Få nyttige jobbferdigheter som kan tas i bruk umiddelbart

Kursene gis gratis i partnerskap med Pluralsight, med full tilgang til deres plattform for å holde opplæringen på riktig spor.

Azure-administrator

Bli en Azure-administrator og lær hvordan du implementerer, overvåker og administrerer de mest brukte Azure-tjenestene og -komponentene.

Nybegynner

  • 1 Selvstudier Varighet 5t 29m

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor

Viderekomne

  • 1 Selvstudier Varighet 1t 13m

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor

  • 1 Selvstudier Varighet 1t 20m

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor

  • 1 Selvstudier Varighet 1t 33m

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor

Advanced

  • 1 Selvstudier Varighet 3t

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor

  • 1 Selvstudier Varighet 3t 9m

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor

  • 1 Selvstudier Varighet 3t 44m

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor

  • 1 Selvstudier Varighet 3t 23m

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor

Azure Solution Architect

Learn the fundamentals of Microsoft Azure solution design and architecture and how to select the best services and features.

Nybegynner

  • 1 Selvstudier Varighet 3t 5m

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor

Advanced

  • 1 Selvstudier Varighet 4t 4m

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor

Node.js Developer

Learn everything you need to develop and deploy Node.js web applications and services in Azure.

Nybegynner

  • 1 Selvstudier Varighet 4t 14m

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor

.NET Developer

Learn everything you need to develop and deploy .NET web applications and services in Azure.

Nybegynner

  • 1 Selvstudier Varighet 4t 12m

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor

Viderekomne

  • 1 Selvstudier Varighet 3t 25m

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor

Advanced

  • 1 Selvstudier Varighet 4t 38m

   Levert i partnerskap med Pluralsight for å holde opplæringen på riktig spor