Azure-oppdateringer

Lær om viktige produktoppdateringer, veikart og kunngjøringer fra Azure. Registrer deg for meldinger for å holde deg oppdatert.

Produkter

  mai 2019

  13 mai

  Avslutning av virtuell maskin i Azure er nå tilgjengelig med rask avslutning

  Med det nye «hopp over avslutning»-flagget (skipShutdown) kan du nå raskt slå av (stanse) eller tvangsavslutte virtuell maskin i Azure.

  april 2019

  26 apr

  Generell tilgjengelighet: AzCopy v10

  AzCopy v10, neste generasjon av dataflyttingsverktøy, er nå allment tilgjengelig for alle kundene våre.

  24 apr

  Endringer i tilgang til klyngekonfigurasjon for HDInsight

  Vi er igang med å innføre noen viktige endringer for å støtte mer finkornet rollebasert tilgang til sensitiv konfigurasjonsinformasjon fra klynger i HDInsight. Noen brukerhandlinger kan måtte foretas som del av disse endringene.

  23 apr

  Offentlig forhåndsversjon: Resource Change History API

  Fra ressursendringene de siste 14 dagene, gjør den nye endringshistorikk-funksjonen i den offentlige forhåndsvisningen av Azure Resource Graph API, det mulig for deg å finne ut når endringer har blitt oppdaget i en Azure Resource Manager-egenskap og se hvilke egenskaper som har blitt endret som en del av endringshendelsen.

  17 apr

  Azure Logic Apps-verktøy for Visual Studio 2019

  Azure Logic Apps-verktøy for Visual Studio 2019 er nå tilgjengelig.

  10 apr
  9 apr

  April-oppdatering 2019 til Azure Stream Analytics-verktøy for Visual Studio

  Nå er april-oppdateringer tilgjengelig for Stream Analytics-verktøy for Visual Studio. Oppdateringen inkluderer forbedringer for lokal testing og muliggjør flere nye funksjoner:

  mars 2019

  6 mar

  Vedvarende integrasjon og utplassering til Azure API Management

  Veiledning, verktøy og eksempler er nå tilgjengelig for å hjelpe å oppnå vedvarende integrasjon og utplassering.

  februar 2019

  26 feb

  Fjern Application Insights-tilkoplingene via Power

  For å forhindre Applikasjonsdata å nå arbeidsfeltet etter at OMS-portalen er avsluttet, fjern eksisterende koplinger via et Powershellskript.

  25 feb

  Verktøysforbedringer for TypeScript-støtte i Azure Functions

  TypeScript-utviklingserfaring i Azure Functions er forbedret. Nye redskaper inkluder Azure Functions Core Tools og Azure Functions Extension for Visual Studio Code, såvel som en npm-pakke sin inneholder typedefinisjoner for bruk av TypeScript med Azure Functions og enkelte npm-skript til å abstrahere enkelte func-kommandoer.

  25 feb

  Azure Functions, generelt tilgjengelig Java-støtte

  Azure Functions har nå generelt tilgjengelig støtte for Java-utvikling på Functions 2.0 Runtime.

  25 feb

  Nye funksjoner er nå generelt tilgjengelige i Event Grid

  Funksjoner som Retningslinjer for å prøve på nytt, Feilsending, Lagringskøer som mål, Hybridtilkoblinger som mål og Manuelt valideringshåndtrykk er nå generelt tilgjengelig etter deres tid i forhåndsversjon

  12 feb

  Offentlig forhåndsversjon: Azure Service Bus for Node.js

  En ny AMQP-basert pakke for Azure Service Bus for Node.js er nå tilgjengelig.

  8 feb
  7 feb

  Offentlig forhåndsversjon: Azure Service Bus for Go

  Send meldinger asynkront mellom dine Go-tjenester, ved å bruke vår nye forhåndsmodellpakning for Azure.

  7 feb

  Assistentstøtte for datamigrasjon for målklarhetsberegning for Azure SQL DB Managed Instance

  Assistentstøtte for datamigrasjon for målklarhetsberegning for Azure SQL DB Managed Instance er nå tilgjengelig

  7 feb

  Assistentstøtte til SQL-servermigrasjon for Azure SQL-database administrert forekomst

  Assistentstøtte til SQL-servermigrasjon for Azure SQL-database administrert forekomst er nå allment tilgjengelig.

  5 feb

  Offentlig forhåndsversjon: Azure Service Bus for Python

  Pakkeløsning for bruk av Azure Service Bus fra Python over AMQP er nå tilgjengelig i forhåndsvisning.

  januar 2019

  30 jan

  Ny utgave av Microsoft Threat Modeling Tool

  Ny utgave av Microsoft Threat Modeling Tool er tilgjengelig for nedlasting og inneholder flere oppgraderinger og nye funksjoner.

  Utforsk