Azure Ruby Data Services

Azure Storage

Overzicht van de functies: Ongestructureerde gegevens opslaan met blobs

Blobopslag is de eenvoudigste manier voor het opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde tekst of binaire gegevens zoals video, audio en afbeeldingen. Blobopslag is een beheerde service met ISO 27001-certificering waarmee automatisch kan worden geschaald om maximaal 100 terabytes aan gegevens op te slaan. Blobs zijn bijna overal toegankelijk via REST-API's en client-API's.

Overzicht van de functies: Sleutel/waarde-paren opslaan met tabellen

Tabellen bieden NoSQL-mogelijkheden voor toepassingen waarvoor grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens moeten worden opgeslagen. Tabellen is een beheerde service met ISO 27001-certificering waarmee automatisch kan worden geschaald om maximaal 100 terabytes aan gegevens op te slaan. De service is bijna overal toegankelijk via REST-API's en beheerde API's.

Zo kunt u: Een aangepast domein met blobopslag gebruiken

Configureer uw opslagaccount zodanig dat uw aangepaste domein wordt toegewezen aan uw Blob service-eindpunt, zodat gebruikers uw domeinnaam zien in de URL's van uw toepassing.