annuleren. Betaling is vereist voor gefactureerde openstaande kosten.

Overeenkomst voor Microsoft Online Services

Uw abonnement blijft onderworpen aan de overeenkomst voor Microsoft Online Services die u hebt geaccepteerd (huidige versie is hier beschikbaar).

Beschikbaarheid van het aanbod

Deze aanbieding is beschikbaar voor klanten in de volgende landen/regio's. Zij ontvangen hun rekening in de weergegeven valuta:

Limieten, quotums en beperkingen

Raadpleeg dit document voor een lijst met algemene limieten, quotums en beperkingen voor Microsoft Azure.

De volgende maandelijkse gebruiksquota's worden toegepast. Als u meer capaciteit nodig hebt dan deze limieten, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice, zodat we aan de hand van uw behoeften deze limieten kunnen aanpassen.

Serviceovereenkomsten

Voor elke service van het Azure-platform wordt een set met uitstekende serviceovereenkomsten aangeboden. Meer informatie over onze SLA's kunt u vinden op onze SLA-pagina. Tijdens de preview-periode wordt er geen serviceovereenkomst verstrekt voor services.

Toezegging van bronnen

Alle verhogingen in het gebruiksniveau van servicebronnen (bijvoorbeeld verhoging van het aantal actieve rekeninstanties of verhoging van de hoeveelheid gebruikte opslag) zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van deze servicebronnen. Quotums die zijn vermeld in de sectie Limieten, quotums en beperkingen zijn geen garantie dat er voldoende bronnen voor u beschikbaar zijn om het quotum te halen.

Voor alle abonnementen van deze aanbieding waarvoor geen kosten worden berekend en die meer dan 90 dagen inactief zijn, behouden we ons het recht voor alle rekenbronnen te verwijderen, inclusief gehoste service(s), virtuele machines en websites. Er worden geen gegevens vernietigd en klanten kunnen het abonnement op elk moment opnieuw implementeren. We sturen ook vooraf een kennisgeving voordat we rekenbronnen verwijderen.

Als u wilt voorkomen dat uw rekenbronnen worden verwijderd, kunt u ook elke 90 dagen een van de volgende acties uitvoeren:

  1. Meld u aan bij de Azure Portal of de nieuwe Microsoft Azure Portal
  2. Gebruik de API's van Azure om toegang tot uw bronnen te verkrijgen

Kennisgeving voor erkende onderwijsinstellingen. Microsoft verbiedt pogingen tot omkoping van overheidsfunctionarissen en de betaling van steekpenningen of smeergeld van welke aard dan ook in de omgang met ambtenaren of individuen in de particuliere sector. Microsoft beoogt dat de aanbieding voor Microsoft Azure-tegoed in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving en ethische gedragscodes met betrekking tot geschenken en donaties. Tevens beoogt Microsoft dat het Microsoft Azure-tegoed wordt gebruikt door en ten goede komt aan uw organisatie en niet wordt gebruikt ten behoeve van het persoonlijke gebruik of voordeel van een werknemer van uw organisatie. Microsoft levert het Microsoft Azure-tegoed zonder de intentie om beloften of voorkeursbehandeling voor Microsoft tijdens aanbestedingsprocedures te verkrijgen. Ook mag op basis van de levering van deze aanbieding door geen van de partijen aanspraak worden gemaakt op exclusiviteit. Microsoft levert deze aanbieding met dien verstande dat uit dergelijke ondersteuning geen beperkingen voor aanbestedingsmogelijkheden of rapportagevereisten voor Microsoft voortvloeien. En tot slot: de acceptatie van deze aanbieding legt geen enkele verplichting tot de aanschaf of het gebruik van Microsoft-producten of -services op aan uw organisatie.