Computing

Websites

Zelfstudie: Python configureren met Azure Websites

Lees hoe u een Python-toepassing die compatibel is met een basis-WSGI (Web Server Gateway Interface), kunt schrijven en configureren in Azure Websites. Er wordt uitgelegd hoe u de Python-runtime selecteert, de vereiste bibliotheken opgeeft, een webconfiguratie maakt, de Git-implementatie aanpast, problemen met installatie van het pakket oplost enzovoort.

Zelfstudie: Django met Git gebruiken in Windows, Mac en Linux

Meer informatie over hoe u een website die is geschreven in het Django Python-webframework kunt maken en Git-implementatie kunt gebruiken in Windows, Mac en Linux.

Zelfstudie: Bottle met Git gebruiken in Windows, Mac en Linux

Meer informatie over hoe u een website die is geschreven in het Bottle Python-webframework kunt maken en Git-implementatie kunt gebruiken in Windows, Mac en Linux.

Zelfstudie: Flask met Git gebruiken in Windows, Mac en Linux

Meer informatie over hoe u een website die is geschreven in het Flask Python-webframework kunt maken en Git-implementatie kunt gebruiken in Windows, Mac en Linux.

Zelfstudie: Django en MySQL met PTVS 2.1

Meer informatie over hoe u Python Tools for Visual Studio gebruikt om een Django-toepassing te maken die kan worden geïmplementeerd op een website en waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen in een MySQL-database-exemplaar.

Zelfstudie: Django en SQL Database met PTVS 2.1

Meer informatie over hoe u Python Tools for Visual Studio gebruikt om een Django-toepassing te maken die kan worden geïmplementeerd op een website en waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen in een SQL Database-exemplaar.

Zelfstudie: Bottle en MongoDB met PTVS 2.1

Meer informatie over hoe u Python Tools for Visual Studio gebruikt om een Bottle-toepassing te maken die kan worden geïmplementeerd op een website en waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen in een MongoDB-database-exemplaar.

Zelfstudie: Bottle en Azure-tabelopslag met PTVS 2.1

Meer informatie over hoe u Python Tools for Visual Studio gebruikt om een Bottle-toepassing te maken die kan worden geïmplementeerd op een website en waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen in Azure-tabelopslag.

Zelfstudie: Flask en MongoDB met PTVS 2.1

Meer informatie over hoe u Python Tools for Visual Studio gebruikt om een Flask-toepassing te maken die kan worden geïmplementeerd op een website en waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen in een MongoDB-database-exemplaar.

Zelfstudie: Flask en Azure-tabelopslag met PTVS 2.1

Meer informatie over hoe u Python Tools for Visual Studio gebruikt om een Flask-toepassing te maken die kan worden geïmplementeerd op een website en waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen in Azure-tabelopslag.

Zo kunt u: Een aangepaste domeinnaam voor een Azure-website configureren

Wanneer u een website maakt, levert Azure een beschrijvend subdomein op het domein azurewebsites.net zodat uw gebruikers toegang tot uw website kunnen krijgen met een URL, zoals http://<mysite>.azurewebsites.net. Als u uw website echter configureert voor de modus Standaard, kunt u uw website toewijzen aan uw eigen domeinnaam, zoals contoso.com.

Zo kunt u: SSL configureren voor een Azure-website

SSL-versleuteling (Secure Socket Layer) is de meest gebruikte methode voor het beveiligen van gegevens die via internet worden verzonden. In deze algemene taak wordt beschreven hoe u een HTTPS-eindpunt kunt instellen voor een website en hoe u een SSL-certificaat kunt uploaden om uw toepassing te beveiligen.

Zo kunt u: WebJobs gebruiken om achtergrondtaken uit te voeren in Azure Websites

Leer hoe u WebJobs kunt implementeren via de klassieke Microsoft Azure Portal.

Cloud Services

Zelfstudie: Python-web- en -werkrollen met PTVS 2.1

Overzicht van het gebruik van Python Tools for Visual Studio om Azure-cloudservices te maken, inclusief webrollen en werkrollen.

Zo kunt u: Een aangepaste domeinnaam configureren voor een Azure-cloudservice of -opslagaccount

Azure-toepassingen en -opslagaccounts zijn standaard toegankelijk via beschrijvende subdomeinen, bijvoorbeeld http://<myapp>.cloudapp.net en https://<mydata>.blob.core.windows.net. In dit artikel wordt aangegeven hoe u uw toepassingen en gegevens beschikbaar kunt stellen op uw eigen aangepaste domein, zoals http://<myapp>.com.

Overzicht van de functies: Servicebeheer

In deze handleiding wordt beschreven hoe u op programmatische wijze algemene servicebeheertaken vanuit Python uitvoert door gebruik te maken van de klasse ServiceManagementService in de Windows Azure SDK voor Python.

Virtual Machines

Zelfstudie: Django Hello World-webtoepassing op een virtuele Linux-machine

Implementeer een eenvoudige Hello World-toepassing die is geschreven in de Django Python-webstructuur en implementeer de toepassing in Azure. U leert de basisprincipes voor het gebruik van de Azure-rekenemulator en hoe u een Python-toepassing in Azure implementeert.

Zelfstudie: Django Hello World-webtoepassing op een virtuele Windows-machine

Leer hoe u een Django-website op Azure host met een virtuele Windows Server-machine. U leert hoe u een virtuele Azure-machine instelt om Django te hosten en hoe u een nieuwe Django-toepassing in Windows maakt.

Zelfstudie: iPython Notebook op Azure

Het IPython-project bevat een verzameling hulpprogramma's voor scientific computing, inclusief de interactieve webomgeving IPython Notebook. In deze zelfstudie wordt uitgelegd hoe u de IPython Notebook op Azure implementeert met virtuele Linux- of Windows-machines.

Hulpprogramma's

Overzicht van de functies: Ontwikkelen en implementeren met de opdrachtregelprogramma's voor Mac en Linux

De opdrachtregelprogramma's van Azure voor Mac en Linux omvatten een reeks opdrachtregelprogramma's voor het implementeren en beheren van Azure-services. Met de opdrachtregelprogramma's kunt u websites en virtuele machines maken en beheren in Azure.

Overzicht van de functies: Ontwikkelen en implementeren met PowerShell voor Azure

PowerShell voor Azure biedt een opdrachtregelomgeving voor het ontwikkelen en implementeren van toepassingen voor Azure via Windows PowerShell-cmdlets. In deze handleiding wordt beschreven hoe u Windows PowerShell-cmdlets gebruikt om Azure-bronnen te maken, te implementeren en te beheren.