Java op Azure

Azure maakt het gemakkelijk om Java-apps te implementeren en te schalen met behulp van uw vertrouwde hulpprogramma's

Java-apps op Azure ontwikkelen

Azure CLI voor ontwikkelaars

Werken met Azure met behulp van de ontwikkelaarsvriendelijke, platformoverschrijdende CLI op Windows, macOS en Linux

Uw favoriete stack gebruiken

Virtuele machines maken op basis van populaire stacks

Klanten die Java op Azure gebruiken

Een Spring Boot-app implementeren in Azure

Azure SDK voor Java

Gebruik en beheer uw Azure-resources met Java met behulp van onze SDK.