Oppdateringslogg

Månedlige oppdateringer for august 2019

29 aug

Myk sletting for virtuelle maskiner i Azure Backup

TILGJENGELIG NÅ

Vi gir nå muligheten for myk sletting for å hjelpe med å beskytte sikkerhetskopier i skyen for IaaS virtuelle maskiner fra uhell og ondskapsfull sletting.

 • Azure Backup
28 aug

Tilordning av dataflyter i Azure Data Factory legger SQL-skript til mottakertransformasjon

TILGJENGELIG NÅ

Azure Data Factory har lagt til muligheten for å kjøre egendefinerte SQL-skripter fra SQL-mottakertransformasjon i Tilordning av dataflyter. Nå kan du enkelt gjøre oppgaver som å deaktivere indekser, tillate identitetsinnsetting og andre DDL/DML-operasjoner fra dataflyter.

 • Data Factory
26 aug

Service Fabric Azure Files Volume Driver er nå generelt tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Service Fabric Azure Files Volume Driver er nå generelt tilgjengelig. Tilleggsprogrammet Azure Files Volum er et tilleggsprogram for Docker som gir Azure Files-baserte volumer for Docker-beholdere.

 • Service Fabric
26 aug

Azure Site Recovery – Samleoppdatering 39 - august 2019

TILGJENGELIG NÅ

Denne oppdateringen inneholder informasjon om feilrettinger og nedlastingskoblinger til de nyeste versjonene av Site Recovery-komponenter.

 • Azure Site Recovery
21 aug

Globale sporingsflagg er nå tilgjengelig for administrert forekomst i Azure SQL Database

TILGJENGELIG NÅ

Du kan nå aktivere sporingsflagg for administrert forekomst i Azure SQL Database for å øke kompatibiliteten til databasemotoren for administrert forekomst og SQL Server-databasemotoren.

21 aug

Azure IoT Hub manuell failover er nå tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Denne funksjonen er en del av IoT Hub-skytjenesten og lar kunder failover en IoT Hub-forekomst fra dets primære Azure-område til dets korresponderende georeplikerte parede område.

 • Azure IoT Hub
21 aug

Forbruksplan for Azure Functions er nå tilgjengelig for Linux

TILGJENGELIG NÅ

Driftsplan for forbruk i Azure Functions er nå generelt tilgjengelig for Linux-baserte programmer.

 • Azure Functions
21 aug

Støtte for Python er nå tilgjengelig i Azure Functions

TILGJENGELIG NÅ

Støtte for Python er nå generelt tilgjengelig i Azure Functions og klar for produksjonsarbeidsmengder.

 • Azure Functions
21 aug

Samle all administrasjon i Azure SQL

I TESTVERSJON

Azure SQL er en moderne SQL-plattform for utviklere og bedrifter som tilbyr et stort utvalg av distribusjonsmuligheter, drevet av en bransjeledende SQL Server-motor.

 • Azure SQL Database
21 aug

SQL-dataoppdaging og klassifisering er nå tilgjengelig i Azure SQL Database

TILGJENGELIG NÅ

SQL-dataoppdaging og klassifisering, avanserte egenskaper innebygd i Azure SQL Database for å oppdage, klassifisere, merke og beskytte sensitive data, er nå tilgjengelig.

 • Azure SQL Database
21 aug

Lesereplika for samme område er nå tilgjengelig i Azure Database for MariaDB

TILGJENGELIG NÅ

Azure Database for MariaDB støtter nå asynkron datareplikering fra en Azure Database for MariaDB-server («originalen») til opptil fem Azure Database for MariaDB-servere («replikeringene») i samme område.

 • Azure Database for MariaDB
21 aug

Nye SDK-oppdateringer i Azure Blockchain med Truffle

TILGJENGELIG NÅ

Du kan arbeide mer effektivt med den oppdaterte utviklingspakken i Azure Blockchain ved å bruke vårt nye, interaktive feilsøkingsprogram.

 • Azure Blockchain Service
20 aug

Forbedrede funksjoner i Azure Arkiv er nå i offentlig forhåndsvisning

I TESTVERSJON

Azure Arkivlagring følger opp redusert pris med tre nye funksjonsforbedringer i offentlig forhåndsvisning.

20 aug

Kunngjøring av nye lavere priser for Azure Arkivlagring

TILGJENGELIG NÅ

Fra 1. august sank prisene for Azure Arkivlagring med opptil 50% i noen områder.

 • Arkivlagring
 • Blob Storage
20 aug

Nye Copy API-er for effektiv datakopiering i Azure Blob Storage

TILGJENGELIG NÅ

Vi introduserer et nytt sett med Copy API-er for å muliggjøre effektiv dataoverføring til Azure eller innenfor Azure-datasentre.

 • Storage-kontoer
 • Blob Storage
20 aug

Azure Portal – funksjonsoppdateringer for august 2019

TILGJENGELIG NÅ

Denne måneden har Azure Portal oppdateringer til Azure Security Center og en ny opplevelse i Azure Migrate.

 • Microsoft Azure-portal
19 aug

Generell tilgjengelighet for administrert identitet for Linux i App Service og Functions

TILGJENGELIG NÅ

Støtte til administrert identitet for App Service på Linux og forbruksplanen for Linux i Azure Functions er nå generelt tilgjengelig.

 • App Service (Linux)
 • Azure Functions
19 aug

Generell tilgjengelighet for brukertilordnede, administrerte identiteter for App Service og Azure Functions

TILGJENGELIG NÅ

App Service- og Azure Functions-støtte til brukertilordnede, administrerte identiteter er nå generelt tilgjengelig.

 • App Service
 • App Service (Linux)
 • Azure Functions
17 aug

Nye Hurtighandlinger-transformasjoner er lagt til i Tilordning av dataflyter for Data Factory

I TESTVERSJON

Tilordning av dataflyter for Data Factory har lagt til en ny Hurtighandlinger-funksjon for å automatisere opprettelsen av datatransformasjoner.

 • Data Factory V2
15 aug

En oppdatering i serverløs Azure SQL Database firedobler skaleringsgrensen for databehandling

TILGJENGELIG NÅ

Vi har firedoblet den maksimale grensen for virtuelle kjerner til 16 virtuelle kjerner, og gir dermed rom til større skalering av databehandling i serverløse databaser med mer krevende arbeidsbelastninger.

 • Azure SQL Database

Ressurser

Last ned de kvartalsmessige oppdateringene fra Azure.

2019 3. kvartal

2. kvartal 2019

Les Azure-bloggen for å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Blogg

Fortell oss hva du synes om Azure og hva du ønsker å se i fremtiden.

Gi tilbakemelding

Azure er tilgjengelig i flere enn noen annen skyleverandør.

Se om produktet er tilgjengelig i ditt område