Microsoft Ignite

Bekijk de keynote over Azure

Hoogtepunten van Microsoft Ignite

Bekijk de Ignite-aankondigingen voor Azure

AI + Machine Learning

Azure FarmBeats bevordert gegevensgestuurde landbouw

Naar verwachting is de wereldbevolking in 2050 uitgegroeid tot bijna 10 miljard. Boeren en andere voedselproducenten moeten manieren vinden om op duurzame wijze nóg grotere hoeveelheden voedzaam voedsel te verbouwen en te produceren. Digitale technologie kan daarbij helpen, maar wordt nog weinig gebruikt. Microsoft steekt jaren van toonaangevend onderzoek in Azure-product FarmBeats om gegevensgestuurde landbouw te bevorderen.

Met updates voor Azure Cognitieve Search kunnen bedrijven de ontwikkelaarservaring verbeteren

Met Azure Cognitive Search, vroeger Azure Search genaamd, kunnen ondernemingen hun gestructureerde en ongestructureerde gegevens gemakkelijker opnemen, verrijken en doorzoeken. Nieuwe updates zijn onder meer gegevensconnectors, aanvullende ingebouwde functies en uitgebreide regiobeschikbaarheid. Dankzij de ingebouwde AI-mogelijkheden van Azure Cognitive Search kunnen alle typen inhoud worden verrijkt om relevante inhoud op schaal eenvoudiger te identificeren en te verkennen.

Opensource-ML.NET 1.4 maakt machine learning toegankelijker voor .NET-ontwikkelaars

ML.NET is een platformoverschrijdend opensourceframework waarmee machine learning toegankelijk wordt voor .NET-ontwikkelaars. De nieuwste versie biedt classificatietraining voor afbeeldingen met de Application Program Interface (API) van ML.NET, evenals een API om relationele databases te laden voor het lezen van gegevens die worden gebruikt om modellen te trainen met ML.NET. Een nieuwe preview van de Visual Studio Model Builder-extensie ondersteunt afbeeldingsclassificatie vanuit een Graphical User Interface.

Uitbreiding van de preview van autonome systemen en nieuwe partnerschappen

We breiden de beperkte preview van ons platform met autonome systemen uit en nodigen meer ontwikkelaars en engineers uit om het platform te testen, evenals zakelijke klanten en partners die geïnteresseerd zijn in het maken van intelligente systemen die met vertrouwde autonomie functioneren in de praktijk. Met dit platform kunnen engineers die weinig tot geen ervaring met data science hebben via machine teaching gewenste resultaten of gedragingen specificeren.

Met updates voor Bot Framework en Azure Bot Service kunnen ontwikkelaars hun productiviteit verhogen

De nieuwste versie van het opensource-Bot Framework bevat nieuwe mogelijkheden waarmee ontwikkelaars eenvoudiger bots kunnen bouwen en leveren via meerdere kanalen. De mogelijkheden zijn onder meer een SDK voor Microsoft Teams, nieuwe computertaalondersteuning met de Java-SDK, en vaardighedenintegratie voor Power Virtual Agents. Verder is het botbouwproces vereenvoudigd door nieuwe hulpprogramma's waarmee ontwikkelaars een bot kunnen maken met behulp van een Graphical User Interface.

De machine learning-levenscyclus versnellen

Bekijk de nieuwe Azure Machine Learning-mogelijkheden om het bouwen, trainen en implementeren van Machine Learning-modellen te stroomlijnen.  De nieuwe mogelijkheden zijn onder meer ML-ontwerper, geautomatiseerde ML-uitbreidingen en ingebouwde notebooks waarmee klanten van elk niveau modellen kunnen bouwen en implementeren met behulp van Python en nu ook R. Met nieuwe MLOps-mogelijkheden kunnen klanten de end-to-end machine learning-levenscyclus versnellen.

Doorlopende innovatie in Azure Cognitive Services 

Aankondiging van diverse Azure Cognitive Service-innovaties, nu aangeboden in preview en algemene beschikbaarheid. Personalizer is nu algemeen beschikbaar. Dit is de eerste AI-service in de branche waarmee bedrijven rijke klantinteracties kunnen creëren door relevante inhoud en ervaringen de hoogste prioriteit te geven. Er zijn ook previews van nieuwe Aangepaste neurale stem, tekstanalyses en lusmogelijkheden voor feedback in Form Recognizer.

Analyse

Azure Synapse Analytics biedt bedrijven onbeperkte analyses

In Azure Synapse Analytics komen traditionele datawarehousing en big data-analyses bij elkaar. Hiermee krijgen bedrijven de vrijheid om op hun eigen voorwaarden query's op gegevens uit te voeren met behulp van serverloze resources op aanvraag of ingerichte resources, op schaal. In Azure Synapse komen deze werelden bij elkaar met een uniforme ervaring om gegevens op te nemen, voor te bereiden, te beheren en te leveren voor directe BI- en machine learning-toepassingen.

Blockchain

Azure Blockchain-verbeteringen maken snellere ingebruikname in het bedrijf mogelijk

Centraal in de roadmap voor onze blockchaininvestering stond het toegankelijk maken van complexe technologieën om het voor iedereen mogelijk te maken om software te bouwen. Onze aankondigingen op Microsoft Ignite zijn bedoeld om de ingebruikname van Blockchain in het bedrijf te versnellen. Hieronder vallen een nieuwe beheerde service om eenvoudiger te tokeniseren, investeringen in gegevensbeheer buiten het grootboek en uitbreiding van de grootboekkeuze en ontwikkelaarsproductiviteit.

Compute

Preview van Azure Spring Cloud

Java-ontwikkelaars gebruiken voor het bouwen van Spring-toepassingen gewoonlijk Spring Boot om met slechts minimale configuratie vooraf aan de slag te kunnen gaan, en Spring Cloud om tolerantie, betrouwbaarheid en coördinatie toe te voegen aan hun microservices. Op Microsoft Ignite kondigen we de preview van Azure Spring Cloud aan, een volledig beheerde Spring Cloud-service, gebouwd en beheerd in samenwerking met Pivotal.

AKS Engine in Azure Stack Hub nu algemeen beschikbaar

Vereenvoudiging van de inrichting, de implementatie en het levenscyclusbeheer is belangrijk voor toepassingsontwikkelaars en IT-architecten. Op Microsoft Ignite kondigt Microsoft de algemene beschikbaarheid aan van AKS Engine in Azure Stack Hub. Klanten kunnen in Azure Stack Hub nu de levenscyclus van hun Kubernetes-clusters implementeren en beheren met één hulpprogramma. Zij hoeven geen ingewikkelde indeling meer in te stellen voor clusterimplementatie-, upgrade- en schalingsprocessen.

Windows Server in Azure: aankondiging van de algemene beschikbaarheid van Windows Admin Center versie 1910

Dankzij doorlopende innovatie van Microsoft krijgen klanten de beste Windows Server-ervaring in Azure en on-premises. Op Microsoft Ignite kondigen we de algemene beschikbaarheid aan van Windows Admin Center versie 1910. Hoofdpunten zijn integratie met Azure Security Center, eenvoudigere uitbreiding van on-premises serveromgevingen naar Azure en een nieuwe preview van prestatiebewakingsfuncties om de server- en VM-prestaties te volgen en problemen ermee op te lossen.

Gestroomlijnde ontwikkelaarservaring voor Azure Kubernetes Service

Met nieuwe functies in Dev Spaces is naadlozer ontwikkelen in AKS mogelijk. Met Connect kunnen ontwikkelaars lokaal services uitvoeren en fouten opsporen terwijl ze verbonden blijven met andere cloudservices in de context van een toepassing die wordt uitgevoerd in AKS. En met de integratie van GitHub Actions kunnen ontwikkelaars automatisch toepassingen maken en beoordelen voordat er wijzigingen worden samengevoegd in de hoofdvertakking van de opslagplaats. Beide functies zijn nu beschikbaar in preview.

Uitbreiding van hybride mogelijkheden in de preview van Windows Virtual Desktop in Azure Stack Hub

Bedrijven van tegenwoordig hebben zowel gegevenssouvereiniteit als gegevensgravitatie nodig. Als uitbouw van de hybride mogelijkheden van Windows Virtual Desktop kondigt Microsoft op Microsoft Ignite een preview van WVD in Azure Stack Hub aan. In dit volledig verbonden scenario blijft het beheervlak in Azure, terwijl de hostpools waarin workloads worden uitgevoerd in Azure Stack Hub blijven.

Azure Bastion: een volledig beheerde PaaS-service die veilige toegang tot VM's biedt, nu algemeen beschikbaar

Klanten die verbinding maken met workloads en virtuele machines in particuliere netwerken hebben te maken met extra beveiligingsrisico's. Het blootstellen van netwerkassets aan het openbare internet via Remote Desktop Protocol en Secure Shell maakt het lastiger om deze assets te beheren en te beveiligen. Microsoft kondigt de algemene beschikbaarheid aan van Azure Bastion, een volledig beheerde PaaS-service die veiligere RDP- en SSH-toegang tot virtuele machines biedt, rechtstreeks vanuit Azure Portal.

Azure Kubernetes Service – eenvoudige diagnose en logboekregistratie

Azure Kubernetes Service (AKS)-diagnose, nu beschikbaar in preview, biedt een begeleide en interactieve ervaring waarmee klanten potentiële problemen met AKS-clusters kunnen diagnosticeren en oplossen.  Met AKS-diagnose wordt back-endtelemetrie van AKS-clusters geanalyseerd. Vervolgens wordt deze informatie vergeleken met specifieke kennis van AKS-domeinen en best practices, allemaal verpakt in een gebruikersvriendelijke interface.

Beveiliging tegen bedreigingen voor Azure Kubernetes Service

Microsoft kondigt aan dat de ondersteuning in Azure Security Center voor bedreigingsbeveiliging wordt uitgebreid naar Azure Kubernetes Service zodat klanten beter gebruik kunnen maken van beveiligingsinzichten en best practices. De nieuwe mogelijkheden, nu in openbare preview, zijn onder meer doorlopende detectie van beheerde AKS-instanties binnen geregistreerde Security Center-abonnementen, items waarvoor een actie kan worden uitgevoerd zodat klanten de best practices voor beveiliging blijven volgen, en host- en clustergebaseerde bedreigingsanalyses.

Azure Monitor voor containers: Preview van hybride bewaking, Prometheus-ondersteuning nu algemeen beschikbaar

Bewaking van containers is erg belangrijk, vooral wanneer u een productiecluster op schaal met meerdere toepassingen uitvoert. Azure Monitor voor containers is ontworpen om de prestaties te bewaken van containerworkloads die zijn geïmplementeerd in Azure Container Instances of in beheerde Kubernetes-clusters die worden gehost in AKS. Op Microsoft Ignite kondigt Microsoft twee nieuwe functies van Azure Monitor voor containers aan: hybride bewaking en Prometheus-ondersteuning.

SQL Server 2019 biedt intelligence op basis van al uw gegevens 

Met SQL Server 2019 kunnen bedrijven intelligence verkrijgen op basis van al hun gegevens, zowel gestructureerd als ongestructureerd, door de kracht van de nieuwe Big Data Clusters-mogelijkheid te combineren met verbeterde gegevensvirtualisatie. Met deze krachtige toevoegingen aan het product kunnen bedrijven niet alleen big data op schaal opslaan en er query's op uitvoeren, maar deze ook combineren met klantgegevens, ongeacht waar deze zich bevinden (SQL Server, Oracle, Mongo, PostgreSQL enzovoort).

Containers

Prijzen op aanvraag en Azure Monitor Log Analytics-integratie voor Azure Red Hat OpenShift 

Met nieuwe prijzen per uur voor Azure Red Hat OpenShift kunnen klanten nu clusters inrichten of afbreken zonder zich een jaar van te voren te hoeven vastleggen op gereserveerde instanties. Verder zijn Azure Red Hat OpenShift-clusters in preview geïntegreerd met Azure Monitor Log Analytics zodat klanten hun toepassings- en clusterlogboeken kunnen weergeven op één geïntegreerd platform. 

AKS Engine in Azure Stack Hub nu algemeen beschikbaar

Vereenvoudiging van de inrichting, de implementatie en het levenscyclusbeheer is belangrijk voor toepassingsontwikkelaars en IT-architecten. Op Microsoft Ignite kondigt Microsoft de algemene beschikbaarheid aan van AKS Engine in Azure Stack Hub. Klanten kunnen in Azure Stack Hub nu de levenscyclus van hun Kubernetes-clusters implementeren en beheren met één hulpprogramma. Zij hoeven geen ingewikkelde indeling meer in te stellen voor clusterimplementatie-, upgrade- en schalingsprocessen.

Gestroomlijnde ontwikkelaarservaring voor Azure Kubernetes Service

Met nieuwe functies in Dev Spaces is naadlozer ontwikkelen in AKS mogelijk. Met Connect kunnen ontwikkelaars lokaal services uitvoeren en fouten opsporen terwijl ze verbonden blijven met andere cloudservices in de context van een toepassing die wordt uitgevoerd in AKS. En met de integratie van GitHub Actions kunnen ontwikkelaars automatisch toepassingen maken en beoordelen voordat er wijzigingen worden samengevoegd in de hoofdvertakking van de opslagplaats. Beide functies zijn nu beschikbaar in preview.

Ondersteuning voor Open Container Initiative-artefacts in Azure Container Registry

Met Azure Container Registry, algemeen beschikbaar, kunnen behalve Docker-containerinstallatiekopieën en Helm-grafieken nu ook Open Container Initiative (OCI)-artefacten worden opgeslagen, evenals installatiekopieën die zijn gebouwd volgens de indelingsspecificatie voor OCI-installatiekopieën. Klanten kunnen nu één register gebruiken voor al hun containergerelateerde artefacten.

Azure Kubernetes Service – eenvoudige diagnose en logboekregistratie

Azure Kubernetes Service (AKS)-diagnose, nu beschikbaar in preview, biedt een begeleide en interactieve ervaring waarmee klanten potentiële problemen met AKS-clusters kunnen diagnosticeren en oplossen.  Met AKS-diagnose wordt back-endtelemetrie van AKS-clusters geanalyseerd. Vervolgens wordt deze informatie vergeleken met specifieke kennis van AKS-domeinen en best practices, allemaal verpakt in een gebruikersvriendelijke interface.

Beveiliging tegen bedreigingen voor Azure Kubernetes Service

Microsoft kondigt aan dat de ondersteuning in Azure Security Center voor bedreigingsbeveiliging wordt uitgebreid naar Azure Kubernetes Service zodat klanten beter gebruik kunnen maken van beveiligingsinzichten en best practices. De nieuwe mogelijkheden, nu in openbare preview, zijn onder meer doorlopende detectie van beheerde AKS-instanties binnen geregistreerde Security Center-abonnementen, items waarvoor een actie kan worden uitgevoerd zodat klanten de best practices voor beveiliging blijven volgen, en host- en clustergebaseerde bedreigingsanalyses.

Azure Monitor voor containers: Preview van hybride bewaking, Prometheus-ondersteuning nu algemeen beschikbaar

Bewaking van containers is erg belangrijk, vooral wanneer u een productiecluster op schaal met meerdere toepassingen uitvoert. Azure Monitor voor containers is ontworpen om de prestaties te bewaken van containerworkloads die zijn geïmplementeerd in Azure Container Instances of in beheerde Kubernetes-clusters die worden gehost in AKS. Op Microsoft Ignite kondigt Microsoft twee nieuwe functies van Azure Monitor voor containers aan: hybride bewaking en Prometheus-ondersteuning.

Databases

Eenmaal ontwikkelen en overal implementeren met Azure SQL Database Edge

Azure SQL Database Edge is nu beschikbaar in preview. Door de eenvoud van het opnemen van gegevensstreaming, tijdreeksanalyses en opslag met AI-mogelijkheden in een container met kleine footprint wordt de complexiteit in edge-architectuur en bij implementaties aanzienlijk beperkt. Gebruikers kunnen hun toepassing eenmaal ontwikkelen en deze overal aan de edge, in hun datacenter en in Azure implementeren. Klanten kunnen Azure Portal downloaden in regio's waar Azure IoT Edge beschikbaar is.

Azure Arc: extra beheer en beveiliging van Azure voor elke infrastructuur

Bedrijven hebben te maken met omgevingen die steeds complexer worden, met duizenden apps, uiteenlopende hardware en infrastructuren en meerdere clouds. Klanten moeten mogelijkheden bieden voor innovatie en flexibiliteit voor ontwikkelaars, ongelijksoortige omgevingen op schaal beheren en voor geïntegreerde beveiliging zorgen. Voor gecentraliseerd beheer en governance binnen clouds, datacentrums en aan de rand biedt Azure Arc overal Azure-services en uitbreiding van Azure-beheer tot elke infrastructuur.

Preview van Azure Data Services: overal Azure Data Services uitvoeren

Azure Arc biedt overal Azure Data Services, zodat klanten in elke infrastructuur software zoals Azure SQL Database en Azure Database for PostgreSQL Hyperscale kunnen uitvoeren. Door transformatie van de manier waarop gegevens worden beheerd, verandert een van oudsher complex proces dankzij Azure Data Services in een implementatie die slechts enkele seconden duurt. Klanten krijgen realtime meer inzichten door gebruik te maken van AI in het datacentrum, aan de rand en in de cloud.

Flexibelere aankoopopties voor Azure-clouddatabases om de TCO te maximaliseren

Aankondiging van flexibelere aankoopopties voor onze relationele en niet-relationele databases om de beste waarde te bieden voor cloudworkloads, ongeacht de databasekeuze. Serverloze Azure SQL Database is nu algemeen beschikbaar. Serverloze Azure SQL Database, aangeboden als een nieuwe rekenservicelaag, zorgt voor eenvoudiger prestatiebeheer voor databases die met tussenpozen en op onvoorziene momenten worden gebruikt.

Azure-clouddatabases: investeringen in grenzeloze prestaties en schaal

Het bevorderen van digitale transformatie hangt steeds meer af van ons vermogen om enorme hoeveelheden gegevens te beheren en te benutten. Met blijdschap breiden we de grenzeloze data estate uit met de algemene beschikbaarheid van Azure Database for PostgreSQL Hyperscale. Hyperscale (met Citus Data-technologie) maakt schaling met hoge prestaties beschikbaar voor PostgreSQL-databaseworkloads door één database horizontaal te schalen binnen honderden knooppunten voor razendsnelle prestaties en schaling.

Ontwikkelhulpprogramma's

Visual Studio 2019 versie 16.4 Preview 3 

De nieuwste preview van Visual Studio 2019 versie 16.4 is nu beschikbaar, met verbeteringen voor app-ontwikkeling met behulp van containers, CMake-projectrichtlijnen en codeanalyse met behulp van C++, en verticale indeling voor documenttabbladen. Naast andere algemene prestatieverbeteringen en foutoplossingen biedt de preview ontwikkelaars toegang tot de nieuwste functies en verbeteringen die nog niet beschikbaar zijn in het hoofdreleasekanaal.

Visual Studio Online: overal toegang voor een hogere productiviteit van ontwikkelaars

Visual Studio Online biedt een combinatie van Visual Studio, cloudomgevingen voor ontwikkelaars en een webeditor die overal toegankelijk is zodat ontwikkelaars productiever kunnen worden dan ooit tevoren.   De cloudomgevingen van Visual Studio Online zijn nu beschikbaar in preview, evenals extensieondersteuning voor Visual Studio Code en de webgebruikersinterace.

Azure Bastion: een volledig beheerde PaaS-service die veilige toegang tot VM's biedt, nu algemeen beschikbaar

Klanten die verbinding maken met workloads en virtuele machines in particuliere netwerken hebben te maken met extra beveiligingsrisico's. Het blootstellen van netwerkassets aan het openbare internet via Remote Desktop Protocol en Secure Shell maakt het lastiger om deze assets te beheren en te beveiligen. Microsoft kondigt de algemene beschikbaarheid aan van Azure Bastion, een volledig beheerde PaaS-service die veiligere RDP- en SSH-toegang tot virtuele machines biedt, rechtstreeks vanuit Azure Portal.

DevOps

Prijzen op aanvraag en Azure Monitor Log Analytics-integratie voor Azure Red Hat OpenShift 

Met nieuwe prijzen per uur voor Azure Red Hat OpenShift kunnen klanten nu clusters inrichten of afbreken zonder zich een jaar van te voren te hoeven vastleggen op gereserveerde instanties. Verder zijn Azure Red Hat OpenShift-clusters in preview geïntegreerd met Azure Monitor Log Analytics zodat klanten hun toepassings- en clusterlogboeken kunnen weergeven op één geïntegreerd platform. 

Visual Studio 2019 versie 16.4 Preview 3 

De nieuwste preview van Visual Studio 2019 versie 16.4 is nu beschikbaar, met verbeteringen voor app-ontwikkeling met behulp van containers, CMake-projectrichtlijnen en codeanalyse met behulp van C++, en verticale indeling voor documenttabbladen. Naast andere algemene prestatieverbeteringen en foutoplossingen biedt de preview ontwikkelaars toegang tot de nieuwste functies en verbeteringen die nog niet beschikbaar zijn in het hoofdreleasekanaal.

Azure Monitor: netwerkinzichten en snellere verwerking in Traffic Analytics

Met Azure Monitor kunnen klanten problemen diagnosticeren, metrische gegevens weergeven en logboekregistratie voor resources in- of uitschakelen in een virtueel Azure-netwerk. Op Microsoft Ignite kondigt Microsoft twee verbeteringen aan. Network Insights, in preview, is een enkele console voor de weergave van statusinformatie en andere gegevens in netwerkresources van klanten in de cloud. Traffic Analytics, een bestaande oplossing, biedt nu sneller inzichten door gegevens in intervallen van tien minuten te verwerken.

Visual Studio Online: overal toegang voor een hogere productiviteit van ontwikkelaars

Visual Studio Online biedt een combinatie van Visual Studio, cloudomgevingen voor ontwikkelaars en een webeditor die overal toegankelijk is zodat ontwikkelaars productiever kunnen worden dan ooit tevoren.   De cloudomgevingen van Visual Studio Online zijn nu beschikbaar in preview, evenals extensieondersteuning voor Visual Studio Code en de webgebruikersinterace.

Azure Monitor voor containers: Preview van hybride bewaking, Prometheus-ondersteuning nu algemeen beschikbaar

Bewaking van containers is erg belangrijk, vooral wanneer u een productiecluster op schaal met meerdere toepassingen uitvoert. Azure Monitor voor containers is ontworpen om de prestaties te bewaken van containerworkloads die zijn geïmplementeerd in Azure Container Instances of in beheerde Kubernetes-clusters die worden gehost in AKS. Op Microsoft Ignite kondigt Microsoft twee nieuwe functies van Azure Monitor voor containers aan: hybride bewaking en Prometheus-ondersteuning.

Hybride

Eenmaal ontwikkelen en overal implementeren met Azure SQL Database Edge

Azure SQL Database Edge is nu beschikbaar in preview. Door de eenvoud van het opnemen van gegevensstreaming, tijdreeksanalyses en opslag met AI-mogelijkheden in een container met kleine footprint wordt de complexiteit in edge-architectuur en bij implementaties aanzienlijk beperkt. Gebruikers kunnen hun toepassing eenmaal ontwikkelen en deze overal aan de edge, in hun datacenter en in Azure implementeren. Klanten kunnen Azure Portal downloaden in regio's waar Azure IoT Edge beschikbaar is.

Visual Studio 2019 versie 16.4 Preview 3 

De nieuwste preview van Visual Studio 2019 versie 16.4 is nu beschikbaar, met verbeteringen voor app-ontwikkeling met behulp van containers, CMake-projectrichtlijnen en codeanalyse met behulp van C++, en verticale indeling voor documenttabbladen. Naast andere algemene prestatieverbeteringen en foutoplossingen biedt de preview ontwikkelaars toegang tot de nieuwste functies en verbeteringen die nog niet beschikbaar zijn in het hoofdreleasekanaal.

Azure Arc: extra beheer en beveiliging van Azure voor elke infrastructuur

Bedrijven hebben te maken met omgevingen die steeds complexer worden, met duizenden apps, uiteenlopende hardware en infrastructuren en meerdere clouds. Klanten moeten mogelijkheden bieden voor innovatie en flexibiliteit voor ontwikkelaars, ongelijksoortige omgevingen op schaal beheren en voor geïntegreerde beveiliging zorgen. Voor gecentraliseerd beheer en governance binnen clouds, datacentrums en aan de rand biedt Azure Arc overal Azure-services en uitbreiding van Azure-beheer tot elke infrastructuur.

Visual Studio Online: overal toegang voor een hogere productiviteit van ontwikkelaars

Visual Studio Online biedt een combinatie van Visual Studio, cloudomgevingen voor ontwikkelaars en een webeditor die overal toegankelijk is zodat ontwikkelaars productiever kunnen worden dan ooit tevoren.   De cloudomgevingen van Visual Studio Online zijn nu beschikbaar in preview, evenals extensieondersteuning voor Visual Studio Code en de webgebruikersinterace.

AKS Engine in Azure Stack Hub nu algemeen beschikbaar

Vereenvoudiging van de inrichting, de implementatie en het levenscyclusbeheer is belangrijk voor toepassingsontwikkelaars en IT-architecten. Op Microsoft Ignite kondigt Microsoft de algemene beschikbaarheid aan van AKS Engine in Azure Stack Hub. Klanten kunnen in Azure Stack Hub nu de levenscyclus van hun Kubernetes-clusters implementeren en beheren met één hulpprogramma. Zij hoeven geen ingewikkelde indeling meer in te stellen voor clusterimplementatie-, upgrade- en schalingsprocessen.

Beschikbaarheid van het basispatroon voor bedrijfscontinuïteit en herstel na noodgevallen om verbinding te maken met meerdere Azure Stack Hub-systemen

Microsoft Azure Stack Hub is een uitbreiding waarmee klanten Azure-services aanbieden vanuit hun eigen datacentrum of waarmee deze rechtstreeks te gebruiken zijn via een serviceprovider. Microsoft kondigt beschikbaarheid in de eerste helft van het kalenderjaar 2020 aan van het BC/DR-basispatroon voor Azure Stack Hub om klanten te helpen hun IaaS-toepassingen op basis van virtuele machines beter te beschermen.

Preview van Azure Data Services: overal Azure Data Services uitvoeren

Azure Arc biedt overal Azure Data Services, zodat klanten in elke infrastructuur software zoals Azure SQL Database en Azure Database for PostgreSQL Hyperscale kunnen uitvoeren. Door transformatie van de manier waarop gegevens worden beheerd, verandert een van oudsher complex proces dankzij Azure Data Services in een implementatie die slechts enkele seconden duurt. Klanten krijgen realtime meer inzichten door gebruik te maken van AI in het datacentrum, aan de rand en in de cloud.

Azure-gegevensservices (Arc) beschikbaar in preview in Azure Stack Hub

Microsoft kondigt een preview aan van moderne clouddatabasebeheermogelijkheden van Azure-gegevensservices (Arc) in Azure Stack Hub. Azure Stack Hub is een ideale omgeving voor Azure Arc met geïntegreerde ondersteuning voor hardware- en software-infrastructuur en optimalisatie van de implementatie van services. Azure Stack Hub-klanten kunnen Azure Arc implementeren in Azure Stack Hub en selfservice-inrichting en -beheer en beheer van door SQL Server beheerde instanties aanbieden.

Uitgebreide beveiliging tegen bedreigingen voor uw cloudresources in Azure Security Center

Met de bedreigingsbeveiling van Azure Security Center is detectie van bedreigingen mogelijk binnen een breed scala aan services, van de IaaS-laag tot PaaS-resources in Azure, zoals IoT en App Service, en tot slot op virtuele on-premises machines. De bevindingen van Azure Security Center kunnen nu worden gestroomlijnd met het SIEM-cloudaanbod van Microsoft — Azure Sentinel — voor onderzoek, het opsporen van bedreigingen en correlatie met signalen uit andere beveiligingsoplossingen.

Windows Server in Azure: aankondiging van de algemene beschikbaarheid van Windows Admin Center versie 1910

Dankzij doorlopende innovatie van Microsoft krijgen klanten de beste Windows Server-ervaring in Azure en on-premises. Op Microsoft Ignite kondigen we de algemene beschikbaarheid aan van Windows Admin Center versie 1910. Hoofdpunten zijn integratie met Azure Security Center, eenvoudigere uitbreiding van on-premises serveromgevingen naar Azure en een nieuwe preview van prestatiebewakingsfuncties om de server- en VM-prestaties te volgen en problemen ermee op te lossen.

Azure FarmBeats bevordert gegevensgestuurde landbouw

Naar verwachting is de wereldbevolking in 2050 uitgegroeid tot bijna 10 miljard. Boeren en andere voedselproducenten moeten manieren vinden om op duurzame wijze nóg grotere hoeveelheden voedzaam voedsel te verbouwen en te produceren. Digitale technologie kan daarbij helpen, maar wordt nog weinig gebruikt. Microsoft steekt jaren van toonaangevend onderzoek in Azure-product FarmBeats om gegevensgestuurde landbouw te bevorderen.

Uitbreiding van hybride mogelijkheden in de preview van Windows Virtual Desktop in Azure Stack Hub

Bedrijven van tegenwoordig hebben zowel gegevenssouvereiniteit als gegevensgravitatie nodig. Als uitbouw van de hybride mogelijkheden van Windows Virtual Desktop kondigt Microsoft op Microsoft Ignite een preview van WVD in Azure Stack Hub aan. In dit volledig verbonden scenario blijft het beheervlak in Azure, terwijl de hostpools waarin workloads worden uitgevoerd in Azure Stack Hub blijven.

Verbeterd beheer van de cloudbeveiliging in Azure Security Center

Misconfiguraties vormen een groot risico voor cloudworkloads. Azure Security Center biedt klanten een overzicht van hun Azure-omgeving, waardoor continue bewaking en verbeterde beveiliging mogelijk is. Microsoft kondigt verbeteringen van het beveiligingsbeheer aan, waaronder vereenvoudigde beveiligingsscore, ondersteuning voor aangepast beleid in preview, aanvullende compliancestandaards in preview en algemene beschikbaarheid van snelle oplossingen voor bulkresources.

Advanced Data Security voor SQL Server op virtuele Azure-machines

Krachtige gegevensbeveiliging is een basiskenmerk van Microsoft-cloudservices. Op Microsoft Ignite kondigen we de preview van twee belangrijke beveiligingsverbeteringen aan voor SQL-databases die worden uitgevoerd op virtuele IaaS-machines: Ondersteuning in Azure Security Center voor evaluatie van beveiligingsproblemen en geavanceerde beveiliging tegen bedreigingen.

Beveiliging tegen bedreigingen voor Azure Kubernetes Service

Microsoft kondigt aan dat de ondersteuning in Azure Security Center voor bedreigingsbeveiliging wordt uitgebreid naar Azure Kubernetes Service zodat klanten beter gebruik kunnen maken van beveiligingsinzichten en best practices. De nieuwe mogelijkheden, nu in openbare preview, zijn onder meer doorlopende detectie van beheerde AKS-instanties binnen geregistreerde Security Center-abonnementen, items waarvoor een actie kan worden uitgevoerd zodat klanten de best practices voor beveiliging blijven volgen, en host- en clustergebaseerde bedreigingsanalyses.

Azure Stack Edge: de voordelen van edge computing zijn uitgebreid met nieuwe formulierfactoren en -functies

Azure Stack Edge is een edge computing-apparaat met AI en mogelijkheden voor gegevensoverdracht via het netwerk. Dit hardware-as-a-service apparaat dat in de cloud wordt beheerd, wordt geleverd met een ingebouwde FPGA die versnelde AI-deductie mogelijk maakt en alle mogelijkheden van een opslaggateway biedt. Microsoft introduceert previews van diverse nieuwe functies en formulierfactoren met edge computing-voordelen voor zowel geheel nieuwe toepassingen als brownfield-toepassingen op basis van virtuele machines.

Sneller implementeren met Azure Security Center

Op Microsoft Ignite kondigen we platformverbeteringen voor Azure Security Center aan zodat klanten op ondernemingsniveau gebruik kunnen maken van beveiligingsbevindingen. Nieuwe mogelijkheden zijn onder meer workflowautomatisering met Azure Logic Apps, geavanceerde integraties voor de ondersteuning van continue export en verbeterde rapportagemogelijkheden voor waarschuwingen en aanbevelingen.

Flexibelere aankoopopties voor Azure-clouddatabases om de TCO te maximaliseren

Aankondiging van flexibelere aankoopopties voor onze relationele en niet-relationele databases om de beste waarde te bieden voor cloudworkloads, ongeacht de databasekeuze. Serverloze Azure SQL Database is nu algemeen beschikbaar. Serverloze Azure SQL Database, aangeboden als een nieuwe rekenservicelaag, zorgt voor eenvoudiger prestatiebeheer voor databases die met tussenpozen en op onvoorziene momenten worden gebruikt.

Azure-clouddatabases: investeringen in grenzeloze prestaties en schaal

Het bevorderen van digitale transformatie hangt steeds meer af van ons vermogen om enorme hoeveelheden gegevens te beheren en te benutten. Met blijdschap breiden we de grenzeloze data estate uit met de algemene beschikbaarheid van Azure Database for PostgreSQL Hyperscale. Hyperscale (met Citus Data-technologie) maakt schaling met hoge prestaties beschikbaar voor PostgreSQL-databaseworkloads door één database horizontaal te schalen binnen honderden knooppunten voor razendsnelle prestaties en schaling.

Integratie

Met API Management via Azure Arc kunnen organisaties API's beheren in elke omgeving

Microsoft brengt API Management via Azure Arc uit, nu beschikbaar in preview, waarmee organisaties API's kunnen beheren in elke omgeving, waaronder hybride clouds en omgevingen met meerdere clouds. Het bestaat uit een API-gateway in een container die kan worden geïmplementeerd in elke omgeving, waarbij gebruikers al hun API's kunnen blijven beheren binnen het API Management-vlak van Azure.

Internet of Things

Eenmaal ontwikkelen en overal implementeren met Azure SQL Database Edge

Azure SQL Database Edge is nu beschikbaar in preview. Door de eenvoud van het opnemen van gegevensstreaming, tijdreeksanalyses en opslag met AI-mogelijkheden in een container met kleine footprint wordt de complexiteit in edge-architectuur en bij implementaties aanzienlijk beperkt. Gebruikers kunnen hun toepassing eenmaal ontwikkelen en deze overal aan de edge, in hun datacenter en in Azure implementeren. Klanten kunnen Azure Portal downloaden in regio's waar Azure IoT Edge beschikbaar is.

Met API Management via Azure Arc kunnen organisaties API's beheren in elke omgeving

Microsoft brengt API Management via Azure Arc uit, nu beschikbaar in preview, waarmee organisaties API's kunnen beheren in elke omgeving, waaronder hybride clouds en omgevingen met meerdere clouds. Het bestaat uit een API-gateway in een container die kan worden geïmplementeerd in elke omgeving, waarbij gebruikers al hun API's kunnen blijven beheren binnen het API Management-vlak van Azure.

Azure FarmBeats bevordert gegevensgestuurde landbouw

Naar verwachting is de wereldbevolking in 2050 uitgegroeid tot bijna 10 miljard. Boeren en andere voedselproducenten moeten manieren vinden om op duurzame wijze nóg grotere hoeveelheden voedzaam voedsel te verbouwen en te produceren. Digitale technologie kan daarbij helpen, maar wordt nog weinig gebruikt. Microsoft steekt jaren van toonaangevend onderzoek in Azure-product FarmBeats om gegevensgestuurde landbouw te bevorderen.

Opensource-ML.NET 1.4 maakt machine learning toegankelijker voor .NET-ontwikkelaars

ML.NET is een platformoverschrijdend opensourceframework waarmee machine learning toegankelijk wordt voor .NET-ontwikkelaars. De nieuwste versie biedt classificatietraining voor afbeeldingen met de Application Program Interface (API) van ML.NET, evenals een API om relationele databases te laden voor het lezen van gegevens die worden gebruikt om modellen te trainen met ML.NET. Een nieuwe preview van de Visual Studio Model Builder-extensie ondersteunt afbeeldingsclassificatie vanuit een Graphical User Interface.

Uitbreiding van de preview van autonome systemen en nieuwe partnerschappen

We breiden de beperkte preview van ons platform met autonome systemen uit en nodigen meer ontwikkelaars en engineers uit om het platform te testen, evenals zakelijke klanten en partners die geïnteresseerd zijn in het maken van intelligente systemen die met vertrouwde autonomie functioneren in de praktijk. Met dit platform kunnen engineers die weinig tot geen ervaring met data science hebben via machine teaching gewenste resultaten of gedragingen specificeren.

De machine learning-levenscyclus versnellen

Bekijk de nieuwe Azure Machine Learning-mogelijkheden om het bouwen, trainen en implementeren van Machine Learning-modellen te stroomlijnen.  De nieuwe mogelijkheden zijn onder meer ML-ontwerper, geautomatiseerde ML-uitbreidingen en ingebouwde notebooks waarmee klanten van elk niveau modellen kunnen bouwen en implementeren met behulp van Python en nu ook R. Met nieuwe MLOps-mogelijkheden kunnen klanten de end-to-end machine learning-levenscyclus versnellen.

Beheer en governance

Prijzen op aanvraag en Azure Monitor Log Analytics-integratie voor Azure Red Hat OpenShift 

Met nieuwe prijzen per uur voor Azure Red Hat OpenShift kunnen klanten nu clusters inrichten of afbreken zonder zich een jaar van te voren te hoeven vastleggen op gereserveerde instanties. Verder zijn Azure Red Hat OpenShift-clusters in preview geïntegreerd met Azure Monitor Log Analytics zodat klanten hun toepassings- en clusterlogboeken kunnen weergeven op één geïntegreerd platform. 

Azure Monitor: netwerkinzichten en snellere verwerking in Traffic Analytics

Met Azure Monitor kunnen klanten problemen diagnosticeren, metrische gegevens weergeven en logboekregistratie voor resources in- of uitschakelen in een virtueel Azure-netwerk. Op Microsoft Ignite kondigt Microsoft twee verbeteringen aan. Network Insights, in preview, is een enkele console voor de weergave van statusinformatie en andere gegevens in netwerkresources van klanten in de cloud. Traffic Analytics, een bestaande oplossing, biedt nu sneller inzichten door gegevens in intervallen van tien minuten te verwerken.

Azure Arc: extra beheer en beveiliging van Azure voor elke infrastructuur

Bedrijven hebben te maken met omgevingen die steeds complexer worden, met duizenden apps, uiteenlopende hardware en infrastructuren en meerdere clouds. Klanten moeten mogelijkheden bieden voor innovatie en flexibiliteit voor ontwikkelaars, ongelijksoortige omgevingen op schaal beheren en voor geïntegreerde beveiliging zorgen. Voor gecentraliseerd beheer en governance binnen clouds, datacentrums en aan de rand biedt Azure Arc overal Azure-services en uitbreiding van Azure-beheer tot elke infrastructuur.

Nieuwe geavanceerde mogelijkheden maken Azure-governance eenvoudiger

Microsoft werkt aan het aanbieden van geavanceerde governancemogelijkheden in Azure en verbetert deze mogelijkheden doorlopend op basis van feedback van klanten. Op Microsoft Ignite introduceert Microsoft nieuwe mogelijkheden voor eenvoudiger governance in Azure, waaronder de openbare preview van Azure Kubernetes Service (AKS) Engine en Key Vault-beleid, aangepaste RBAC-ondersteuning voor beheergroepen, abonnementstagging en Azure Cost Management voor partners in MCA.

Azure Monitor voor containers: Preview van hybride bewaking, Prometheus-ondersteuning nu algemeen beschikbaar

Bewaking van containers is erg belangrijk, vooral wanneer u een productiecluster op schaal met meerdere toepassingen uitvoert. Azure Monitor voor containers is ontworpen om de prestaties te bewaken van containerworkloads die zijn geïmplementeerd in Azure Container Instances of in beheerde Kubernetes-clusters die worden gehost in AKS. Op Microsoft Ignite kondigt Microsoft twee nieuwe functies van Azure Monitor voor containers aan: hybride bewaking en Prometheus-ondersteuning.

Mobiel

Visual Studio 2019 versie 16.4 Preview 3 

De nieuwste preview van Visual Studio 2019 versie 16.4 is nu beschikbaar, met verbeteringen voor app-ontwikkeling met behulp van containers, CMake-projectrichtlijnen en codeanalyse met behulp van C++, en verticale indeling voor documenttabbladen. Naast andere algemene prestatieverbeteringen en foutoplossingen biedt de preview ontwikkelaars toegang tot de nieuwste functies en verbeteringen die nog niet beschikbaar zijn in het hoofdreleasekanaal.

Visual Studio Online: overal toegang voor een hogere productiviteit van ontwikkelaars

Visual Studio Online biedt een combinatie van Visual Studio, cloudomgevingen voor ontwikkelaars en een webeditor die overal toegankelijk is zodat ontwikkelaars productiever kunnen worden dan ooit tevoren.   De cloudomgevingen van Visual Studio Online zijn nu beschikbaar in preview, evenals extensieondersteuning voor Visual Studio Code en de webgebruikersinterace.

Met API Management via Azure Arc kunnen organisaties API's beheren in elke omgeving

Microsoft brengt API Management via Azure Arc uit, nu beschikbaar in preview, waarmee organisaties API's kunnen beheren in elke omgeving, waaronder hybride clouds en omgevingen met meerdere clouds. Het bestaat uit een API-gateway in een container die kan worden geïmplementeerd in elke omgeving, waarbij gebruikers al hun API's kunnen blijven beheren binnen het API Management-vlak van Azure.

Opensource-ML.NET 1.4 maakt machine learning toegankelijker voor .NET-ontwikkelaars

ML.NET is een platformoverschrijdend opensourceframework waarmee machine learning toegankelijk wordt voor .NET-ontwikkelaars. De nieuwste versie biedt classificatietraining voor afbeeldingen met de Application Program Interface (API) van ML.NET, evenals een API om relationele databases te laden voor het lezen van gegevens die worden gebruikt om modellen te trainen met ML.NET. Een nieuwe preview van de Visual Studio Model Builder-extensie ondersteunt afbeeldingsclassificatie vanuit een Graphical User Interface.

Networking

Azure Bastion: een volledig beheerde PaaS-service die veilige toegang tot VM's biedt, nu algemeen beschikbaar

Klanten die verbinding maken met workloads en virtuele machines in particuliere netwerken hebben te maken met extra beveiligingsrisico's. Het blootstellen van netwerkassets aan het openbare internet via Remote Desktop Protocol en Secure Shell maakt het lastiger om deze assets te beheren en te beveiligen. Microsoft kondigt de algemene beschikbaarheid aan van Azure Bastion, een volledig beheerde PaaS-service die veiligere RDP- en SSH-toegang tot virtuele machines biedt, rechtstreeks vanuit Azure Portal.

Centraal netwerkverkeer configureren en beheren met Azure Firewall Manager

Hiermee kunnen klanten al hun verkeersstromen centraal beheren en vastleggen met behulp van een DevOps-aanpak. Microsoft kondigt Azure Firewall Manager aan, een nieuwe service die nu in preview is, waarmee zakelijke klanten in één centrale weergave meerdere Azure Firewall-instanties kunnen configureren in een hub en spoke-architectuur.

Azure Peering Service: connectiviteit met SaaS-services van Microsoft optimaliseren en toekomstbestendig maken

Op Microsoft Ignite kondigen de preview aan van Azure Peering Service, een oplossing voor klanten die zoeken naar een internet-first netwerkstrategie bij toegang tot SaaS-services zoals Office 365 of andere SaaS-services die worden uitgevoerd in Azure. Door samenwerking met serviceproviders krijgen klanten de beste routering voor internetverkeer voor optimale en toekomstbestendige connectiviteit met Microsoft.

Beveiliging

Uitgebreide beveiliging tegen bedreigingen voor uw cloudresources in Azure Security Center

Met de bedreigingsbeveiling van Azure Security Center is detectie van bedreigingen mogelijk binnen een breed scala aan services, van de IaaS-laag tot PaaS-resources in Azure, zoals IoT en App Service, en tot slot op virtuele on-premises machines. De bevindingen van Azure Security Center kunnen nu worden gestroomlijnd met het SIEM-cloudaanbod van Microsoft — Azure Sentinel — voor onderzoek, het opsporen van bedreigingen en correlatie met signalen uit andere beveiligingsoplossingen.

Nieuwe Azure-SDK's zorgen voor een verschuiving naar een uniforme set standaards 

Er is nu een nieuwe set Software Development Kits (SDK's) voor Azure Storage en Azure Key Vault beschikbaar. Met een gemeenschappelijk kerngeheugen voor eenvoudig gebruik van Azure-services en concentratie op consistentie, vertrouwdheid en taalidiomaciteit is dit de eerste stap van Microsoft op weg het toepassen van een nieuwe set standaards binnen Azure-SDK's.

Windows Server in Azure: aankondiging van de algemene beschikbaarheid van Windows Admin Center versie 1910

Dankzij doorlopende innovatie van Microsoft krijgen klanten de beste Windows Server-ervaring in Azure en on-premises. Op Microsoft Ignite kondigen we de algemene beschikbaarheid aan van Windows Admin Center versie 1910. Hoofdpunten zijn integratie met Azure Security Center, eenvoudigere uitbreiding van on-premises serveromgevingen naar Azure en een nieuwe preview van prestatiebewakingsfuncties om de server- en VM-prestaties te volgen en problemen ermee op te lossen.

Verbeterd beheer van de cloudbeveiliging in Azure Security Center

Misconfiguraties vormen een groot risico voor cloudworkloads. Azure Security Center biedt klanten een overzicht van hun Azure-omgeving, waardoor continue bewaking en verbeterde beveiliging mogelijk is. Microsoft kondigt verbeteringen van het beveiligingsbeheer aan, waaronder vereenvoudigde beveiligingsscore, ondersteuning voor aangepast beleid in preview, aanvullende compliancestandaards in preview en algemene beschikbaarheid van snelle oplossingen voor bulkresources.

Advanced Data Security voor SQL Server op virtuele Azure-machines

Krachtige gegevensbeveiliging is een basiskenmerk van Microsoft-cloudservices. Op Microsoft Ignite kondigen we de preview van twee belangrijke beveiligingsverbeteringen aan voor SQL-databases die worden uitgevoerd op virtuele IaaS-machines: Ondersteuning in Azure Security Center voor evaluatie van beveiligingsproblemen en geavanceerde beveiliging tegen bedreigingen.

Beveiliging tegen bedreigingen voor Azure Kubernetes Service

Microsoft kondigt aan dat de ondersteuning in Azure Security Center voor bedreigingsbeveiliging wordt uitgebreid naar Azure Kubernetes Service zodat klanten beter gebruik kunnen maken van beveiligingsinzichten en best practices. De nieuwe mogelijkheden, nu in openbare preview, zijn onder meer doorlopende detectie van beheerde AKS-instanties binnen geregistreerde Security Center-abonnementen, items waarvoor een actie kan worden uitgevoerd zodat klanten de best practices voor beveiliging blijven volgen, en host- en clustergebaseerde bedreigingsanalyses.

Sneller implementeren met Azure Security Center

Op Microsoft Ignite kondigen we platformverbeteringen voor Azure Security Center aan zodat klanten op ondernemingsniveau gebruik kunnen maken van beveiligingsbevindingen. Nieuwe mogelijkheden zijn onder meer workflowautomatisering met Azure Logic Apps, geavanceerde integraties voor de ondersteuning van continue export en verbeterde rapportagemogelijkheden voor waarschuwingen en aanbevelingen.

Storage

Azure HPC Cache: het mogelijk maken voor organisaties om eenvoudig High Performance Computing-workloads uit te voeren

Organisaties met grote High Performance Computing-workloads hebben betere toegang nodig tot grote gegevenssets die zijn opgeslagen in on-premises network-attached storage en in Azure. Microsoft kondigt de algemene beschikbaarheid aan van de Azure HPC Cache-service, een nieuw product waarmee organisaties eenvoudiger grote, complexe High Performance Computing-workloads in Azure kunnen uitvoeren.

Web

Preview van Azure Spring Cloud

Java-ontwikkelaars gebruiken voor het bouwen van Spring-toepassingen gewoonlijk Spring Boot om met slechts minimale configuratie vooraf aan de slag te kunnen gaan, en Spring Cloud om tolerantie, betrouwbaarheid en coördinatie toe te voegen aan hun microservices. Op Microsoft Ignite kondigen we de preview van Azure Spring Cloud aan, een volledig beheerde Spring Cloud-service, gebouwd en beheerd in samenwerking met Pivotal.

Met API Management via Azure Arc kunnen organisaties API's beheren in elke omgeving

Microsoft brengt API Management via Azure Arc uit, nu beschikbaar in preview, waarmee organisaties API's kunnen beheren in elke omgeving, waaronder hybride clouds en omgevingen met meerdere clouds. Het bestaat uit een API-gateway in een container die kan worden geïmplementeerd in elke omgeving, waarbij gebruikers al hun API's kunnen blijven beheren binnen het API Management-vlak van Azure.

Windows Virtual Desktop

Uitbreiding van hybride mogelijkheden in de preview van Windows Virtual Desktop in Azure Stack Hub

Bedrijven van tegenwoordig hebben zowel gegevenssouvereiniteit als gegevensgravitatie nodig. Als uitbouw van de hybride mogelijkheden van Windows Virtual Desktop kondigt Microsoft op Microsoft Ignite een preview van WVD in Azure Stack Hub aan. In dit volledig verbonden scenario blijft het beheervlak in Azure, terwijl de hostpools waarin workloads worden uitgevoerd in Azure Stack Hub blijven.

Bekijk de populairste sessies van Microsoft Ignite

Ontdek hoe klanten innoveren met Azure

Spotify
Lufthansa
Unilever
OLA
Cemex
Bosch
Chipotle
The Atlantic
Asos
SAP

Ontwikkel uw cloudvaardigheden met Microsoft Learn

Leer de basisconcepten op eigen tempo en volgens eigen schema. Of u nu 15 minuten de tijd hebt of een uur, u ontwikkelt praktische vaardigheden door middel van een interactieve training die u ook nog eens voorbereidt op Microsoft-certificeringen die door de branche worden erkend.

Maak vandaag nog uw gratis Azure-account

  • 12 maanden gratis services, inclusief 12 Azure Cognitive Service-services, zoals Computer Vision, Content Moderator, Translator Text, Anomaly Detector, Form Recognizer, Face en Ink Recognizer
  • Tegoed van $200 om ​​Azure-services 30 dagen te verkennen
  • Meer dan 25 services die altijd gratis zijn, inclusief serverloze computing, containers en kunstmatige intelligentie