Navigatie overslaan

Opensource-frameworks voor big data uitvoeren met uw gratis Azure-account

Aan de slag met 12 maanden gratis services voor frameworks zoals Apache Hadoop, Spark en Kafka

Populaire services 12 maanden gratis
40+ other services free always
+

Start met $200 aan Azure-tegoed

U hebt nog 30 dagen om deze te gebruiken, naast gratis services.

Dit kunt u onder meer doen met Azure

Opensource-analyses op schaal uitvoeren

Voer gemakkelijk Apache Hadoop, Spark, Kafka en andere populaire opensource-frameworks uit op wereldwijde schaal met Azure HDInsight.

Blijf up-to-date

HDInsight biedt ondersteuning voor de nieuwste open-sourceprojecten uit de Apache Hadoop- en Spark-ecosystemen.

Bewaking vereenvoudigen

Gebruik HDInsight om verbinding te maken met Azure Log Analytics en al uw clusters te bewaken vanuit één interface.

Als uw tegoed op is, kunt u gratis services blijven gebruiken

Move to pay as you go for free monthly amounts of popular services for 12 months and 40+ other services always.

Als uw tegoed op is, kunt u gratis services blijven gebruiken

Move to pay as you go for free monthly amounts of popular services for 12 months and 40+ other services always.

Azure-service Beschrijving Type Gratis maandbedrag Gratis periode
Advisor
Ontvang persoonlijke aanbevelingen en best practices voor Azure. Management and governance Onbeperkt Altijd
Anomaly Detector
Detecteer afwijkingen in gegevens om snel problemen te identificeren en op te lossen. AI + machine learning Servicelaag S0 met 20.000 transacties 12 maanden
App Configuration
Configuraties voor al uw Azure-apps opslaan en beheren. Developer tools 1000 aanvragen per dag met 10 MB opslag Altijd
App Service
Maak snel krachtige apps voor elk platform of apparaat met een van de vele beschikbaar hulpmiddelen, waaronder Node.js en PHP. Compute 10 web-apps, mobiele apps of API-apps met 1 GB opslag Altijd
Archiefopslag
Sla zelden gebruikte gegevens op met lokaal redundante opslag (LRS) of geografisch redundante opslag (GRS). Storage 10 GB LRS-opslag, 10 GB LRS of GRS voor schrijven en ophalen en 100 leesbewerkingen 12 maanden
Automation
Vereenvoudig cloudbeheer met procesautomatisering. Management and governance 500 minuten aan taakuitvoertijd Altijd
Azure Active Directory (Azure AD)
Schakel identiteits- en toegangsbeheer in de cloud in. Identity 50.000 opgeslagen objecten met eenmalige aanmelding (SSO) voor alle cloud-apps Altijd
Azure Arc
Extend Azure management and services. Hybrid + multicloud Free Azure control plane functionality for resources outside Azure, search and indexing for Azure Arc-enabled resources Altijd
Azure Cosmos DB
Bouw moderne apps op elke schaal met behulp van een snelle NoSQL-database met open API's. Databases 400 aanvraageenheden ingerichte doorvoer per seconde met 25 GB opslag 12 maanden
Azure Cosmos DB
Bouw moderne apps op elke schaal met behulp van een snelle NoSQL-database met open API's. Databases Ingerichte doorvoer met 1000 aanvraageenheden per seconde met 25 GB opslag Altijd
Azure Database voor MySQL
Host een volledig beheerde, schaalbare MySQL-database in Azure. Databases 750 hours of Flexible Server—Burstable B1MS Instance, 32 GB storage, and 32 GB backup storage 12 maanden
Azure Database voor PostgreSQL
Bouw intelligente, schaalbare apps met een volledig beheerde database voor PostgreSQL Databases 750 uur aan Flexible Server (preview): B1MS-instantie met burstmogelijkheden, 32 GB opslag en 32 GB back-upopslag 12 maanden
Azure DevOps
Ontwikkel apps in elke taal met behulp van Git-opslagplaatsen, CI/CD en build- en versieautomatisering. Developer tools 5 gebruikers met onbeperkte Git-privéopslagplaatsen Altijd
Azure Kubernetes Service (AKS)
Implementeer en beheer containers met de hulpprogramma’s van uw keuze. Compute Gratis Altijd
Azure Lighthouse
Manage service providers with Zero Trust access controls. Management and governance Gratis Altijd
Azure Migrate
Discover, assess, right-size, and migrate your on-premises virtual machines to Azure. Migration Gratis Altijd
Azure Policy
Realiseer realtime-cloudnaleving op schaal met consistent resourcebeheer. Management and governance Gratis toegang tot configuratiefuncties en functies voor het bijhouden van wijzigingen Altijd
Azure SignalR Service
Voeg in real time functies voor communicatie toe aan uw webtoepassing. Web 20 gelijktijdige verbindingen per eenheid en 20.000 berichten Altijd
Bandbreedte (gegevensoverdracht)
Draag binnenkomende en uitgaande gegevens over via ons robuuste netwerk met wereldwijde datacenters. Networking 15 GB uitgaand 12 maanden
Bandbreedte (gegevensoverdracht)
Draag binnenkomende en uitgaande gegevens over via ons robuuste netwerk met wereldwijde datacenters. Networking 5 GB uitgaand Altijd
Batch
Schaal uw toepassing in de cloud met taakindeling en -planning voor HPC-toepassingen. Compute Gratis Altijd
Beveiligingscentrum
Voorkom, detecteer en reageer op bedreigingen met verbeterde zichtbaarheid en controle over de beveiliging van uw Azure-resources. Security Gratis beleidsevaluatie en aanbevelingen Altijd
Bewaken
Gain full observability into your applications, infrastructure, and network. Management and governance See Azure Monitor pricing details for free amounts per feature Altijd
Blobopslag
Gebruik een zeer schaalbare oplossing voor objectopslag voor elk type ongestructureerde gegevens. Storage 5 GB LRS (lokaal redundante opslag) 'hot' blok met 20.000 lees- en 10.000 schrijfbewerkingen 12 maanden
Botservice voor apps
Ontwikkel intelligente, hoogwaardige bots die op aanvraag kunnen worden geschaald. AI + machine learning 10.000 premium-kanaalberichten en een onbeperkt aantal standaardkanaalberichten Altijd
Cognitive Search
Neem een service voor zoeken in de cloud op in uw web- en mobiele toepassing. AI + machine learning 50 MB aan opslag voor 10.000 gehoste documenten en 3 indexen per service Altijd
Computer Vision
Haal uitgebreide informatie uit afbeeldingen om visuele gegevens te categoriseren en te verwerken. AI + machine learning 5000 transacties voor elke S1-, S2- en S3-laag 12 maanden
Container Registry
Opslag en beheer van containerinstallatiekopieën in alle typen Azure-implementaties. Containers 1 standaardlaagregister met 100 GB opslagruimte en 10 webhooks 12 maanden
Content Moderator
Beheer tekst en afbeeldingen om gebruikers een veiligere en positievere ervaring te bieden. AI + machine learning 10.000 transacties in S0-laag om te beheren of te beoordelen 12 maanden
Custom Vision
Pas eenvoudig computervisiemodellen voor uw unieke gebruikscase. AI + machine learning S0-laag met 10.000 voorspellingen, één trainingsuur, twee projecten met elk 5000 trainingsafbeeldingen 12 maanden
Data Catalog
Haal meer uit uw ondernemingsgegevens. Analytics Onbeperkt aantal gebruikers Altijd
Data Factory
Produceer en beheer gegevensservices op schaal. Analytics 5 activiteiten met lage frequentie Altijd
Database Migration Service
Maak on-premises databasemigratie naar de cloud eenvoudiger. Databases Free Standard Compute Altijd
DevTest Labs
Maak snelle, eenvoudige en lean ontwikkel- en testomgevingen mogelijk. Developer tools Gratis Altijd
Event Grid
Betrouwbare bezorging van gebeurtenissen op zeer grote schaal. Integration 10.000 bewerkingen per maand Altijd
Face
Detect, identify, analyze, organize, and tag faces in images. AI + machine learning Servicelaag S0 met 30.000 transacties 12 maanden
Face
Detect, identify, analyze, organize, and tag faces in images. AI + machine learning 30,000 transactions of Free instance Altijd
File Storage
Migreer naar eenvoudige, gedistribueerde, platformoverschrijdende bestandsopslag zonder code aan te passen. Storage Bestandsopslag met 5 GB aan lokaal redundante opslag (LRS) 12 maanden
Form Recognizer
Automatiseer de extractie van tekst, sleutel-/waardeparen en tabellen uit uw documenten. AI + machine learning Servicelaag S0 met 500 pagina's 12 maanden
Functions
Verwerk gebeurtenissen met een serverloze codearchitectuur. Compute 1 miljoen aanvragen Altijd
Insluitende lezer
Embed text reading and comprehension capabilities into applications. AI + machine learning 3 million characters Altijd
IoT Edge
Extend cloud intelligence and analytics to IoT edge devices. Internet of Things Free, open-source edge runtime Altijd
IoT Hub
Connect, monitor, and manage IoT assets with a scalable platform. Internet of Things 8,000 messages per day and .5 KB message meter size of Free edition Altijd
Key Vault
Beveilig en beheer sleutels en andere geheimen. Security 10.000 RSA 2048-bits sleutels of geheime bewerkingen, standaardlaag 12 maanden
Load Balancer
Voeg direct schaal, beschikbaarheid en netwerkprestaties toe aan uw toepassingen. Networking Gratis openbaar virtueel IP-adres met taakverdeling 12 maanden
Logische apps
Bouw geautomatiseerde integratieoplossingen in clouds en on-premises systemen. Integration 4000 ingebouwde acties met het verbruiksabonnement Altijd
Machine Learning
Ontwikkel R- en Python-modellen en voer deze uit op het platform van uw keuze AI + machine learning 100 modules en 1 uur per experiment met 10 GB opslag Altijd
Managed Disks
Kies voor krachtige, duurzame blokopslag voor Azure Virtual Machines met vereenvoudigd beheer. Storage 2 64 GB (P6) SSD-opslag (Solid State Drives), plus 1 GB momentopname en 2 miljoen I/O-bewerkingen 12 maanden
Media Services, Encoding-functie
Indexeer, verpak, beveilig en stream video en audio op schaal. Media 20 uitvoerminuten voor codering van video- of audiobronbestanden van standaardcoderingsprogramma 12 maanden
Meldingshubs
Verzend pushmeldingen naar elk platform, vanaf elke back-end. Mobile Eén miljoen pushmeldingen met gratis naamruimte Altijd
Network Watcher
Bewaak, diagnosticeer en verzamel informatie over de prestaties en status van uw netwerk. Networking 5 GB opslag met 1000 controles, 10 tests en 10 verbindingsstatistieken Altijd
Open Datasets
Accelerate machine learning with curated datasets. AI + machine learning Free (egress charges may apply) Altijd
Personalizer
Lever rijke, persoonlijke ervaringen voor iedere gebruiker. AI + machine learning Servicelaag S0 met 50.000 transacties 12 maanden
Private Link
Privately access services on Azure, keeping your data on the Microsoft network. Networking Gratis Altijd
QnA Maker
Bouw op basis van uw bestaande inhoud een Q&A-bot om vragen te beantwoorden. AI + machine learning 3 beheerde documenten op S0-laag 12 maanden
Service Bus
Gebruik betrouwbare MaaS (Messaging as a Service) in de cloud met eenvoudige hybride integratie. Integration 750 uur en 13 miljoen bewerkingen van basiseenheid van de standaardlaag 12 maanden
Service Fabric
Ontwikkel altijd beschikbare en schaalbare gedistribueerde apps. Containers Gratis Altijd
Spatial Anchors
Bouw mixed reality-apps waarmee 3D-inhoud kan worden toegewezen, gedeeld en behouden. Mixed reality 10.000 ankers waarop een query is uitgevoerd Altijd
Speech to Text
Transcribe spoken audio to text. AI + machine learning 5 audio hours each of Standard, Custom, and Conversation Transcription Multichannel Audio, 1 Custom endpoint hosting model Altijd
Speech Translation
Integrate real-time speech translation into your app. AI + machine learning 5 audio hours Standard Altijd
SQL Database
Maak een SQL-database met ingebouwde intelligentie. Databases 250 GB S0-instanties met 10 DTU's (Database Transaction Units) 12 maanden
SQL Server 2019 Developer Edition
Bouw, test en demonstreer toepassingen in een niet-productieomgeving. Developer tools Gratis Altijd
Statische web-apps
Streamline full-stack development from source code to global high availability. Compute 100 GB bandwidth per subscription, 2 custom domains and .5 GB storage per app Altijd
Taalbegrip (Language Understanding Intelligent Service)
Integreer begrip van een natuurlijke taal in apps, bots en IoT-apparaten. AI + machine learning S0-laag met 10.000 transacties voor tekstaanvragen 12 maanden
Text Analytics
Extraheer informatie zoals het gevoel, sleuteltermen, benoemde entiteiten en taal detecteren uit uw tekst. AI + machine learning Servicelaag S0 met 5000 transacties 12 maanden
Text to Speech
Build apps that convert text to lifelike speech. AI + machine learning 5 million characters Standard, 500,000 characters Neural, and 5 million characters Custom, 1 Custom endpoint hosting model Altijd
Translator
Voeg realtime, meertalige tekstvertalingen toe aan uw apps, websites en hulpprogramma's. AI + machine learning Servicelaag S0 met 2 miljoen tekens 12 maanden
Virtual Machines - Windows
Maak binnen enkele seconden virtuele Windows-machines met capaciteit op aanvraag. Compute 750 uur B1s virtuele machines met burstmogelijkheden 12 maanden
Virtual Network
Richt privénetwerken in en maak verbinding met on-premises datacenters. Networking 50 virtuele netwerken Altijd
Virtuele Linux-machines
Maak binnen enkele seconden virtuele Linux-machines met capaciteit op aanvraag. Compute 750 uur B1s virtuele machines met burstmogelijkheden 12 maanden
Visual Studio Code
Vergroot de productiviteit met een krachtige, lichtgewicht code-editor voor cloudontwikkeling. Developer tools Gratis Altijd
VPN Gateway
Breng een veilige, cross-premises verbinding tot stand. Networking 750 uur gatewaytype VpnGw1 12 maanden

Probeer Azure gratis en betaal daarna alleen voor wat u gebruikt

Nadat uw tegoed van $200 op is, betaalt u voor wat u gebruikt boven op de gratis services. Met betalen per gebruik hoeft u geen kosten te betalen om uw gratis Azure-account te onderhouden en is geen toezegging vooraf vereist. U kunt op elk gewenst moment annuleren.

Azure verkennen met een demo en live-Q&A

Bekijk diverse Azure-services in actie, leer hoe u resources implementeert en geef vorm aan uw plannen voor de cloud. Bekijk de demo nu of wanneer het u uitkomt. Daarnaast kunt u deelnemen aan een live Q&A-sessie met technici van Azure.

Azure verkennen met een demo en live-Q&A

Bekijk diverse Azure-services in actie, leer hoe u resources implementeert en geef vorm aan uw plannen voor de cloud. Bekijk de demo nu of wanneer het u uitkomt. Daarnaast kunt u deelnemen aan een live Q&A-sessie met technici van Azure.

Bent u er klaar voor? Hier volgt een overzicht van hoe het werkt

Stap 1
Start free. Get $200 credit to use in 30 days. While you have your credit, get free amounts of popular services and 40+ other services.
Stap 2
After your credit, move to pay as you go to keep getting popular services and 40+ other services. Only pay if you use more than the free monthly amounts.
Stap 3
After 12 months, you'll continue getting 40+ services free always—and still only pay for what you use beyond the free monthly amounts.
Stap 1
Start free. Get $200 credit to use in 30 days. While you have your credit, get free amounts of popular services and 40+ other services.
Stap 2
After your credit, move to pay as you go to keep getting popular services and 40+ other services. Only pay if you use more than the free monthly amounts.
Stap 3
After 12 months, you'll continue getting 40+ services free always—and still only pay for what you use beyond the free monthly amounts.
Kunnen we u helpen?

*Afhankelijk van het land waarin u zich hebt geregistreerd voor uw gratis Azure-account, kunt u dit tegoed ontvangen in een opgegeven lokale valuta.