Navigatie overslaan

Benoemingen van partners

Uw informatie

Vertel iets over uzelf.

Alle vereiste velden zijn met * gemarkeerd

Klantgegevens

Vertel ons meer over de klant die u wilt benoemen voor het programma.

Projectgegevens

Vertel ons meer over het migratieproject van uw klant, zoals de reikwijdte en de tijdlijn.

In welk scenario is de klant geïnteresseerd? *

*Selecteer voor SAP het scenario Overige, en verwijs in het volgende veld naar 'SAP'.

Informatie over het project voor infrastructuur- en databasemigratie

Welke workloads liggen binnen het bereik voor de datacentrummigratie van de klant? (selecteer een of meer antwoorden) *

Informatie over het project voor app- en gegevensmodernisering

Opmerking: Virtuele machines die zijn geteld, moeten zowel Windows Server- als SQL Server-exemplaren bevatten

VDI-projectgegevens

Welke VDI-implementatieoptie bent u aan het plannen?

Opmerking: Controleer of u over de juiste licentie(s) beschikt als Windows Virtual Desktop uw implementatieoptie is. Bezoek de pagina met prijzen voor meer informatie.

Is er al een migratie-evaluatie uitgevoerd?
Hebt u contact opgenomen met Microsoft voor ofwel financiële ondersteuning (zoals een bestaand investeringsfonds voor eindklanten (ECIF)) of technische hulp (zoals contact met Azure-technici)?
Werkt u samen met een Microsoft-accountteam?
Heeft de klant een bestaand Azure-abonnement?