Azure-oppdateringer

Lær om viktige produktoppdateringer, veikart og kunngjøringer fra Azure. Registrer deg for meldinger for å holde deg oppdatert.

RSS-feed

mai 2020

30 mai

Azure Text Analytics—Opinion mining is now available in preview

I TESTVERSJON

Opinion mining is now available in preview. A feature of sentiment analysis, it provides more granular information on the opinions related to aspects of a product or service mentioned in a review.

 • Kognitive tjenester
 • Tekstanalyser
 • Features
29 mai

Windows Virtual Desktop media optimization for Microsoft Teams is now available in preview

I TESTVERSJON

Media optimization for Microsoft Teams is now available for Windows Desktop client on Windows 10 machines

 • Windows Virtual Desktop
 • Features
29 mai

Azure Text Analytics v3 is now generally available

TILGJENGELIG NÅ

Azure Text Analytics v3 with sentiment analysis, key phrase extraction, language detection, and named entity recognition capabilities, as well as model version controls, is now generally available.

 • Kognitive tjenester
 • Tekstanalyser
 • Features
 • SDK and Tools
29 mai

Key Vault bring your own key (BYOK) is now generally available

A new bring your own key (BYOK) method to import keys securely from on-premises HSMs into Azure Key Vault is now generally available. This BYOK method can be used to import keys from any supported on-premises HSM.

 • Key Vault
 • Compliance
 • Features
 • Security
29 mai

Azure Site Recovery now supports proximity placement groups

TILGJENGELIG NÅ

Måltilgjengelighet: Q2 2020

Ensure both lower latency and greater resiliency of your business-critical applications by using proximity placement groups and Azure Site Recovery in tandem.

 • Azure Site Recovery
 • Features
 • Management
27 mai

Backup your SAP HANA databases running on RHEL using Azure Backup

I TESTVERSJON

Azure Backup support for Red Hat Enterprise Linux (RHEL), one of the widely used Linux operating systems running SAP HANA, is now available in preview. This preview is available across all Azure regions except for Germany Northeast, Germany Central, France South, and US Gov IOWA.

 • Azure Backup
 • Red Hat Linux
 • Features
27 mai

Gjør om på eller moderniser eksisterende programmer og støtt moderne skyapper med Azure SQL

TILGJENGELIG NÅ

Azure SQL er familien bestående av SQL-skydatabaser som gir fleksible distribusjonsalternativer for et bredt utvalg av programmønstre og kontrollkrav.

 • Azure SQL Database
 • Features
27 mai

Machine Learning på Azure SQL Managed Instance – begrenset forhåndsvisning tilgjengelig

I TESTVERSJON

Machine Learning-tjenester med støtte for R- og Python-språk har nå en begrenset forhåndsvisningsstøtte på Azure SQL Managed Instance.

 • Azure SQL Database
 • Features
 • Microsoft Ignite
27 mai

Azure Backup beskytter nå mot utilsiktet sletting av Azure-fildeler

TILGJENGELIG NÅ

For å gi beskyttelse mot nettangrep eller utilsiktet sletting, har Azure Backup nå beskyttelse mot utilsiktet sletting, eller sletting utført i skadeøyemed, av sikkerhetskopierte fildeler.

 • Azure Backup
 • Features
27 mai

Azure DevTest Labs-miljøer er nå tilgjengelige i Azure Government

TILGJENGELIG NÅ

Azure DevTest Labs-miljøer er nå tilgjengelige i Azure Government.

 • Azure DevTest Labs
 • Features
 • Regions & Datacenters
26 mai

Ny spørringsopplevelse i Log Analytics – eksempelspørringer

TILGJENGELIG NÅ

Vi introduserer den nye opplevelsen for eksempelspørringer i Log Analytics. Eksempelspørringer er nå i fokus, komplett med et helt nytt utseende og over 250 eksempelspørringer for våre fremste Azure-ressurser

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
26 mai

Service Bus Explorer i Azure-portalen er nå tilgjengelig i forhåndsversjon

I TESTVERSJON

Send, motta og titt fra køer, emner og abonnementer, nå fra Azure-portalen (i forhåndsversjon).

 • Service Bus
 • Service Bus-meldingstjeneste
 • Features
 • Management
 • SDK and Tools
26 mai

Azure Monitor Logs – ny opplevelse for agenter er nå tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Siden for administrering og nedlasting for Azure Monitor Logs-agenter har blitt oppdatert og forbedret med et nytt menyelement og et forbedret brukergrensesnitt.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
26 mai

Forbedringer i Azure Monitor Logs IntelliSense er nå tilgjengelige

TILGJENGELIG NÅ

Måltilgjengelighet: Q2 2020

Azure Monitor Logs IntelliSense har blitt oppgradert. IntelliSense har nå en rekke nye funksjoner og forbedringer utformet til å gjøre oppretting av spørringer og innsikt raskere og lettere.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
26 mai

Innstilling for laveste versjon av TLS er nå tilgjengelig for Azure SQL Database og Azure Synapse Analytics

TILGJENGELIG NÅ

Tving en laveste versjon av TLS på servernivå som gjelder Azure SQL Database og Azure Synapse Analytics-arbeidsområder som driftes på serveren med den nye innstillingen for TLS-versjon.

 • Features
 • Security
25 mai

Støtte i Azure Database for MySQL for intelligent ytelse med MySQL 8.0 er nå tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Støtte for intelligent ytelse for MySQL 8.0 er nå tilgjengelig. Bruk disse funksjonene til å bedre forstå arbeidsbelastninger, inkludert visuelt inspisere dem og identifisere flaskehalser.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
22 mai

Forbedret sletting og gjenoppretting av Azure Monitor Logs-arbeidsområder

TILGJENGELIG NÅ

Funksjonalitet for myk sletting for arbeidsområde er lagt til slik at du kan gjenopprette arbeidsområdet om nødvendig. I så tilfelle går arbeidsområdet inn i en tilstand av myk sletting for å tillate gjenoppretting, inkludert data og tilkoblede agenter, innen 14 dager. Det er også mulig å overstyre myk sletting og slette arbeidsområdet permanent.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Features
 • Services
21 mai

Offentlig forhåndsversjon av objektreplikering for Azure Blob Storage

I TESTVERSJON

Med objektreplikering kan du replikere blokkblobdataene på blobnivået mellom lagringskontoer overalt i Azure.

 • Features
21 mai

Endringsfeed med fullstendige databaseoperasjoner for Azure Cosmos DB

UNDER UTVIKLING

Støtte for forhåndsversjonen av Azure Cosmos DB-endringsfeeden med komplett databaseoperasjonslogg blir tilgjengelig i løpet av de neste månedene. Brukere kan filtrere endringsfeeden etter operasjonstype (skriving, oppdatering eller sletting), og det blir også mulig å inkludere forrige versjon av dokumentene i feeden.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
 • Microsoft Build
20 mai

Azure Stream Analytics støtter nå feilkoder i aktivitets- og ressurslogger

I TESTVERSJON

Azure Stream Analytics støtter nå bruk av aktivitetslogger og ressurslogger for feilsøking knyttet til konfigurering, data og både oppstrøms- og nedstrømstjenester.

 • Azure Stream Analytics
 • Features

Azure på Build

Ressurser

Last ned de kvartalsmessige oppdateringene fra Azure.

4. kvartal 2019

2019 3. kvartal

2. kvartal 2019

Les Azure-bloggen for å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Blogg

Fortell oss hva du synes om Azure og hva du ønsker å se i fremtiden.

Gi tilbakemelding

Azure er tilgjengelig i flere enn noen annen skyleverandør.

Se om produktet er tilgjengelig i ditt område