Veelgestelde vragen over Microsoft IT Pro Cloud Essentials Azure

Deze beperkte aanbieding biedt klanten die hiervoor in aanmerking komen een financieel tegoed om Microsoft Azure gratis te gebruiken.

Flexibiliteit met Azure-tegoed

Als klant die in aanmerking komt, ontvangt u een financieel tegoed voor Microsoft Azure. Op het moment dat de aanbieding wordt geactiveerd, wordt bekendgemaakt hoe groot het financieel tegoed is dat u maandelijks ontvangt en hoe lang de aanbieding duurt. U kunt zelf kiezen hoe u uw Microsoft Azure-tegoed gebruikt. U kunt het gebruiken voor elke Microsoft Azure-service die u nodig hebt, zoals Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, HDInsight, Media Services en vele andere.

U kunt uw maandelijkse Microsoft Azure-tegoed zonder kosten gebruiken. Als u uw maandelijkse tegoed overschrijdt, wordt uw service voor die maand uitgeschakeld. Als u ervoor kiest om uw bestedingslimiet uit te schakelen, wordt gebruik dat het maandelijkse tegoed overschrijdt, in rekening gebracht op basis van de Betalen per gebruik-tarieven. Meer informatie over hoe de bestedingslimietfunctie werkt. Voor accounts die voor 14 juli 2014 geen Azure-abonnement hadden, inclusief gratis proefversies, wordt het abonnement voor Azure Pass omgezet naar een abonnement voor betalen per gebruik aan het eind van de aanbiedingsperiode als de uitgavelimiet ten minste vijf dagen voor de vervaldatum permanent wordt verwijderd.

Ongebruikt maandelijks tegoed kan niet worden meegenomen naar een volgende maand en kan niet worden overgedragen aan andere Azure-abonnementen. Eventuele belastingen die van toepassing kunnen zijn als gevolg van het ontvangen van gratis services zijn voor rekening van de ontvanger. U wordt ten minste 30 dagen voor wijziging van de tarieven hiervan op de hoogte gebracht.

Uitzonderingen

Azure-tegoed mag niet worden gebruikt voor het kopen van ondersteuningsabonnementen voor Azure, merkproducten van derden of producten die anderszins afzonderlijk van Azure worden verkocht (bijvoorbeeld Microsoft Azure Active Directory Premium).

AzureU-programma

Microsoft Azure-tegoed dat aan een erkende universiteit, hogeschool, beroepsopleiding enzovoort ('erkende onderwijsinstellingen') is verstrekt in verband met het AzureU-programma, is uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van cursusmateriaal voor studenten, wetenschappelijk onderzoek of studentenprojecten die betrekking hebben op dergelijk cursusmateriaal of onderzoek en niet voor persoonlijk gebruik of voordeel van individuele docenten. Tegoeden moeten worden gebruikt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gratis services voor erkende onderwijsinstellingen, waaronder de beleidsregels voor geschenken van de betreffende instellingen. Het gebruik moet worden stopgezet in het geval van een conflict of inconsistentie met deze wet- en regelgeving of beleidsregels. Ontvangers moeten van tevoren de Azure-tegoeden bespreken met de medewerker voor ethische kwesties van de instelling om ervoor te zorgen dat de beleidsregels voor geschenken van de instelling worden nageleefd. Microsoft doet afstand van alle rechten op schadevergoeding van de erkende onderwijsinstelling voor de Azure-tegoeden die worden verstrekt in verband met het AzureU-programma.

Betaalopties

Alleen creditcards of betaalpassen, tenzij op voorhand goedgekeurd voor factuur. We accepteren geen prepaid- en virtuele creditcards.

U kunt voor meer informatie over prijzen en facturering terecht op onze pagina met prijsdetails.

Annuleringsbeleid

U kunt dit abonnement op elk gewenst moment annuleren. Betaling is vereist voor gefactureerde openstaande kosten.

Beschikbaarheid van het aanbod

Deze aanbieding is beschikbaar voor klanten in de volgende landen/regio's. Zij ontvangen hun rekening in de weergegeven valuta:

Limieten, quotums en beperkingen

Aanbieding is beperkt tot één gratis proefversie per nieuwe Azure-klant.

Deze beperkte aanbieding biedt klanten die hiervoor in aanmerking komen een financieel tegoed om Microsoft Azure gratis te gebruiken. Azure-tegoed mag niet worden gebruikt voor het kopen van Azure-ondersteuningsabonnementen, Visual Studio Team Services, merkproducten van derden, producten die worden verkocht via Marketplace, of producten die anderszins afzonderlijk van Azure worden verkocht. Niet voor wederverkoop. 1 code per persoon per account.

Raadpleeg dit document voor een lijst met algemene limieten, quotums en beperkingen voor Microsoft Azure.

De volgende maandelijkse gebruiksquota's worden toegepast. Als u meer capaciteit nodig hebt dan deze limieten, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice, zodat we aan de hand van uw behoeften deze limieten kunnen aanpassen.

Serviceovereenkomsten

Voor elke service van het Azure-platform wordt een set met uitstekende serviceovereenkomsten aangeboden. Meer informatie over onze SLA's kunt u vinden op onze SLA-pagina. Tijdens de preview-periode wordt er geen serviceovereenkomst verstrekt voor services.

Toezegging van bronnen

Alle verhogingen in het gebruiksniveau van servicebronnen (bijvoorbeeld verhoging van het aantal actieve rekeninstanties of verhoging van de hoeveelheid gebruikte opslag) zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van deze servicebronnen. Quotums die zijn vermeld in de sectie Limieten, quotums en beperkingen zijn geen garantie dat er voldoende bronnen voor u beschikbaar zijn om het quotum te halen.

Voor alle abonnementen van deze aanbieding waarvoor geen kosten worden berekend en die meer dan 90 dagen inactief zijn, behouden we ons het recht voor alle rekenbronnen te verwijderen, inclusief gehoste service(s), virtuele machines en websites. Er worden geen gegevens vernietigd en klanten kunnen het abonnement op elk moment opnieuw implementeren. We sturen ook vooraf een kennisgeving voordat we rekenbronnen verwijderen.

Als u wilt voorkomen dat uw rekenbronnen worden verwijderd, kunt u ook elke 90 dagen een van de volgende acties uitvoeren:

 1. Meld u aan bij de Azure Portal of de nieuwe Microsoft Azure Portal
 2. Gebruik de API's van Azure om toegang tot uw bronnen te verkrijgen

Veelgestelde vragen

 • Dat is geen probleem, want een Azure Pass-account kan alleen worden gebruikt als Microsoft-account. Bij het aanmelden is u mogelijk gevraagd Microsoft-account of Organisatieaccount te selecteren. Selecteer het juiste type account, anders wordt het abonnement niet weergegeven als zijnde beschikbaar. Als u geen optie hebt geselecteerd, meldt u zich eerst af en vervolgens meldt u zich opnieuw aan met het juiste account. Als Organisatieaccount eenmaal is geselecteerd, wordt Organisatieaccount ook vaak opnieuw als standaardinstelling geselecteerd. Mogelijk moet u de cache van de browser wissen om het type account opnieuw in te stellen.

 • Als een Azure-abonnement is gedeactiveerd, worden de gegevens over het abonnement nog 90 dagen door Microsoft bewaard. U kunt op elk gewenst moment een ondersteuningscase maken via https://portal.azure.com om dat abonnement opnieuw te activeren. De services zijn dan weer beschikbaar.

 • Nee, het accounteigendom van Azure Pass-tegoed kan niet worden overgedragen.

 • U ontvangt $25 tegoed per maand zolang de Pass niet verloopt. Eerst wordt het tegoedbedrag van $25 gebruikt. Als u meer dan $25 gebruikt, wordt dit in rekening gebracht op de opgegeven creditcard. Als u de uitgavenlimiet niet hebt verwijderd, moet u handmatig toestemming geven voor het in rekening brengen van gebruik boven de limiet van $25.

 • U kunt een creditcardnummer invoeren en overstappen op een Betalen per gebruik-account.

 • U kunt geen wijzigingen in uw services aanbrengen voor het restant van de factureringsperiode. De services die u hebt gemaakt, zijn nog wel aanwezig, maar niet actief. Als dit de laatste maand van uw Azure Pass is, wordt het account aan het einde van de maand gedeactiveerd, tenzij u het account omzet in een betaald account.

 • Als u een creditcard opgeeft en toestemming geeft voor afschrijvingen, kunt u uw services weer gebruiken, maar elk gebruik boven het tegoed van $25 per maand wordt in rekening gebracht van de creditcard.

 • Vóór de verloopdatum krijgt u de kans om uw gegevens naar een betaald Microsoft Azure-abonnement te migreren. U hebt na het verlopen van uw abonnement 90 dagen voordat uw gegevens worden verwijderd. Als u uw abonnement wilt omzetten in een betaald abonnement, kunt u dit het beste doen voordat het abonnement verloopt. U moet een ondersteuningsticket openen om een account opnieuw te activeren. Als u ervoor kiest uw Microsoft Azure-account niet te migreren naar een betaald account, moet u uw gegevens kopiëren.

 • U dient contact op te nemen met de ondersteuning voor het activeren/migreren van uw abonnement naar Betalen per gebruik. Mogelijk zijn hiervoor het nummer en vervaldatum van uw creditcard nodig, dus houd deze gegevens bij de hand zodat u sneller kunt worden geholpen.