Navigatie overslaan

IBM-software proberen op Azure

IBM software, waaronder WebSphere en MQ, is nu Microsoft Azure Certified en beschikbaar in de klassieke Microsoft Azure Portal. Welk voordeel hebt u daarvan? Met een licentie van IBM-software kunt u profiteren van de schaalbare infrastructuur op aanvraag die door Azure wordt verstrekt, zodat u snel met een virtuele machine aan de slag kunt.

Bekijk in 3 eenvoudige stappen hoe u dit moet doen

IBM levert

IBM en Microsoft voorzien nu in de beste, complete ondersteuning voor klanten die essentiële IBM-software gebruiken in Azure. U kunt licenties voor IBM-software, die worden geleverd door Microsoft en die vooraf op installatiekopieën voor virtuele machines zijn geïnstalleerd, gebruiken op basis van het prijsmodel 'betalen per gebruik'. Of als u al in het bezit bent van IBM-software, kunt u deze zelf op een virtuele machine in Azure installeren, in overeenstemming met IBM-beleid. U beschikt nu over meer flexibiliteit en keuzevrijheid ten aanzien van waar u uw toepassingen wilt implementeren en de veiligheid en zekerheid die voortvloeien uit de wetenschap dat u volledig wordt ondersteund door IBM en Microsoft.

VM’s maken van installatiekopieën door Microsoft

IBM DB2 Advanced
MS Open Tech
IBM MQ V8.0.0.1
MS Open Tech
IBM WebSphere
MS Open Tech

Veelgestelde vragen

  • Klanten die gebruikmaken van de licentie die wordt meegeleverd met de installatiekopieën van virtuele machines die zijn gepubliceerd door Microsoft Open Technologies, kunnen rekenen op ondersteuning van Microsoft voor de Azure-service. IBM biedt ondersteuning voor IBM-software via een online forum.
  • Om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij Azure, moeten klanten een ondersteuningspakket voor Azure kopen.
  • IBM en Microsoft werken samen aan een nieuw ondersteuningspakket waarmee klanten rechtstreeks van IBM online of telefonisch technische ondersteuning ontvangen. Dit pakket is vanaf begin 2015 beschikbaar.
  • Voor klanten die hun eigen licenties gaan gebruiken in Microsoft Azure, zal IBM rechtstreeks ondersteuning blijven bieden, net alsof deze licenties op locatie bij de klant zijn geïmplementeerd.
  • Ja. Microsoft Open Technologies, een volwaardige dochteronderneming van Microsoft, heeft installatiekopieën van virtuele machines met licenties gepubliceerd waarop belangrijke IBM-software vooraf is geïnstalleerd. Klanten kunnen van deze virtuele machines profiteren door gebruik te maken van deze IBM-software volgens het principe 'betalen per gebruik'.
  • Met onmiddellijke ingang heeft IBM zijn beleid aangepast zodat gebruikers hun eigen licentie kunnen meenemen in Microsoft Azure door ondersteunde IBM-software op een virtuele machine in Azure te installeren. Meer informatie vindt u hier bij IBM, op de pagina met het IBM-beleid.