Azure Python Data Services

Relationele gegevens

Overzicht van de functies: Azure SQL Database beheren met SQL Server Management Studio

U kunt SQL Server Management Studio gebruiken om logische servers en databases van SQL Database te beheren. Dit artikel bevat informatie over het maken en beheren van databases, het maken en beheren van aanmeldingen en het controleren met dynamische beheerweergaven.

Niet-relationele gegevens

Zelfstudie: Met DocumentDB een webtoepassing maken met Python en Flask (MVC)

In deze zelfstudie wordt uitgelegd hoe u de DocumentDB-service van Azure kunt gebruiken om gegevens uit een Python-toepassing op te slaan en te gebruiken die wordt gehost in een web-app in Azure App Service.

Azure Storage

Overzicht van de functies: Blob Service

Blobopslag is de eenvoudigste manier voor het opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde tekst of binaire gegevens zoals video, audio en afbeeldingen. Blobopslag is een beheerde service met ISO 27001-certificering waarmee automatisch kan worden geschaald om maximaal 100 terabytes aan gegevens op te slaan. Blobs zijn bijna overal toegankelijk via REST-API's en client-API's.

Overzicht van de functies: Tabelservice

Tabellen bieden NoSQL-mogelijkheden voor toepassingen waarvoor grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens moeten worden opgeslagen. Tabellen is een beheerde service met ISO 27001-certificering waarmee automatisch kan worden geschaald om maximaal 100 terabytes aan gegevens op te slaan. De service is bijna overal toegankelijk via REST-API's en beheerde API's.

Zo kunt u: Een aangepast domein met blobopslag gebruiken

Configureer uw opslagaccount zodanig dat uw aangepaste domein wordt toegewezen aan uw Blob service-eindpunt, zodat gebruikers uw domeinnaam zien in de URL's van uw toepassing.