1

Velg din API

2

Få en API-nøkkel

3

Start med å bruke API-en

API for visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

5 000 transaksjoner, 20 per minutt.

Følelses-API TESTVERSJON

Tilpass brukeropplevelsene med følelsesgjenkjenning

30 000 transaksjoner, 20 per minutt.

Ansikts-API

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

30 000 transaksjoner, 20 per minutt.

Bing tale-API

Konverter tale til tekst og tilbake igjen for å forstå brukernes hensikter

5 000 transaksjoner, 20 per minutt for hver funksjon.

Talergjenkjennings-API TESTVERSJON

Bruk tale til å identifisere og godkjenne enkelttalere

20 000 transaksjoner per måned, 20 per minutt.

Stavekontroll-API for Bing-søkeforslag v7

Den nyeste versjonen av stavekontroll-API for Bing, for øyeblikket i testversjon.

1 000 transaksjoner per måned, opp til 1 per sekund. Nøklene til prøveversjonen utløper etter en periode på 30 dager.

Tekstanalyse-API

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

5 000 transaksjoner per måned.

Nettspråkmodell-API TESTVERSJON

Bruk mulighetene i prediktive språkmodeller som er lært opp med data i nettskala

100 000 transaksjoner per måned, 1 000 per minutt.

Linguistic Analysis API TESTVERSJON

Forenkle komplekse språkkonsepter og del opp tekst med Linguistic Analysis API

1 000 transaksjoner, 10 per sekund.

Academic Knowledge API TESTVERSJON

Dra nytte av det omfattende akademiske innholdet i Microsoft Academic Graph

10 000 transaksjoner, 3 per sekund for tolking, 1 per sekund for evaluering, 6 per minutt for calcHisogram.

Anbefalings-API TESTVERSJON

Forutse og anbefal produkter kundene dine vil ha

10 000 transaksjoner.

Entity Linking Intelligence Service API TESTVERSJON

Styrk appens datakoblinger med gjenkjenning av navngitte enheter og entydighet

1 000 transaksjoner per dag, tekstgrense 10 kB.

Custom Decision Service TESTVERSJON

Custom Decision Service bruker forsterkningslæring som en ny tilnærming til tilpasning av innhold.

50 000 transaksjoner per måned, opp til 20 per sekund. Nøklene til prøveversjonen utløper etter en periode på 90 dager.