Prøv Cognitive Services

Med Cognitive Services kan du bygge intelligente apper med kraftige algoritmer, med noen få kodelinjer. Prøv Cognitive Services-API-ene gratis på noen få minutter.

1

Velg din API

2

Få en API-nøkkel

3

Start med å bruke API-en

Velg API

Tekstanalyser

Detect sentiment, key phrases, and named entities.

5 000 transaksjoner per måned.

Visuelt innhold

Analyser innhold i bilder.

5 000 transaksjoner, 20 per minutt.

Ansikt

Detect and identify people and emotions in images.

30 000 transaksjoner, 20 per minutt.

Ink Recognizer TESTVERSJON

Gjenkjenn digital håndskrift i innholdet ditt

2 000 gratis transaksjoner per måned

Taletjenester

Inkluderer:

Tale til tekst
Tekst til tale
Taleoversettelse

Samlede Speech Services for gratis test på Azure.com. 5 000 transaksjoner per måned, 20 per minutt. Nøkler til prøveversjoner utløper etter en periode på 30 dager, deretter kan du opprette en Cognitive Services-konto på Azure-portal. Som en del av pakken inkluderer denne prøveversjonen kun følgende: Tale til tekst, tekst til tale, taleoversettelse.

Talergjenkjennings TESTVERSJON

Identifiser og verifiser personer som snakker basert på lyd.

20 000 transaksjoner per måned, 20 per minutt.

Tekstanalyser

Detect sentiment, key phrases, and named entities.

5 000 transaksjoner per måned.

Avviksdetektor TESTVERSJON

Bygg inn funksjonalitet for avviksregistrering

20 000 gratis transaksjoner per måned

Personalizer

Opprett tilpassede brukeropplevelser

50 000 gratis transaksjoner per måned