Prøv Cognitive Services

Med Cognitive Services kan du bygge intelligente apper med kraftige algoritmer, med noen få kodelinjer. Prøv Cognitive Services-API-ene gratis på noen få minutter.

1

Velg din API

2

Få en API-nøkkel

3

Start med å bruke API-en

Velg API

Personalizer

Opprett tilpassede brukeropplevelser

50 000 gratis transaksjoner per måned

Visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

5 000 transaksjoner, 20 per minutt.

Ansikt

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

30 000 transaksjoner, 20 per minutt.

Ink Recognizer TESTVERSJON

Gjenkjenn digital håndskrift i innholdet ditt

2 000 gratis transaksjoner per måned

Taletjenester

Inkluderer:

Tale til tekst
Tekst til tale
Taleoversettelse

Samlede Speech Services for gratis test på Azure.com. 5 000 transaksjoner per måned, 20 per minutt. Nøkler til prøveversjoner utløper etter en periode på 30 dager, deretter kan du opprette en Cognitive Services-konto på Azure-portal. Som en del av pakken inkluderer denne prøveversjonen kun følgende: Tale til tekst, tekst til tale, taleoversettelse.

Talergjenkjennings TESTVERSJON

Bruk tale til å identifisere og bekrefte enkelttalere

20 000 transaksjoner per måned, 20 per minutt.

Tekstanalyser

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

5 000 transaksjoner per måned.

Avviksdetektor TESTVERSJON

Bygg inn funksjonalitet for avviksregistrering

20 000 gratis transaksjoner per måned

Personalizer

Opprett tilpassede brukeropplevelser

50 000 gratis transaksjoner per måned