Oppdateringslogg

Produktkategori
Status:

Månedlige oppdateringer for februar 2020

28 feb

Service Management REST API-er og støtte blir avviklet fra 1. november 2021

Målavgangsdato: november 01, 2021

For å fortsette bruk av Service Bus, Relay og Event Hubs, må du flytte API-ene til Azure Resource Manager.

 • Ressursbehandling
 • Retirements
28 feb

Overfør dine IaaS-ressurser til Azure Resource Manager innen 1. mars 2023

Målavgangsdato: mars 01, 2023

Vi oppfordrer deg til å bytte til Azure Resource Manager for å få fordel av de mange forbedrede funksjonene i ARM.

 • Virtuelle maskiner
 • Retirements
27 feb

Datakrypteringsfunksjon for Azure Site Recovery trekkes tilbake 30.04.2022

Målavgangsdato: april 30, 2022

Denne blir erstattet av den mer avanserte inaktive krypteringen med Azure Site Recovery, som bruker lagringskryptering (SSE).

 • Azure Site Recovery
 • Retirements
27 feb

Vi trekker tilbake klassisk VNET-støtte for Azure AD Domain Services fra 1. mars 2023

Målavgangsdato: mars 01, 2023

I 2017 ble det mulig drifte Azure AD Domain Services i et Azure Resource Manager-nettverk. Siden da har vi klart å bygge en sikrere tjeneste ved å bruke Azure Ressurs Managers moderne funksjonalitet.

 • Azure Active Directory Domain Services
 • Security
 • Retirements
26 feb

Azure Load Balancer TCP-tilbakestillinger ved tidsavbrudd for inaktivitet er nå tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Azure Load Balancer TCP-tilbakestillinger ved tidsavbrudd for inaktivitet er nå generelt tilgjengelig i alle Azure-områder.

 • Load Balancer
 • Features
26 feb

Policyer for tjenesteendepunkter for virtuelt nettverk for Azure er nå tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Måltilgjengelighet: Q1 2020

Policyer for tjenesteendepunkter for virtuelt nettverk for Azure gjør deg i stand til å forhindre uautorisert tilgang til Azure Storage-kontoer fra det virtuelle nettverket ditt.

 • Virtual Network
 • Features
26 feb

Vi trekker tilbake noen kundestøttealternativer for Azure Site Recovery 1. mars 2023

Målavgangsdato: mars 01, 2023

Fremover, når vi fortsetter å investere i Azure Site Recovery (ASR) -funksjoner, kommer vi til å fokusere vårt tekniske arbeid på nødgjenoppretting for Azure-scenarier.

 • Retirements
26 feb

Azure StorSimple 8000/1200-serien kommer ikke lenger til å bli støttet fra 31. desember 2022

Målavgangsdato: desember 31, 2022

Microsoft har utvidet porteføljen av hybridlagringsfunksjoner for Azure med nye tjenester for datalagringsnivå og skyinnføring, noe som gir kundene flere alternativer til å lagre data i opprinnelige formater i Azure. I forbindelse med dette avsluttes støtte for følgende StorSimple-versjoner 31. desember 2022.

 • StorSimple
 • Retirements
25 feb

Forhåndsvis et fullstendig analysert YAML-dokument uten å kjøre datasamlebåndet

TILGJENGELIG NÅ

I denne oppdateringen har vil lagt til forhåndsvisninsmodus som ikke kjøres for YAML-datasamlebånd slik at du kan prøve et YAML-datasamlebånd uten å kjøre det eller bekrefte det til et repositorium. Dette lar deg se et fullstendig analysert YAML-dokument uten å kjøre datasamlebåndet.

 • Azure DevOps
 • Features
25 feb

A8 – A11-størrelser på virtuelle Azure-maskiner avvikles 1. mars 2021

Målavgangsdato: mars 01, 2021

Vi anbefaler at du flytter arbeidsbelastninger med høy ytelse (HPC) til en annen virtuell maskinstørrelse for HPC.

 • Virtuelle maskiner
 • Retirements
25 feb

Kubernetes på Azure Stack Hub generelt tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Vi støtter nå Kubernetes-klyngedistribusjon på Azure Stack Hub, en sertifisert Kubernetes-skyleverandør. Installer Kubernetes ved hjelp av Azure Resource Manager-maler som genereres av ACS-motoren på Azure Stack Hub.

 • Services
24 feb

Navneendringer for målere på virtuelle maskiner i NVv4-serien

Fra og med 1. april 2020 endres navnene på målere for virtuelle maskiner i NVv4-serien da de blir generelt tilgjengelige i områdene Europa, vest og USA, det sørlige midtvesten og USA, øst.

 • Virtuelle maskiner
 • Services
24 feb

Endringer av måler-ID for offentlige IP-prefikser på statiske IP-adresser

Fra og med 1. april 2020 vil ressurs-GUID-ene (også kalt måler-ID-er) til offentlig IP-adresse-prefikser på standard statiske IP-adresser i US Gov-området bli endret.

 • Virtual Network
 • Services
24 feb

Cognitive Services Bing Speech API avvikles 1. november 2021

Målavgangsdato: november 01, 2021

For å fortsatt kunne tilbyr egenskapene for talegjenkjenning og oversettelse i dine nåværende Bing Speech-programmer, må du overføre dem til Speech Services og Speech SDK

 • Azure Cognitive Search
 • Retirements
24 feb

Vi avvikler behandling for forhåndsversjon av Azure Media Analytics 1. juni 2020

Målavgangsdato: juni 01, 2020

Vi har foretatt betydelige investeringer i Video Optical Character Recognition, Face Detector og Content Moderator, som en del av den generelle tilgjengeligheten av Azure Media Services: Video Indexer.

 • Media Services
 • Retirements
24 feb

Azure Cognitive Services Computer Vision Read API v3.0 er nå i forhåndsversjon

Måltilgjengelighet: Q1 2020

Cognitive Services Computer Vision Read API er nå tilgjengelig i v3.0 (i forhåndsversjon). Lesefunksjoner for de siste modellene av optisk tegngjenkjenning (OCR) gjør deg i stand til å uthente tekst fra trykte og håndskrevne dokumenter.

 • Azure Cognitive Services
 • Visuelt innhold
 • Features
24 feb

Azure Security Center for IoT operativsystemstøtte i sanntid

I TESTVERSJON

Azure Security Center for IoT utvider nå støtte for å dekke Azure-operativsystem i sanntid (RTOS) i tillegg til IoT-kjerneoperativsystemene Linux (Ubuntu, Debian) og Windows 10.

 • Security Center
 • Security
24 feb

Filløs angrepsdeteksjon for Linux er nå i forhåndsversjon

I TESTVERSJON

Azure Security Center utvider filløs angrepsdeteksjon for Linux, i tillegg til Windows.

 • Security Center
 • Security
24 feb

A secure foundation for IoT, Azure Sphere now generally available

TILGJENGELIG NÅ

Azure Sphere, the end-to-end solution for securing IoT devices, is now generally available with integrated hardware, software, and cloud services that work seamlessly to deliver active security by default.

 • Azure Sphere
 • Security
 • Services
 • Operating System
24 feb

Azure Monitor Log Analytics har nå nye, oppgraderte visualiseringer

TILGJENGELIG NÅ

Måltilgjengelighet: Q1 2020

Azure Monitor Log Analytics har fått en veldig forbedret egenskap til å visualisere loggdata.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features

Ressurser

Last ned de kvartalsmessige oppdateringene fra Azure.

4. kvartal 2019

2019 3. kvartal

2. kvartal 2019

Read the Azure blog for latest news and announcements.

Blogg

Fortell oss hva du synes om Azure og hva du ønsker å se i fremtiden.

Gi tilbakemelding

Azure er tilgjengelig i flere enn noen annen skyleverandør.

Se om produktet er tilgjengelig i ditt område