Navigatie overslaan

Leertrajecten

Gebruik deze leertrajecten om uzelf te begeleiden door de documentatie voor onze services zodat u kunt beginnen met het bouwen van effectieve cloudtoepassingen op Azure.

API Management

API Management biedt de belangrijkste competenties die nodig zijn voor een succesvol API-programma door de betrokkenheid van ontwikkelaars te stimuleren en uw aandacht te richten op zakelijk inzicht, analyse, beveiliging en bescherming. Dit leertraject helpt u te beginnen met het gebruik van API Management om API’s te publiceren naar externe en interne ontwikkelaars en partnerontwikkelaars om te zorgen dat alle mogelijkheden van hun gegevens en services worden benut.

Get started

App Service - Web-apps

App Service - Web-apps is een volledig beheerd platform waarmee u professionele web-apps kunt bouwen, implementeren en schalen. In dit leertraject leert u hoe eenvoudig het is om Web Apps te gebruiken, zodat u zich kunt richten op uw toepassingscode terwijl Azure de infrastructuur levert waarmee u uw apps kunt schalen en veilig kunt uitvoeren.

Get started

Azure Automation

Microsoft Azure Automation biedt gebruikers een manier om handmatige, lange, foutgevoelige en vaak herhaalde taken te automatiseren die vaak worden uitgevoerd in de cloud- en bedrijfsomgeving. Dit leertraject helpt u met het configureren van uw automatiseringsomgeving en het vinden van bestaande oplossingen voordat u uw eigen runbooks bouwt.

Get started

Azure Backup

Gebruik Azure Backup om uw gegevens te beschermen door een back-up te maken naar de Microsoft Cloud. Dit kan een enkel bestand zijn, maar ook een heel datacentrum. Azure Backup kan worden gebruikt in combinatie met Windows-clientbesturingssystemen, Windows Server, System Center Data Protection Manager, Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, VM’s van Hyper-V, net als met IaaS-VM’s die worden uitgevoerd op Windows en Linux.

Get started

Batch

Met Azure Batch kunt u grootschalige parallelle en HPC-toepassingen in de cloud efficiënt uitvoeren. Het is een platformservice voor het leveren van taakplanningen en het automatisch aanpassen van de schaal van een beheerde verzameling virtuele machines die de taken uitvoeren. Door Batch te gebruiken, kunt u workloads zo configureren dat ze in Azure op aanvraag of volgens een planning worden uitgevoerd. U hoeft dan niet te piekeren over de complexiteit die de configuratie en het beheer van de HPC-cluster, VM's of een taakplanner met zich meebrengt.

Get started

Cloud Services

Cloud Services is de Platform-as-a-Service van Azure die schaalbare, betrouwbare en voordelig uit te voeren toepassingen ondersteunt. Tegelijkertijd biedt de service u controle over de virtuele machines. In dit leertraject ontdekt u of Cloud Services de juiste oplossing is voor uw app, en wordt u vervolgens op weg geholpen.

Get started

Cortana Analytics-proces (CAP)

Het Cortana Analytics-proces (CAP) is een systematische datatechnologische methode waarmee een reeks stappen wordt voorgeschreven. Zo worden producten uit de Cortana Analytics-suite en Azure-hulpprogramma's gebruikt voor het bouwen van predictieve modellen die worden gebruikt in intelligente toepassingen. De CAP-stappen vormen een richtlijn voor het definiëren van een probleem, het verkennen en analyseren van relevante gegevens, het bouwen en evalueren van predictieve modellen en vervolgens voor het implementeren van die modellen in intelligente toepassingen. Het is een zich herhalend proces: het begrip van gegevens en de bijzonderheden ervan ontwikkelt zich naarmate het model wordt verfijnd, waardoor het vaak nodig is eerdere stappen te herhalen.

Get started

Data Catalog

Azure Data Catalog is een volledig beheerde service die een registratiesysteem vormt, evenals een systeem voor de detectie van bedrijfsgegevensassets. Dit geeft gebruikers, van analist tot datawetenschapper en ontwikkelaar, de mogelijkheid gegevensbronnen te registreren, ontdekken, begrijpen en gebruiken. Gebruik annotaties en metagegevens op basis van crowdsourcing om bedrijfskennis in uw organisatie vast te leggen, licht te laten schijnen op verborgen gegevens en de waarde van uw bedrijfsgegevensbronnen te vermeerderen.

Get started

Documentatie App Service Mobile Apps

Mobile Apps maken gebruik van de functionaliteit van Azure App Service om aanmelding, pushmeldingen en gegevenssynchronisatie aan uw mobiele app toe te voegen. Verbind uw app met bedrijfssystemen en on-premises bronnen. Schaal uw app voor gebruik door miljoenen klanten, verspreid over meerdere geografische gebieden. Klik op een onderwerp in het onderstaande diagram om meer te weten te komen over Mobile Apps, geavanceerde scenario’s te ontdekken of ga meteen aan de slag.

Get started

Event Hubs

Event Hubs is een zeer schaalbare ingestor voor publicatie-/abonnementsgebeurtenissen die miljoenen gebeurtenissen per seconde kan opnemen. In dit leertraject leert u hoe u Event Hubs gebruikt voor het verwerken en analyseren van de enorme hoeveelheden gegevens die door uw verbonden apparaten en toepassingen worden geproduceerd.

Get started

Infrastructuur van service

Met Service Fabric kunt u gebruikmaken van de technologie waarop de cloud van Microsoft wordt uitgevoerd om altijd beschikbare, grootschalige services te ontwikkelen en uit te voeren.  Dit leertraject helpt u aan de slag te gaan met het ontwikkelen van schaalbare, betrouwbare en gemakkelijk te beheren toepassingen voor de cloud.

Get started

Learn Hadoop on HDInsight (Windows)

In HDInsight, you can work with big data in the cloud by using Hadoop, HBase, Apache Storm, and customized clusters. This learning path will help you learn Hadoop and its components so you can start to manage, analyze, and report on big data with high reliability and availability in HDInsight.

Get started

Learning path for StorSimple

StorSimple and Microsoft Azure offer a unique and integrated primary storage archival, and disaster recovery solution with Azure as the extension of on-premises storage. Use this learning path to deploy and manage your StorSimple.

Get started

Leertraject IoT Hub

IoT Hub is een Microsoft Azure-service waarmee u geschaalde telemetriegegevens van uw IoT-apparaten kunt ontvangen en deze apparaten kunt beheren.

Get started

Leertraject voor Azure Data Factory

Data Factory is een cloudgebaseerde service voor gegevensintegratie waarmee de verplaatsing en transformatie van gegevens wordt gestroomlijnd en geautomatiseerd. Volg de richtlijnen op deze pagina voor een effectief leertraject door de inhoud van Data Factory.

Get started

Leertraject voor Azure IoT Suite en vooraf geconfigureerde oplossingen

De vooraf geconfigureerde oplossingen van Azure IoT zijn het startpunt voor uw eigen IoT-implementaties. De scenario's waarvoor de vooraf geconfigureerde oplossingen worden gebruikt, zijn onder andere bewaking op afstand en voorspellend onderhoud.

Get started

Media Services - Livestreaming

Microsoft Azure Media Services is een uitbreidbaar cloudplatform dat ontwikkelaars in staat stelt om schaalbare toepassingen voor mediabeheer en -levering te bouwen. Media Services is gebaseerd op REST API's die u de mogelijkheid bieden om veilig video- of audiocontent te uploaden, op te slaan, te coderen en te verpakken voor zowel levering on-demand als levering via livestreaming aan verschillende klanten (bijvoorbeeld tv, pc en mobiele apparaten). Daarbij biedt Media Services functies als Media Indexing voor een verbeterde detectie, spelers voor meerdere platformen om de distributie te vereenvoudigen, cloud-DVR-mogelijkheden om eenvoudig over te kunnen schakelen van live-inhoud naar een on-demandprogrammering en een groot ecosysteem van partners met een toegevoegde waarde.

Get started

Media Services - On-demand streaming

Microsoft Azure Media Services is een uitbreidbaar cloudplatform dat ontwikkelaars in staat stelt om schaalbare toepassingen voor mediabeheer en -levering te bouwen. Media Services is gebaseerd op REST API's die u de mogelijkheid bieden om veilig video- of audiocontent te uploaden, op te slaan, te coderen en te verpakken voor zowel levering on-demand als levering via livestreaming aan verschillende klanten (bijvoorbeeld tv, pc en mobiele apparaten). Daarbij biedt Media Services functies als Media Indexing voor een verbeterde detectie, spelers voor meerdere platformen om de distributie te vereenvoudigen, cloud-DVR-mogelijkheden om eenvoudig over te kunnen schakelen van live-inhoud naar een on-demandprogrammering en een groot ecosysteem van partners met een toegevoegde waarde.

Get started

Redis Cache

Azure Redis Cache is gebaseerd op de populaire open-source Redis Cache. Azure Redis Cache geeft u toegang tot een beveiligde, toegewezen Redis-cache die wordt beheerd door Microsoft en toegankelijk is vanuit elke toepassing binnen Azure. Azure Redis-cache biedt gegevenstoegang met hoge doorvoer en consistente lage latentie voor snelle, schaalbare Azure-toepassingen.

Get started

Service Bus

Service Bus is een generiek, op de cloud gebaseerd berichtensysteem voor het koppelen van allerlei zaken zoals toepassingen, services en apparaten, ongeacht waar deze zich bevinden. Volg dit leertraject om te leren hoe u apps kunt verbinden die on-premises, op Azure of op beide locaties worden uitgevoerd.

Get started

Site Recovery

Gebruik Site Recovery om de beveiliging van uw on-premises workloads die op virtuele Hyper-V-machines, virtuele VMware-machines en fysieke servers worden uitgevoerd, in Azure of een secundair datacenter te regelen en te automatiseren. Volg dit leertraject om Site Recovery te leren begrijpen en implementeren.

Get started

Stream Analytics Learning Path

Learn how you can rapidly develop and deploy low-cost analytics solutions with Azure Stream Analytics service in the cloud. Uncover real-time insights from devices, sensors, infrastructure, and applications.

Get started

Team Data Science Process gebruiken met Azure Machine Learning

Team Data Science Process (TDSP) biedt een systematische benadering voor het bouwen van intelligente toepassingen waarmee teams van data scientists effectief kunnen samenwerken gedurende de volledige levenscyclus van activiteiten die nodig zijn om van deze toepassingen producten te maken.

Get started

Virtual Machines

Virtual Machines geeft u veel controle over de virtuele machines waarop uw kleine of multi-tiertoepassingen worden uitgevoerd, alsof de VM’s zich in een ander rek in uw datacenter bevinden. In dit leertraject leert u hoe u virtuele machines maakt en beheert met behulp van de Azure-portal, PowerShell, de Azure CLI en Resource Manager-sjablonen.

Get started