Gå til hovedinnhold

Nye målere for SQL Server og BizTalk Server på Azure Virtual Machines for Trusted Cloud – USGov

Mellom 20. juni og 8. juli 2016 vil vi tildele minuttbasert bruk til dedikerte 8-kjernede, 16-kjernede, 20-kjernede og 32-kjernede SQL Server- og BizTalk Server-målere og fjerne multiplikatoren for bruk. Tjenesteprisene vil ikke endres. Du må imidlertid endre faktureringsrutinene innen 20. juni 2016 hvis de avhenger av ressurs-GUID eller målernavn. Bruk av SQL Server og BizTalk Server med VM-størrelser på 1, 2, 3 og 4 kjerner vil fortsatt sendes ut på den eksisterende 4-kjernede måleren.

I .csv-nedlastingen for din distribusjon under denne overgangsperioden vil du legge merke til to linkeelementer for hver VM-størrelse du kjører: én for bruk utsendt på 4-kjernersmåleren på SQL Server og BizTalk Server, og en annen for bruk på den nye dedikerte måleren i henhold til distribusjonens størrelse. Ressurs-GUIDene for SQL Server og BizTalk Server for VM-størrelsene 8, 16, 20 og 32 kjerner vil endres, og ressursnavnet på den eksisterende 4-kjernersmåleren vil også endres.

Tabellen nedenfor viser endringer i ressursnavnene, bruksmultiplikatorene og Ressurs-GUID som følge av denne overgangen. Vi anbefaler at du oppdaterer programmene dine i henhold til dette.

Ressursnavn VM-størrelse Antall kjerner Bruksmultiplikator før 20. juni 2016 GUID før 20. juni 2016 Nytt ressursnavn Bruksmultiplikator som trer i kraft 20. juni 2016 GUID 20. juni 2016
SQL Server Web A0, A1, A2, A3, D1, D1v2 1 1 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (opptil 4 kj.) 1 Ingen endring
SQL Server Web A5, D2, D11, D2v2, D11v2 1 1 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (opptil 4 kj.) 1 Ingen endring
SQL Server Web A6, D3, D12, D3v2, D4v2, D12v2 1 1 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (opptil 4 kj.) 1 Ingen endring
SQL Server Web A4, A7, D4, D13, D13v2 4 2 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (8-kjernet) 1 f0185c96-1902-44c9-b4b5-9bf534862606
SQL Server Web D14, D5v2, D14v2 8 4 8e9af6db-7104-4f1a-830e-93eabb955444 SQL Server Web (16-kjernet) 1 d8f0abe0-ebe9-4181-9239-6b6f9d516e8d
SQL Server Standard A0, A1, A2, A3, D1, D1v2 1 1 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (opptil 4 kj.) 1 Ingen endring
SQL Server Standard A5, D2, D11, D2v2, D11v2 1 1 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (opptil 4 kj.) 1 Ingen endring
SQL Server Standard A6, D3, D12, D3v2, D4v2, D12v2 1 1 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (opptil 4 kj.) 1 Ingen endring
SQL Server Standard A4, A7, D4, D13, D13v2 4 2 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (8-kjernet) 1 734b802a-0a4e-490c-98dd-a4ca285d835b
SQL Server Standard D14, D5v2, D14v2 8 4 6b44a2ed-1103-41f3-90fe-8aaf147c3e41 SQL Server Standard (16-kjernet) 1 339fc49d-f3cc-4c6d-83f9-44cf9c0c9d38
SQL Server Enterprise A0, A1, A2, A3, D1, D1v2 1 1 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (opptil 4 kjerner) 1 Ingen endring
SQL Server Enterprise A5, D2, D11, D2v2, D11v2 1 1 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (opptil 4 kjerner) 1 Ingen endring
SQL Server Enterprise A6, D3, D12, D3v2, D4v2, D12v2 1 1 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (opptil 4 kjerner) 1 Ingen endring
SQL Server Enterprise A4, A7, D4, D13, D13v2 4 2 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (8-kjernet) 1 7f3e1d2c-74d6-4f47-b1f5-f929290ece86
SQL Server Enterprise D14, D5v2, D14v2 8 4 12699064-6912-437d-8cf7-9a50364cfb1d SQL Server Enterprise (16-kjernet) 1 2f6d02be-a7f9-4918-96d1-c291793047e6