Discovery Pack (6 maanden)

DEZE AANBIEDING IS NIET LANGER BESCHIKBAAR.

Dit aanbod biedt een vaste hoeveelheid cloudservices, opslag, gegevensoverdracht, Service Bus, CDN en SQL Database tegen een vaste maandelijkse prijs. Met dit aanbod kunt u de maandelijkse hoeveelheid van het aanbod overschrijden zonder dat de verbruikskosten in rekening worden gebracht, tot aan de opgegeven limieten.

Basiseenheidsprijs

$2200 per basiseenheid per maand.

Gebruik dat per maand de inbegrepen hoeveelheid aangeschafte basiseenheden overschrijdt, wordt gratis geleverd, tot aan bepaalde gespecificeerde grenzen.

Dit is een eenmalig aanbod.

Abonnementsperiode: 12 maanden

Opmerking: vanaf 16 april 2013 kunt u uw inbegrepen kleine rekeninstantie-uren alleen gebruiken voor het uitvoeren van de standaardinstanties (A0, A1, A2, A3 en A4) van cloudservices. Het gebruik van virtuele machines wordt in rekening gebracht op basis van de tarieven van Betalen naar gebruik.

Basiseenheid omvat

Cloud Services SQL Database Backup
15.000 uur kleine rekeninstantie $1998 aan SQL Database tegen Betalen naar gebruik-tarieven 5 GB
Storage CDN Gegevensoverdracht Service Bus
200 GB lokaal redundante en 200 GB geografisch redundante opslagcapaciteit Zone 1: 280 GB uitgaand Zone 1: 285 GB uitgaand 270.000.000 berichten
20.000.000 opslagtransacties Zone 2: 100 GB uitgaand Zone 2: 105 GB uitgaand 75.000 doorgifte-uren
10.000.000 CDN-transacties

Datacentra in Noord-Amerika en Europa worden geclassificeerd onder Zone 1 en die in de rest van de wereld vallen onder Zone 2. Gegevensoverdrachten voor CDN worden los van andere gegevensoverdrachten gefactureerd.

Prijs gebruikskosten

Maandelijks gebruik dat de maandelijkse hoeveelheden in uw aanbieding overschrijdt, wordt volgens het Betalen naar gebruik-tarief gefactureerd.

Bij wijziging van de Betalen naar gebruik-tarieven wordt u hiervan minstens 30 dagen van tevoren op de hoogte gebracht.

Van tijd tot tijd kunnen nieuwe services worden toegevoegd aan het Azure-platform. Wij stellen u van tevoren op de hoogte van zulke nieuwe services en van tarieven die hiervoor mogelijk worden berekend. Kosten worden echter alleen in rekening gebracht als u ervoor kiest om de nieuwe services te gebruiken.

Eventuele belastingen die van toepassing kunnen zijn als gevolg van het ontvangen van gratis services zijn voor rekening van de ontvanger.

Betaalopties

Klanten kunnen betalen met creditcard, betaalpas of per factuur. Voor facturen geldt een maandelijkse basistoezegging van meer dan $500 per maand voor klanten in de Verenigde Staten en $250 per maand voor klanten elders. Klanten die via een factuur willen betalen, kunnen een vertraging oplopen van hun serviceactivering vanwege het kredietverificatieproces.

U kunt voor meer informatie over prijzen en facturering terecht op onze pagina met prijsdetails.

Annuleringsbeleid

U kunt het abonnement de eerste 30 dagen van elke abonnementstermijn zonder boete annuleren. U moet nog wel betalen voor de basistoezegging en een eventuele overschrijding voor die eerste maand. Voor annuleringen na de eerste 30 dagen van een abonnementstermijn moeten de basistoezegging voor de resterende maanden van het abonnement en eventuele gefactureerde overschrijdingen volledig worden betaald.

Vernieuwingen

Na uw eerste abonnementstermijn van zes maanden kunt u uw abonnement verlengen tegen het op dat moment geldende tarief, dat momenteel de basiseenheidsprijs is die is aangegeven in deze aanbieding. U kunt de hoogte van uw basistoezegging op het tijdstip van verlenging wijzigen, maar u moet ten minste één basiseenheid toezeggen om te verlengen.

Uw abonnement wordt standaard ingesteld op automatische verlenging. U krijgt bericht via e-mail wanneer uw abonnement bijna wordt verlengd. U kunt de automatische verlenging op elk moment uitschakelen.

Beschikbaarheid van het aanbod

Deze aanbieding is beschikbaar voor klanten in de volgende landen/regio's. Zij ontvangen hun rekening in de weergegeven valuta:

Limieten, quotums en beperkingen

Raadpleeg dit document voor een lijst met algemene limieten, quotums en beperkingen voor Microsoft Azure.

De volgende maandelijkse gebruiksquota's worden toegepast. Als u meer capaciteit nodig hebt dan deze limieten, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice, zodat we aan de hand van uw behoeften deze limieten kunnen aanpassen.

Serviceovereenkomsten

Voor elke service van het Azure-platform wordt een set met uitstekende serviceovereenkomsten aangeboden. Meer informatie over onze SLA's kunt u vinden op onze SLA-pagina. Tijdens de preview-periode wordt er geen serviceovereenkomst verstrekt voor services.

Toezegging van bronnen

Microsoft biedt u services ten minste tot aan het niveau van het aangenomen gebruik behorend bij de basiseenheden die u hebt gekocht (de servicetoezegging), maar alle andere verhogingen in het gebruiksniveau van servicebronnen (bijvoorbeeld verhoging van het aantal actieve rekeninstanties of verhoging van de hoeveelheid gebruikte opslag) zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van deze servicebronnen.

Quota's die zijn vermeld in het gedeelte Gebruiksnota's zijn geen servicetoezegging. Om het aantal gelijktijdige kleine rekeninstanties (of een equivalent daarvan) te bepalen dat Microsoft biedt als onderdeel van een servicetoezegging, wordt dit bepaald door het aantal toegezegde kleine rekeninstantie-uren dat in een maand is gekocht te delen door het aantal uren in de kortste maand van het jaar (dus februari – 672 uur).