Navigatie overslaan

Azure-plan

Een Azure-plan biedt u toegang tot Azure-services tegen de normale tarieven van betalen per gebruik conform de Microsoft-klantovereenkomst. Als de tarieven wijzigen, wordt u hiervan minimaal 30 dagen van tevoren op de hoogte gebracht. Wij stellen u ook op de hoogte als we nieuwe services toevoegen aan het Azure-platform en informeren u over de eventuele bijbehorende kosten voor het gebruik ervan. Er worden alleen kosten in rekening gebracht als u de nieuwe services gebruikt. U bent verantwoordelijk voor eventuele belastingen die mogelijk voortvloeien uit het gratis ontvangen van services.

Limieten, quotums en beperkingen

Zie de documentatie voor limieten, quota en beperkingen in Azure. Als u hogere limieten nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantenservice, zodat we deze limieten kunnen aanpassen.

Annuleringsbeleid

U kunt dit plan op elk gewenst moment annuleren. Betaling is vereist voor gefactureerde openstaande kosten van uw account.

Service level agreement

Voor elke Azure-service wordt een set met uitstekende service-level agreements (SLA's) verstrekt. Bekijk de SLA’s voor individuele Azure-services. SLA's worden niet verstrekt tijdens de preview of voor gratis services.

Toezegging van bronnen

Alle toenamen in het gebruik van services zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de service-resources. Voorbeelden van dergelijke toenamen zijn het toevoegen aan het aantal actieve rekenprocessen of het vergroten van de hoeveelheid gebruikte opslag.

Voor een gratis Azure-account waarvoor geen kosten worden berekend of dat meer dan 90 dagen inactief is, behouden we ons het recht voor alle rekenbronnen te verwijderen, inclusief gehoste service(s), virtuele machines en websites. We sturen een maand voordat we rekenresources verwijderen een kennisgeving. Als u wilt voorkomen dat uw account inactief wordt, kunt u ook elke 90 dagen een van de volgende acties uitvoeren:

  • Meld u aan bij de Azure Portal.
  • Gebruik de API's van Azure om toegang tot uw resources te verkrijgen.

Microsoft behoudt zich het recht voor om een gratis service of aanbieding voor een gratis account op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen of in te trekken.

Aanvullende voorwaarden per voordeeltype

Gratis account

Betalen naar gebruik

Gratis account

Upgrades en bestedingslimieten

Met het gratis Azure-account ontvangen in aanmerking komende klanten een tegoed van $200, dat binnen de eerste 30 dagen voor de meeste Azure-services kan worden gebruikt. Ongebruikt tegoed kan niet worden meegenomen naar een volgende maand en kan niet worden overgedragen aan andere Azure-abonnementen.

Om het gratis Azure-account en geselecteerde gratis services te blijven gebruiken, moet u binnen 30 dagen na de registratie of wanneer u al het tegoed hebt gebruikt (wat als eerste voorkomt), een upgrade uitvoeren naar betalen per gebruik door de bestedingslimiet te verwijderen.

Uitzonderingen

Azure-tegoed mag niet worden gebruikt voor het kopen van Azure-ondersteuningsplannen, Azure DevOps, Visual Studio-abonnementen, Visual Studio App Center-services, Azure Express Route, merkproducten van derden, producten die worden verkocht via Azure Marketplace, of producten die anderszins afzonderlijk van Azure worden gelicentieerd (bijvoorbeeld Azure Active Directory Premium).

U zult welk gebruik dan ook van Azure-services voor het mijnen van cryptogeld, DoS-aanvallen, spammen of illegale activiteit en/of elk gebruik dat Microsoft of anderen schade kan berokkenen, niet faciliteren, verrichten of eraan deelnemen en u zult sterke interne controles afdwingen om deze activiteiten te voorkomen.

Microsoft kan u van tijd tot tijd benaderen in verband met uw gebruik van uw Azure-services en u zult op een dergelijk verzoek redelijke documentatie verstrekken met betrekking tot uw gebruik. Indien Microsoft om welke reden dan ook van mening is dat de Azure-services worden gebruikt voor verboden doeleinden, mag Microsoft naar eigen goeddunken uw toegang tot de Azure-services opschorten of beëindigen.

Communicatiebeleid

Tijdens de duur van 12 maanden van uw gebruik van het gratis Azure-account ontvangt u mogelijk periodiek e-mailberichten met best practices, trainingen, tips en waardevolle aanbiedingen met betrekking tot Azure. U kunt u uitschrijven voor deze e-mailberichten door op de koppeling voor afmelden in het e-mailbericht te klikken. Lees de privacyverklaring.

Betaalopties

Er is een creditcard of bankpas vereist voor verificatie wanneer u zich aanmeldt, tenzij u bent goedgekeurd voor facturering. We accepteren geen prepaid- en virtuele creditcards. Op uw kaart worden niet meteen kosten in rekening gebracht, behalve voor een tijdelijke inhouding voor autorisatie. Eventuele belastingen die van toepassing kunnen zijn als gevolg van het ontvangen van gratis services zijn voor rekening van de ontvanger. Meer informatie over Azure-prijzen.

Betalen naar gebruik

Upgrade uitvoeren van een gratis Azure-account

Als u een upgrade hebt uitgevoerd van een aanbieding voor een gratis Azure-account, houdt u toegang tot bepaalde gratis services gedurende het resterende deel van de periode van 12 maanden van die aanbieding (vanaf de datum dat u zich hebt geregistreerd). Het tegoed dat is aangeboden als onderdeel van de aanbieding voor een gratis Azure-account, is geldig tot 30 dagen na de datum waarop u zich hebt geregistreerd.

Nadat u een upgrade hebt uitgevoerd, wordt uw account gefactureerd op basis van de standaardtarieven voor betalen per gebruik. Microsoft behoudt zich het recht voor om de gratis services of de aanbieding van het gratis Azure-account op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen of in te trekken.

Betaalopties

Alleen creditcards worden geaccepteerd, tenzij u bent goedgekeurd voor facturering. We accepteren geen prepaid- en virtuele creditcards. Meer informatie over Azure-prijzen.