IoT-signalen

Het Internet of Things (IoT) wordt nu algemeen gebruikt om de bedrijfsactiviteiten te bevorderen. Maar hoe pakken leiders de implementatie aan? Verken belangrijke inzichten van ons onderzoek over IoT-signalen in 2019. Bij dit onderzoek werd de steeds grotere rol van IoT onderzocht.

IoT zorgt voor kansen en meer omzet

Als poort naar bedrijfstransformatie biedt IoT grote kansen voor organisaties in elke branche. 88 procent van de ondervraagde bedrijven in het rapport IoT-signalen meldt dat IoT van cruciaal belang is voor hun succes. IoT is een van de katalytische innovaties die voor een verbonden onderneming zorgen, samen met de intelligente cloud, edge computing, geavanceerde analyses, kunstmatige intelligentie en mixed reality.

Verbonden assets bieden ongekende zichtbaarheid in uw bedrijf en inzichten om de operationele efficiëntie te optimaliseren, de veiligheid op de werkplek te verhogen en energie te besparen. Maar hoe vaak worden deze initiatieven geïmplementeerd? Dat is een van de vele vragen waarop wordt getracht het antwoord te vinden in IoT-signalen.

Microsoft heeft meer dan 3.000 IoT-besluitvormers in bedrijfsorganisaties ondervraagd over de trends en belangrijkste inzichten van IoT-implementatie. We hebben vastgesteld dat 85 procent van de besluitvormers IoT heeft omarmd en dat 74 procent projecten in de gebruiksfase heeft. Bedrijven die gebruikmaken van IoT schatten dat de ROI van hun IoT-projecten 30 procent is. Bij de implementatie van IoT moeten bedrijven echter aan drie belangrijke kwesties aandacht schenken: beveiligingsbedreigingen, projectcomplexiteit en het steeds grotere hiaat in de vaardigheden.

In het oorspronkelijke rapport IoT-signalen hebben we buiten de bredere trends gekeken met een spotlight op de productiesector. We hebben het rapport uitgebreid met een spotlight op de detailhandel en in maart voegen we inzichten toe vanuit de energiesector en de gezondheidszorg.

Beveiliging

Zorgen die de ingebruikname niet belemmeren

Bijna alle bedrijven (97 procent) maken zich zorgen over de beveiliging wanneer ze IoT in gebruik nemen. Nu het aantal implementaties toeneemt, vooral in belangrijke sectoren als de gezondheidszorg, moet vanaf het begin naar de beveiliging van apparaten en netwerken worden gekeken. Bij internetconnectiviteit zijn er twee richtingen. Het is belangrijker dan ooit voor goede beveiliging van elke laag te zorgen, omdat IoT-apparaten digitale toegang tot thuis- en bedrijfsnetwerken, en de daar opgeslagen gegevens, bieden.

Voor de ondervraagde bedrijven zijn de belangrijkste beveiligingsaspecten:

0%

Beveiliging op netwerkniveau

0%

Tracering en beheer van apparaten

0%

Eindpuntbeveiliging

Hiaat in IoT-vaardigheden

Hiaat in vaardigheden belemmert dat alle mogelijkheden worden benut

Ondanks de snelle ingebruikname is IoT niet geheel probleemloos. Zelfs wanneer IoT in gebruik is genomen, kunnen dezelfde tegenslagen succes belemmeren.

Slechts 33 procent van de bedrijven die met IoT werken, vindt dat hun bedrijf over voldoende gekwalificeerde werknemers en middelen beschikt om hun projecten te realiseren.

Bedrijven met genoeg gekwalificeerde werknemers:

De mogelijkheden voor bedrijven om hiermee de bedrijfsactiviteiten te stimuleren zijn enorm, maar het hiaat in de vaardigheden verdient alle aandacht om IoT ten volle te kunnen benutten.

  • Meer IoT-projecten naar de fase 'gebruiken' brengen
  • De fase 'gebruiken' sneller bereiken
  • Minder mislukkingen bij het testen van concepten
  • Minder uitdagingen ervaren
  • IoT als een betere investering zien

Industriële IoT in actie

In 2020 zullen er al meer dan 20 miljard verbonden apparaten zijn, maar IoT is meer dan alleen uw slimme speaker en thermostaat. Verbonden apparaten bieden de mogelijkheid om energie te besparen in slimme gebouwen, verbeteren de verkeersstroom in plaatsen met veel files, verhogen de opbrengst van gewassen, voorkomen apparatuurstoringen in de fabriek en maken medische doorbraken mogelijk.

Bedrijven nemen commerciële IoT in gebruik voor procesoptimalisatie (56 procent), gevolgd door productiviteit van de werknemers (47 procent), en veiligheid en beveiliging (44 procent).

De verschillende bedrijfstakken passen commerciële IoT echter op hun eigen manier toe:

Spotlight: Productie

Pionierswerk om IoT algemeen in gebruik te nemen

Geen enkele industrie profiteert zo goed van IoT als de productiesector, waar apparaatbewaking en externe opdrachten samensmelten met big data en geavanceerde analyses. Lagere operationele kosten, flexibele productie-implementatie en verbeterde veiligheid voor werknemers zijn slechts een paar redenen waarom de productiesector IoT sneller heeft omarmd dan andere bedrijfstakken.

Maak kennis met Dave, een besluitvormer in een bedrijf dat golfclubs produceert. Dave gebruikt IoT om de kwaliteit te borgen van hun golfclubkoppen die door leveranciers worden geproduceerd. Hij is van mening dat IoT van essentieel belang is om te slagen. Laten we eens bekijken wat zijn proces is en wat de rol van IoT hierbij is, nu en in de toekomst.

I absolutely think our use of IoT will increase. My goal is to make it as automated as possible and as seamless as we can so that we are getting quick data as the product is created.

1. Ontwikkeling

Maak een concept en specificaties voor een nieuwe golfclubkop.

2. Batch testen

Verstuur specificaties naar buitenlandse leveranciers om een testbatch te produceren.

3. Validatie en kwaliteitscontrole

Test de batch op duurzaamheid en prestaties met realtime gegevens via verbonden machines op vestigingen van leveranciers.

4. Massaproductie/assemblage

Productieapparatuur met sensoren gebruiken om onderhoudsbehoeften te bepalen waarna leverancierspartners de clubkoppen produceren en het product voor de eindassemblage wordt verzonden.

5. Distributie

Verzend eindproducten naar klanten en verkopers met sensoren voor voorraadtracering.

6. Toekomstig IoT-gebruik

  • Met IoT verbonden productiemachines en -apparatuur converteren van bekabeld naar op basis van Wi-Fi.
  • Het validatiesysteem toepassen op andere onderdelen van golfclubs,zoals schachten en grepen.

Spotlight: Detailhandel

De detailhandel heeft IoT-technologie omarmd, met name in scenario's waarin merken flexibele toeleveringsketens moeten creëren, goede talenten moeten aannemen en de klantervaring zo efficiënt en behendig mogelijk moeten maken. Talent, kennis en budget kunnen echter schaars zijn, en de verantwoordelijkheid om de waarde en impact van IoT-oplossingen aan te tonen ligt vaak buiten het domein, en de expertise, van veel leveranciers.

Hier volgen slechts enkele bevindingen uit de detailhandel van het rapport IoT-signalen:

  1. De implementatie van IoT in de detailhandel is al krachtig, maar het verbeteren van de klantervaring is een groeikans.
  2. Kunstmatige intelligentie is een integraal onderdeel van IoT, en leveranciers die dat integreren boeken meer succes met IoT.
  3. Leveranciers van over de hele wereld kiezen voor IoT, ondanks enkele verschuivingen in aandachtsgebieden op de markt. In de VS heeft men de neiging zich te richten op beveiligingsoplossingen, terwijl Europese leveranciers zich meer richten op toeleveringsketen en store-optimalisatie.

De spotlight voor de detailhandel lezen

Meer informatie over de ingebruikname, uitdagingen en trends van IoT