Azure Ruby Compute

Virtual Machines

Zelfstudie: Een Ruby on Rails-webtoepassing hosten met een virtuele Linux-machine

Leer hoe u een Ruby on Rails-website op Azure host met een virtuele Linux-machine.

Hulp bij het ontwikkelen

Zo kunt u: Een aangepaste domeinnaam configureren voor een Azure-cloudservice of -opslagaccount

Azure-toepassingen en -opslagaccounts zijn standaard toegankelijk via beschrijvende subdomeinen, bijvoorbeeld http://<myapp>.cloudapp.net en https://<mydata>.blob.core.windows.net. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u uw toepassing en gegevens beschikbaar maakt op uw eigen aangepaste domein, zoals http://<myapp>.com.

Hulp: Azure Service Bus voor hybride oplossingen

Dit gedeelte bevat een overzicht waarin u kunt zien hoe u Azure Service Bus gebruikt om te communiceren tussen apps en de cloud en de lokale apps.

Hulpprogramma's

Overzicht van de functies: Ontwikkelen en implementeren met PowerShell voor Azure

Windows PowerShell voor Azure biedt een opdrachtregelomgeving voor het ontwikkelen en implementeren van toepassingen voor Azure via Windows PowerShell-cmdlets. In deze handleiding wordt beschreven hoe u Windows PowerShell-cmdlets gebruikt om Azure-bronnen te maken, te implementeren en te beheren.

Overzicht van de functies: Ontwikkelen en implementeren met de opdrachtregelprogramma's voor Mac en Linux

De opdrachtregelprogramma's van Azure voor Mac en Linux omvatten een reeks opdrachtregelprogramma's voor het implementeren en beheren van Azure-services. Met de opdrachtregelprogramma's kunt u websites en virtuele machines maken en beheren in Azure.