Navigatie overslaan

Beschikbaarheidsgrafiek Azure Portal

Gebruik de onderstaande grafiek om te controleren welke portal de Azure-services en toepassingen die u gebruikt ondersteunt

Services Azure Portal Klassieke Azure Portal
API Management
App Service API Apps
App Service Mobile Apps
App Service Web Apps
App Service-omgeving
Application Insights
Automation
Azure Active Directory
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery
Azure Active Directory Connect Health
Azure Batch AI
Azure Cosmos DB
Azure Data Lake Storage Gen 1
Azure Data Lake Storage Gen1
Azure DevTest Labs
Azure DNS
Azure Kubernetes Service (AKS)
Azure Lab Services
Azure Search
Azure SQL Database
Backup
Batch
Beveiligingscentrum
BizTalk Services
CDN (Content Delivery Network)
Cloud Services
Cognitive Services
Data Catalog
Data Factory
Data Lake Analytics
Dynamics Lifecyle Services-projecten
Event Hubs
ExpressRoute
ExpressRoute ExpressRoute-circuits
ExpressRoute ExpressRoute-gateways
HDInsight
IoT Edge
IoT Hub
Log Analytics
Machine Learning Studio
Machine Learning-services
Managed Disks
Media Services
Meldingshubs
Microsoft Intune
Mobile Services (Klassiek)
Multi-Factor Authentication
Privileged Identity Management voor Azure Active Directory
Recovery Services
Redis Cache
Scheduler
Service Bus
Site Recovery
SQL Data Warehouse
Storage
Storage (Klassiek)
StorSimple
Stream Analytics
Traffic Manager
Traffic Manager (Klassiek)
Virtual Machines
Virtual Machines (Klassiek)
Virtual Network
Virtual Network (Klassiek)
Visual Studio Team Services

Zie hoe de Azure Portal de cloud vereenvoudigt

Probeer het nu