Navigatie overslaan

Een publicatieprofiel uit Azure importeren

In deze zelfstudie leert u hoe u een publicatieprofiel in WebMatrix importeert. Klik hier om een publicatieprofiel in Visual Web Developer te importeren.

 1. Navigeer in de Azure-portal naar het dashboard van uw website. Klik in het gedeelte Snelle weergave op de koppeling Publicatieprofiel downloaden en sla het bestand op.

  Snelle weergave

 2. Ga naar WebMatrix en open de site die u wilt publiceren.

  Te publiceren site

 3. Klik op de knop Publiceren.

  Klik op publiceren

 4. Als u voor het eerst iets publiceert, wordt u gevraagd de externe instellingen op te geven. Klik op de koppelingInstellingen voor publiceren importeren aan de rechterkant van het dialoogvenster en blader naar de locatie waar u het bestand hebt opgeslagen.

  instellingen voor publiceren importeren

 5. Klik op Ja om de compatibiliteitscontrole uit te voeren. U kunt deze controle overslaan, maar dit wordt niet aanbevolen.

   Compatibiliteitscontrole uitvoeren

 6. Bekijk de compatibiliteitsresultaten. Als er een waarschuwingspictogram met de tekst 'Niet beschikbaar' voor een item wordt weergegeven, klikt u op de koppeling voor meer informatie.

  Compatibiliteitsresultaten bekijken

 7. Het publicatievoorbeeld toont u welke bestanden zijn gewijzigd en worden gepubliceerd. U kunt ook de database samen met de inhoud publiceren. Klik op Doorgaan om te publiceren.

  Publicatievoorbeeld

 8. De functie voor publiceren schakelt naar de meldingsbalk en zodra het publiceren is voltooid, wordt er een koppeling naar de externe site weergegeven.

  Meldingsbalk voor publiceren