Azure-oppdateringer

Lær om viktige produktoppdateringer, veikart og kunngjøringer fra Azure. Registrer deg for meldinger for å holde deg oppdatert.

RSS-feed

juni 2020

1 jun

Azure Database for PostgreSQL – Enkel server nå tilgjengelig i området Frankrike, sør

TILGJENGELIG NÅ

Azure Database for PostgreSQL – Enkel server er nå tilgjengelig i området Frankrike, sør.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
 • Open Source
 • Regions & Datacenters
1 jun

Azure Database for MariaDB er nå tilgjengelig i området Frankrike, sør

TILGJENGELIG NÅ

Azure Database for MariaDB er nå allment tilgjengelig i området Frankrike, sør.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
 • Open Source
 • Regions & Datacenters
1 jun

Azure Database for MySQL er nå tilgjengelig i Frankrike, sør

TILGJENGELIG NÅ

For å gi et best mulig tilbud for administrert database med åpen kildekode, er Azure Database for MySQL nå allment tilgjengelig i området Frankrike, sør.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Open Source
 • Regions & Datacenters

mai 2020

30 mai

Tekstanalyse i Azure – meningsutvinning er nå tilgjengelig i forhåndsversjon

I TESTVERSJON

Meningsutvinning er nå tilgjengelig i forhåndsversjon. Det er en funksjon i sentimentanalyse som gir mer detaljert informasjon om meningene knyttet til aspekter av et produkt eller en tjeneste som nevnes i en anmeldelse.

 • Kognitive tjenester
 • Tekstanalyser
 • Features
29 mai

Optimalisering av Windows Virtual Desktop-medier for Microsoft Teams er nå tilgjengelig i forhåndsversjon

I TESTVERSJON

Medieoptimalisering for Microsoft Teams er nå tilgjengelig for Windows Desktop-klient på Windows 10-maskiner

 • Windows Virtual Desktop
 • Features
29 mai

Azure Tekstanalyse v3 er nå tilgjengelig overalt

TILGJENGELIG NÅ

Azure Tekstanalyse v3, som inkluderer sentimentanalyse, ekstraksjon av nøkkelfraser, språkdeteksjon og navngitte entitetsgjenkjenningsfunksjoner, så vel som modellversjonskontroller, er nå generelt tilgjengelig.

 • Kognitive tjenester
 • Tekstanalyser
 • Features
 • SDK and Tools
29 mai

Key Vault Bring Your Own Key (BYOK) er nå tilgjengelig overalt

En ny Bring Your Own Key (BYOK)-metode for å importere nøkler på en sikker måte fra lokale HSM-er til Azure Key Vault er nå tilgjengelig overalt. Denne BYOK-metoden kan brukes til å importere nøkler fra alle støttede lokale HSM-er.

 • Key Vault
 • Compliance
 • Features
 • Security
29 mai

Azure Site Recovery støtter nå nærhetsplasseringsgrupper

TILGJENGELIG NÅ

Måltilgjengelighet: Q2 2020

Sikre både lavere ventetid og større robusthet for de forretningskritiske programmene dine ved å bruke nærhetsplasseringsgrupper og Azure Site Recovery i tandem.

 • Azure Site Recovery
 • Features
 • Management
27 mai

Sikkerhetskopiering av SAP HANA-databaser som kjører på RHEL med Azure Backup

I TESTVERSJON

Støtte i Azure Backup for Red Hat Enterprise Linux (RHEL), ett av de mest brukte Linux-operativsystemene som kjører SAP HANA, er nå tilgjengelig i forhåndsversjon. Denne forhåndsversjonen er tilgjengelig i alle Azure-områder, bortsett fra Tyskland, nordøst, Tyskland, sentralt, Frankrike, sør og US Gov Iowa.

 • Azure Backup
 • Red Hat Linux
 • Features
27 mai

Gjør om på eller moderniser eksisterende programmer og støtt moderne skyapper med Azure SQL

TILGJENGELIG NÅ

Azure SQL er familien bestående av SQL-skydatabaser som gir fleksible distribusjonsalternativer for et bredt utvalg av programmønstre og kontrollkrav.

 • Azure SQL Database
 • Features
27 mai

Azure Backup beskytter nå mot utilsiktet sletting av Azure-fildeler

TILGJENGELIG NÅ

For å gi beskyttelse mot nettangrep eller utilsiktet sletting, har Azure Backup nå beskyttelse mot utilsiktet sletting, eller sletting utført i skadeøyemed, av sikkerhetskopierte fildeler.

 • Azure Backup
 • Features
27 mai

Azure DevTest Labs-miljøer er nå tilgjengelige i Azure Government

TILGJENGELIG NÅ

Azure DevTest Labs-miljøer er nå tilgjengelige i Azure Government.

 • Azure DevTest Labs
 • Features
 • Regions & Datacenters
26 mai

Service Bus Explorer i Azure-portalen er nå tilgjengelig i forhåndsversjon

I TESTVERSJON

Send, motta og titt fra køer, emner og abonnementer, nå fra Azure-portalen (i forhåndsversjon).

 • Service Bus
 • Service Bus-meldingstjeneste
 • Features
 • Management
 • SDK and Tools
26 mai

Azure Monitor Logs – ny opplevelse for agenter er nå tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Siden for administrering og nedlasting for Azure Monitor Logs-agenter har blitt oppdatert og forbedret med et nytt menyelement og et forbedret brukergrensesnitt.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
26 mai

Ny spørringsopplevelse i Log Analytics – eksempelspørringer

TILGJENGELIG NÅ

Vi introduserer den nye opplevelsen for eksempelspørringer i Log Analytics. Eksempelspørringer er nå i fokus, komplett med et helt nytt utseende og over 250 eksempelspørringer for våre fremste Azure-ressurser

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
26 mai

Forbedringer i Azure Monitor Logs IntelliSense er nå tilgjengelige

TILGJENGELIG NÅ

Måltilgjengelighet: Q2 2020

Azure Monitor Logs IntelliSense har blitt oppgradert. IntelliSense har nå en rekke nye funksjoner og forbedringer utformet til å gjøre oppretting av spørringer og innsikt raskere og lettere.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
26 mai

Innstilling for laveste versjon av TLS er nå tilgjengelig for Azure SQL Database og Azure Synapse Analytics

TILGJENGELIG NÅ

Tving en laveste versjon av TLS på servernivå som gjelder Azure SQL Database og Azure Synapse Analytics-arbeidsområder som driftes på serveren med den nye innstillingen for TLS-versjon.

 • Features
 • Security
25 mai

Støtte i Azure Database for MySQL for intelligent ytelse med MySQL 8.0 er nå tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Støtte for intelligent ytelse for MySQL 8.0 er nå tilgjengelig. Bruk disse funksjonene til å bedre forstå arbeidsbelastninger, inkludert visuelt inspisere dem og identifisere flaskehalser.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
22 mai

Forbedret sletting og gjenoppretting av Azure Monitor Logs-arbeidsområder

TILGJENGELIG NÅ

Funksjonalitet for myk sletting for arbeidsområde er lagt til slik at du kan gjenopprette arbeidsområdet om nødvendig. I så tilfelle går arbeidsområdet inn i en tilstand av myk sletting for å tillate gjenoppretting, inkludert data og tilkoblede agenter, innen 14 dager. Det er også mulig å overstyre myk sletting og slette arbeidsområdet permanent.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Features
 • Services
21 mai

Offentlig forhåndsversjon av objektreplikering for Azure Blob Storage

I TESTVERSJON

Med objektreplikering kan du replikere blokkblobdataene på blobnivået mellom lagringskontoer overalt i Azure.

 • Features

Azure på Build

Ressurser

Last ned de kvartalsmessige oppdateringene fra Azure.

4. kvartal 2019

2019 3. kvartal

2. kvartal 2019

Les Azure-bloggen for å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Blogg

Fortell oss hva du synes om Azure og hva du ønsker å se i fremtiden.

Gi tilbakemelding

Azure er tilgjengelig i flere enn noen annen skyleverandør.

Se om produktet er tilgjengelig i ditt område