Navigatie overslaan

Duurzaamheid bij Azure

Help mee aan een toekomst met schone energie en boek vooruitgang met betrekking tot de verwezenlijking van uw duurzaamheids- en bedrijfsdoelen.

Duurzame cloudinfrastructuur met lokale impact

Bij Azure zie we duurzaamheid en het antwoord van de mensheid op klimaatverandering als een van de grootste struikelblokken in de huidige tijd,

maar volgens ons is het nog niet te laat om plannen te maken voor een schonere, groenere toekomst. We streven ernaar om duurzame technologieën centraal te laten staan in innovatie, om ervoor te zorgen dat we ons aanpassen aan de planeet en groeien met zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu.

Leer hoe u zich aansluit bij een wereldwijde community die gericht is op verlaging van het energieverbruik door over te stappen op een meer CO2-neutraal stroomnet en een groenere toekomst te stimuleren met duurzame en innovatieve technologieën van Azure.

De belangrijkste duurzaamheidsvoordelen van cloudcomputing

Uit een onderzoek uit 2018 blijkt dat het gebruik van het Microsoft Azure-cloudplatform tot wel 93% energiezuiniger is en brandstoffen tot wel 98% efficiënter worden gebruikt dan bij on-premises oplossingen.

Verder kijken dan een traditionele benadering

Duurzaamheid wordt vaak vanuit een operationeel standpunt bekeken, waarbij de milieumissies worden behandeld als een kostenpost van het bedrijf, een risico of een naleving die moet worden beheerd. Maar voor Azure zijn datacentra en een duurzame cloudinfrastructuur meer dan alleen een zakelijke kwestie; ze bieden een ongelooflijke kans om wat terug te geven aan alle community's waarin we actief zijn.

Azure streeft ernaar zich te richten op vier belangrijke factoren die invloed hebben op het milieu in lokale community's: CO2, water, afval en ecosystemen.

100%

hernieuwbare energie in 2025

Water positief voor 2030

meer water aanvullen dan we verbruiken voor 2030

Afvalloos

certificering voor 2030

Netto nul

ontbossing door nieuwbouw

Iets teruggeven aan lokale community's

Nu duurzaamheid een belangrijke rol vervult binnen alle werkzaamheden van Microsoft, hebben we onze doelen voor duurzaamheid verlegd: het draait niet meer louter om de manier waarop we datacentra runnen. We zijn actief betrokken bij meer dan 40 projecten over de hele wereld om een verschil te maken en de gevolgen voor het milieu te verbeteren.

Hier volgen enkele voorbeelden:

Optimalisatie van het watergebruik

Gebruik van slimme watermeters om een watercrisis in regionale ziekenhuizen in Zuid-Afrika te helpen oplossen

Nieuwe bossen aanplanten

Vergroening in community's met boslandschappen in Ierland

De gemeentelijke waterkwaliteit en -beschikbaarheid verbeteren

De natuurlijke leefomgeving herstellen voor bevers in de centrale staat Washington

Stadsbosbouw

Bomen planten en rentmeesterschap promoten in Des Moines, Iowa

Energiezuinigheid stimuleren

Project met steun van de community om de energiezuinigheid en energiebesparing op een Ierse universiteit te verbeteren

Partnerschappen met hernieuwbare energieprojecten

Geschoolde werknemers voorbereiden op banen op het gebied van zonne-energie bij universiteiten in de staat Virginia

Innovatieve energieprojecten verkennen voor de volgende generatie van duurzame cloudtechnologie

Immersiekoeling

Leer hoe nieuwe methoden voor serverkoeling kunnen bijdragen aan minder milieuschade van fysieke datacentra; een lager energieverbruik en tegelijkertijd toch een hoger verwerkingsvermogen, en geen waterverbruik meer.

UPS-batterijen met interactie met het stroomnet

Ontdek hoe kleine stappen, zoals het implementeren van UPS-batterijen met interactie met het stroomnet, het toevoegen van capaciteit en het verlagen van de vraag naar het stroomnet, een groot verschil kunnen maken bij het behalen van onze duurzaamheidsdoelen en het verlagen van onze CO2-uitstoot.

Schone brandstof voor back-upstroom

Zie hoe de overstap van traditionele dieselbrandstof naar milieuvriendelijkere brandstof voor het uitvoeren van back-upgeneratoren in datacentra helpt om een netto-CO2-uitstoot van nul te krijgen.

Zie hoe klanten innoveren met duurzame Azure-oplossingen

Energiepionier Bee'ah stimuleert duurzaam beheer

Het baanbrekende bedrijf Bee'ah, gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), is actief in verschillende branches van afvalbeheer en milieukundig advies tot hernieuwbare energie, technologie, duurzaam transport en training en ontwikkeling. Het bedrijf heeft in het Midden-Oosten voor nieuwe benchmarks op het gebied van duurzame innovatie gezorgd.

Bee'ah

Marktleider in voedselveiligheid verlaagt kosten en verbruik van resources

"The key thing is sustainability—AI is a gamechanger, and we are embedding it in innovative, groundbreaking digital solutions that help our customers meet their sustainability targets as well as deliver real business value."

Stuart Bashford, Digital Officer, Bühler Group
Buhler

Johnson Controls verandert energiegebruik met randapparaten

"We knew that if we could bring those digital controls that were typically on-premises to the cloud, we could extend them out to consumer devices like smartphones."

Joseph Ribbich, programmaleider, GLAS and Emerging Technologies bij Johnson Controls
Johnson Controls

Veelgestelde vragen

  • Hernieuwbare energie is energie die afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, die binnen een menselijk tijdsbestek op natuurlijke wijze worden aangevuld, zoals zonne-energie, windenergie, hydro-elektrische stroom, geothermische energie, waterkracht en biobrandstoffen. Azure wil uiterlijk in 2025 overstappen op 100% hernieuwbare energie. Dit betekent dat we stroominkoopovereenkomsten (PPA's) voor groene energie afsluiten voor 100% van de CO2-uitstotende elektriciteit die door al onze datacentra, gebouwen en campussen wordt verbruikt.
  • Azure is, als onderdeel van Microsoft, al sinds 2012 100% CO2-neutraal. Dit betekent dat we elk jaar net zo veel CO2 proberen kwijt te raken als dat we uitstoten, ofwel door middel van CO2-verwijdering (CO2-compensatie) of door de CO2-uitstoot te verminderen.
  • Dat betekent dat we tegen 2030 jaarlijks meer CO2 verwijderen dan we uitstoten. En tegen 2050 is het doel om alle CO2 te verwijderen die we in het verleden, rechtstreeks of door het gebruik van elektriciteit, hebben uitgestoten sinds de oprichting van Microsoft in 1975.

Ga aan de slag met uw eigen doelen voor een duurzame cloudinfrastructuur: probeer Azure gratis