Gå til hovedinnhold

Navneendring for Network Watcher Network Logs Ingested

Med Azure Network Watcher kan du overvåke og diagnostisere tilstanden og ytelsen til nettverket ditt. Med nettverksdiagnose- og virtualiseringsverktøy får du en totalvisning over nettverket ditt som hjelper deg med å forstå, diagnostisere og få innsikt om nettverket ditt i Azure.

Fra og med 1. april 2018, får måleren Network Watcher Network Logs Ingested nytt navn. Disse endringene har ikke innvirkning på bruksdata, priser eller ressurs-GUID for målerne. Det kan hende du må justere rapportene dine for å håndtere den nye navnekonvensjonen. Se tabellen under for detaljer om navneendringene.

Les mer på nettsidene oversikt og priser.

Ressurs-Guid Tjenestenavn Område Gammelt ressursnavn Nytt ressursnavn Gammelt EA-portalnavn Nytt EA-portalnavn
1317cfde-fb41-4c4b-ac68-17b3b2c809e6 Network Watcher Tyskland, sentrale Inntatte nettverkslogger Nettverkslogger innsamlet Network Watcher Network Logs Ingested – Tyskland, sentrale Network Watcher Network Logs Collected – Tyskland, sentrale
4e202314-2745-4231-9be4-a7845b6a2695 Network Watcher US DoD Inntatte nettverkslogger Nettverkslogger innsamlet Network Watcher Network Logs Ingested – US DoD Network Watcher Network Logs Collected – US DoD
3e69b29d-d8e9-439e-8c33-b66966dfe303 Network Watcher US Gov Inntatte nettverkslogger Nettverkslogger innsamlet Network Watcher Network Logs Ingested – USGov Network Watcher Network Logs Collected – USGov