Externe bewaking

Laat uw apparaten verbinding maken en bewaak deze met Externe bewaking

Kate is een operator die verantwoordelijk is voor het onderhoud van verschillende soorten assets (HVAC-systemen, trucks, liften enzovoort) in de regio Seattle. Als operator beheert ze namens verschillende klanten assets die telemetrie rechtstreeks rapporteren aan haar dashboard. In haar dagelijkse werkzaamheden moet Kate ervoor zorgen dat er geen problemen optreden met de assets die ze beheert, en als dat toch het geval is, dat de problemen zo snel mogelijk worden opgelost.

Voordat ze kon gebruikmaken van een IoT-oplossing, moest Kate vertrouwen op de periodieke onderhoudscycli op locatie of de escalatie van problemen door haar klanten. De interactie met de externe systemen verliep via USB waarvoor ze doorgaans fysiek aanwezig moest zijn op de locatie, en in die situatie school het gevaar van mogelijke downtime en\of serviceonderbreking.

Met de Azure IoT-oplossing voor externe bewaking kunnen operators zoals Kate een centraal dashboard gebruiken om assets te bewaken, te configureren en te herstellen. Kate kan in een virtuele omgeving wijzigingen dynamisch aanbrengen, de impact evalueren en op een grote verzameling apparaten acties uitvoeren. Laten we eens kijken hoe de oplossingsverbeteringen van Azure IoT hiervoor kunnen worden gebruikt.

Een alarm identificeren

Reageren op een alarm

Acties op apparaten uitvoeren

Stap 1 van 7

Inleiding voor dashboard

Vanaf de startpagina kan de operator het dashboard gebruiken om de systeemstatus te visualiseren en te bewaken. Besturingselementen zijn onder andere livetelemetrie voor de apparaten, een kaart met de apparaten, systeem-KPI's en systeemalarmen.

Stap 2 van 7

Alarm op dashboard

De aandacht van de operator wordt getrokken door de systeemstatus, waar ze een alarm voor hoge druk ziet dat van invloed is op de koeleenheden.

Stap 3 van 7

Filter voor apparaatgroep

Omdat ze haar aandacht op dit probleem wil richten, past de operator een filter voor de koeleenheden toe op het dashboard.

Stap 4 van 7

Filter voor apparaatgroep

De operator kan op groepen met apparaten inzoomen door op de groepen te dubbelklikken.

Stap 5 van 7

Apparaatdetails

De operator selecteert vervolgens op de kaart een apparaat met een alarm en kan meer informatie bekijken in het flyoutdeelvenster.

Stap 6 van 7

Apparaatdetails

Voor dit apparaat is een alarm geactiveerd en ze kan vervolgens op de onderhoudspagina de alarmdetails verder analyseren.

Stap 7 van 7

Alarmdetails

De sectie met alarmdetails op het tabblad voor onderhoud bevat alle informatie met betrekking tot het alarm voor hoge druk, waaronder het aantal gevallen, openstaande\bevestigde\gesloten alarmen, apparaten die worden beïnvloed en de gekoppelde livetelemetrie.

Stap 1 van 6

Alarmstatus wijzigen

De operator beschikt nu over alle relevante informatie en kan het herstelproces in gang zetten.

Stap 2 van 6

Alarmstatus wijzigen

De eerste stap is om het alarm te bevestigen zodat anderen weten dat er aan het probleem wordt gewerkt.

Stap 3 van 6

Taken uitvoeren

De operator selecteert een of meer apparaten waarvoor de operator een actie wilt uitvoeren.

Stap 4 van 6

Methode plannen: druk verlagen

En plant vervolgens een taak om de druk voor het apparaat te verlagen.

Stap 5 van 6

Resultaten controleren: druk is verlaagd

De operator bekijkt de telemetriegrafiek op de onderhoudspagina en stelt vast dat de vrijgave van de drukklep ertoe heeft geleid dat de druk is verlaagd voor het apparaat waarvoor het alarm is geactiveerd.

Stap 6 van 6

Het alarm sluiten

Het alarm is nu opgelost en Kate kan het incident dus sluiten.

Stap 1 van 5

Overzicht van apparaatacties

Op de pagina met apparaten kan de operator beheertaken voor de apparaten uitvoeren.

Stap 2 van 5

Overzicht van apparaatacties

Omdat het taggen, plannen , herconfigureren en verwijderen van apparaten extern kan worden uitgevoerd via de cloudoplossing, wordt er tijd en geld bespaard.

Stap 3 van 5

Een apparaatupdate plannen

De operator moet een firmware-update voor de koeleenheden plannen.

Stap 4 van 5

Apparaatupdates bijhouden

Nadat de operator de firmware-update heeft gepland, kan de operator de voortgang volgen via Onderhoud -> Systeemstatus.

Stap 5 van 5

Apparaatupdates bijhouden

De operator kan zien dat de taakstatus de volledige cyclus van downloaden, toepassen, opnieuw opstarten en voltooien doorloopt