Prøv Cognitive Services

Med Microsoft Cognitive Services kan du bygge apper med kraftige algoritmer, med noen få kodelinjer. De fungerer for alle enheter, forbedres hele tiden og er lette å konfigurere. Prøv Cognitive Services API-er helt gratis.

API-er

API for visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

5 000 transaksjoner, 20 per minutt.

Følelses-API TESTVERSJON

Tilpass opplevelsene med følelsesgjenkjenning

30 000 transaksjoner, 20 per minutt.

Ansikts-API

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

30 000 transaksjoner, 20 per minutt.

Video-API TESTVERSJON

Intelligent videobehandling produserer stabile videoutdata, gjenkjenner bevegelser, oppretter intelligente miniatyrbilder og gjenkjenner og sporer ansikter.

Hver videofunksjon har 100MB filgrense;300 transaksjoner per funksjon, 1 per minutt.
For getResult-kallet: 1 200 transaksjoner, 1 per minutt.
For getOperationkallet: 12 000 transaksjoner, 5 per minutt.

Bing tale-API

Konverter tale til tekst og tilbake igjen for å forstå brukernes hensikter

5 000 transaksjoner, 20 per minutt for hver funksjon.

Talergjenkjennings-API TESTVERSJON

Bruk tale til å identifisere og godkjenne enkelttalere

20 000 transaksjoner per måned, 20 per minutt.

Stavekontroll-API for Bing

Hjelp brukerne med å rette stavefeil, gjenkjenne forskjellene på navn, merkenavn og slang samt forstå homofoner mens de skriver

5 000 transaksjoner per måned, opp til 7 per sekund. Nøklene til prøveversjonen utløper etter en periode på 30 dager.

Stavekontroll-API for Bing-søkeforslag v7 TESTVERSJON

Den nyeste versjonen av stavekontroll-API for Bing, for øyeblikket i testversjon.

5 000 transaksjoner per måned, opp til 7 per sekund. Nøklene til prøveversjonen utløper etter en periode på 30 dager.

Tekstanalyse-API TESTVERSJON

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

5 000 transaksjoner per måned.

Nettspråkmodell-API TESTVERSJON

Bruk mulighetene i prediktive språkmodeller som er lært opp med data i nettskala

100 000 transaksjoner per måned, 1 000 per minutt.

Linguistic Analysis API TESTVERSJON

Forenkle komplekse språkkonsepter og del opp tekst med Linguistic Analysis API

1 000 transaksjoner, 10 per sekund.

Academic Knowledge API TESTVERSJON

Dra nytte av det omfattende akademiske innholdet i Microsoft Academic Graph

10 000 transaksjoner, 3 per sekund for tolking, 1 per sekund for evaluering, 6 per minutt for calcHisogram.

Anbefalings-API TESTVERSJON

Forutse og anbefal produkter kundene dine vil ha

10 000 transaksjoner.

Entity Linking Intelligence Service API TESTVERSJON

Styrk appens datakoblinger med gjenkjenning av navngitte enheter og entydighet

5 000 transaksjoner per dag, tekstgrense 2 kB.