Navigatie overslaan

Azure voor .NET-ontwikkelaars

Hebt u geen account? Probeer het vandaag nog.

Alle gebruikers kunnen gratis 10 ASP.NET-websites hosten en u behoudt gewoon uw sites nadat uw gratis proefversie afloopt.

Een gratis account maken

Visual Studio-abonnees ontvangen elke maand tot wel $150 aan tegoed dat ze kunnen uitgeven aan Azure-bronnen.

MSDN-voordelen activeren

Nieuw bij Azure? Ga nu aan de slag

Uw eerste Azure-app maken

Zegt meer dan duizend woorden

Azure Fridays-videoserie

Wat is er nieuw in de Azure SDK voor .NET 2.4

Naar WebJobs publiceren vanuit Visual Studio

Met Visual Studio Update 3 kunt u WebJobs publiceren vanuit Visual Studio. U kunt in een Console-project met de rechtermuisknop klikken en Publish as Azure WebJob (Als een Azure WebJob publiceren) kiezen om een wizard te openen waarin u een WebJob-taak kunt configureren en uw taak kunt implementeren als onderdeel van een bestaande of nieuwe website. U kunt ook een WebJob aan een bestaand webproject toevoegen.

Verbeterde ondersteuning voor het configureren van Azure Virtual Machines via Visual Studio

Met de nieuwe snelmenuoptie Configure (Configureren) kunt u de eigenschappen van de VM bekijken en bewerken, inclusief de configuratie van het eindpunt, de uitbreiding en de schijf. U kunt via het venster VM Configuration (VM-configuratie) ook bewerkingen als starten, afsluiten, verbinden en vastleggen uitvoeren. U kunt ook meerdere VM's tegelijkertijd openen in het venster VM Configuration (VM-configuratie), zodat u eenvoudig verschillende configuraties kunt vergelijken.

Momentopnamen van een virtuele machine

Als u in het venster VM Configuration (VM-configuratie) op de knop Capture Image (Installatiekopie vastleggen) klikt, wordt er een VM-installatiekopie gemaakt die u kunt gebruiken om op basis van deze installatiekopie extra nieuwe virtuele machines te maken.

Foutopsporing op afstand voor 32-bits virtuele machines

U kunt nu op afstand fouten opsporen op 32-bits virtuele machines via Visual Studio. U kunt de foutopsporingsfunctie voor een bepaalde instantie van een virtuele machine inschakelen via het snelmenu in Server Explorer.

Activiteiten logboeken voor Azure Storage weergeven in Server Explorer

Als u de logboekfunctie hebt ingeschakeld voor Storage-blob-containers, -tabellen of -wachtrijen, kunt u de blob-container met $logs en tabellen met $metrics rechtstreeks weergeven in Server Explorer in Visual Studio.

Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie over nieuwe functies en updates:

Meer moois van Azure met Visual Studio 2013 Update 3

Installeer Visual Studio 2013 Update 3 om de volgende aanvullende Azure-functies te gebruiken:

Mobiele services inrichten tijdens het maken van een project

Wanneer u een Web API-project maakt, kunt u tegelijkertijd een mobiele service maken, zodat u uw project snel kunt publiceren nadat het is ontwikkeld en getest. Als u een nieuwe mobiele service wilt inrichten, schakelt u in het dialoogvenster New ASP.NET Project (Nieuw ASP.NET-project) het selectievakje naast Host in the cloud (In de cloud hosten) in.

Push Notification Wizard voor mobiele .NET-services

Met de Push Notification Wizard (Wizard Pushmelding) kunt u eenvoudig uw Windows Store- of -Windows Phone-client registreren voor pushmeldingen. Daarnaast bevat de wizard een voorbeeld van de back-endlogica voor het verzenden van pushmeldingen. Als u de wizard wilt starten via een Mobile Services-app, selecteert u het project in Solution Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het project en kiest u de opdracht Add > Push Notification (Toevoegen > Pushmelding).

Nieuwe hulpprogramma's voor Notification Hubs

Meldingshubs biedt al ondersteuning voor het verzenden van testmeldingen naar uw apparaten. Visual Studio Update 3 bevat meer hulpprogramma's om uw apparaatregistraties weer te geven, tags te bewerken en registraties te verwijderen. Voor toegang tot de hulpprogramma's voor Notification Hubs zoekt u in het Server Explorer het knooppunt Notification Hubs, klikt u met de rechtermuisknop op het knoppunt en kiest u Diagnose (Problemen vaststellen).

Meer hulpmiddelen en bibliotheken voor .NET-ontwikkelaars

Azure PowerShell-cmdlets

Gebruik PowerShell-scripts om servicebeheer en -gebruik te automatiseren. Recente releases bevatten onder meer niet-interactieve aanmelding voor Microsoft-organisatieaccounts en nieuwe cmdlets voor Azure File Service, Azure Resource Manager en HDInsight.

Meer informatie

Azure Service Management SDK voor .NET

Beheer het maken, implementeren en verwijderen van Azure-bronnen met een nieuwe .NET API.

Meer informatie

Azure .NET NuGet-pakketten

Download .NET-bibliotheken voor Service Bus, Storage, Caching, Media Services en meer.

Meer informatie

Azure-opdrachtregelinterface (X-Plat CLI)

Beheer services en voer algemene taken uit met een lichtgewicht en platformonafhankelijk opdrachtregelprogramma. Recente releases bevatten onder meer ondersteuning voor Azure Active Directory-authenticatie voor alle opdrachten, nieuwe Azure Resource Manager-tags en opslag van beveiligde tokens op Windows en Mac.

Meer informatie

PowerShell-hulpprogramma's voor Visual Studio

PowerShell-hulpprogramma's voor Visual Studio voorziet in systeemeigen PowerShell-taalondersteuning die rechtstreeks in de IDE kan worden gebruikt. Naast algemene bewerkingsfuncties als syntaxismarkering en IntelliSense hebt u ook de beschikking over meer geavanceerde functies zoals foutopsporing, projectondersteuning, een opdrachtregelconsole en een moduletestadapter.

Meer informatie