Hvordan oppdaterer jeg rapportene mine med de nye Azure-målernavnene?

 • Trinnene som er beskrevet utenfor, kan brukes til å filtrere tilordningsregnearket vi tilbyr, slik at det bare viser målerne du bruker. Hvis du vil vite mer om forbedringene i målernavn, klikk her. Merk: skjermbildene nedenfor ble tatt fra et direkte kundeabonnement. Verdiene i hver kolonne kan variere i henhold til abonnement.

  1. Last ned listen over standardiserte målere her, og lagre filen lokalt (for eksempel c:\AzureMålertilordning-no.xls).
  2. Last ned et detaljert brukssammendrag eller opprett en arbeidsbok basert på utdataene fra en av de tilgjengelige Azure-API-ene og lagre filen lokalt (for eksempel c:\AzureBruk.xls). Se et eksempel ved å bruke en detaljert bruksfil nedenfor.
   • Hvis du er en CSP-partner, kan du laste ned en bruksbasert avstemmingsfil fra Partner Center. Merk: For øyeblikket blir ikke målenheten funnet i avstemmingsfilen eller CSP-prislisten. Fra og med juli 2017 vil målenheten bli inkludert i både avstemmingsfilen og CSP-prislisten.
   • Hvis du er en Direct-kunde, kan du laste ned filen «Version 2—Preview» fra Azure Account Portal.
   • Hvis du er en EA-kunde, kan du laste ned bruksdetaljrapporten under Rapporter > Last ned bruk i Enterprise Portal.
   Eksempel på nedlastet CSV-fil
  3. Åpne filen AzureBruk.xls, og fjern alle data som ikke handler om den daglige bruken (for eksempel informasjon om saldo eller klargjøringsstatus). Endre navnet på regnearket til Ark 1 hvis det ikke allerede heter det.
  4. Rydd opp i dataene i AzureBruk.xls før du kjører et FINN.RAD-oppslag til å tolke endringene i målernavn.
   1. Fjern anførselstegnene rundt måler-ID-en (ressurs-GUID) i AzureBruk.xls ved å bruke søk og erstatt i Excel for å sikre at FINN.RAD-oppslagene returnerer gyldige resultater. Flytt deretter kolonnen for måler-ID (ressurs-GUID) til venstre, slik at den blir kolonne A. Dette gjør det enklere å bruke FINN.RAD-oppslag. Lagre deretter filen. Dataene som brukes til sammenligning, skal ligne på dataene nedenfor. (Vær oppmerksom på at variasjonene i målerattributtnavn vist som kolonneoverskrifter i tabellen nedenfor, avhenger av hvilket Azure-abonnement du har.)
    Skjermbilde fra Excel-fil
  5. Åpne AzureMålertilordning-no.xls, og lag et standard FINN.RAD-oppslag på måler-ID-en (ressurs-GUID) til AzureBruk.xls.
   1. Legg til en kolonne til høyre for kolonne A i AzureMålertilordning-no.xls.
   2. Skriv inn FINN.RAD-funksjonen i celle B2: =FINN.RAD(A2,'[AzureBruk.xls]Ark 1'!$A:$A,1,USANN)
   3. Filtrer bort I/T-verdiene fra kolonne B for å fjerne målere du ikke bruker. Den oppdaterte filen kommer til å se ut som eksemplet nedenfor. Filtrert resultat
   4. Resultatene i AzureMålertilordning-no.xls viser bare målerne du har brukt som finnes i brukssammendraget ditt. Se kolonne C til og med G for de gamle navnekonvensjonene for målere. Se kolonne H til og med L for de nye navnekonvensjonene.
 • Den følgende delen gir en veiledning i hvordan du samler målerne du har brukt, i én rapport som viser både gamle og nye navn. Følg disse instruksjonene hvis du vil se hvordan rapportene dine kommer til å se ut når de nye navnene er implementert. Hvis du vil vite mer om forbedringene i målernavn, klikk her. Merk: skjermbildene nedenfor ble tatt fra et direkte kundeabonnement. Verdiene i hver kolonne kan variere i henhold til abonnement.

  1. Last ned listen over standardiserte målere her, og lagre filen lokalt (for eksempel c:\AzureMålertilordning-no.xls).
  2. Last ned et detaljert brukssammendrag eller opprett en arbeidsbok basert på utdataene fra en av de tilgjengelige Azure-API-ene og lagre filen lokalt (for eksempel c:\AzureBruk.xls). Se et eksempel ved å bruke en detaljert bruksfil nedenfor.
   • Hvis du er en CSP-partner, kan du laste ned en bruksbasert avstemmingsfil fra Partner Center. Merk: For øyeblikket blir ikke målenheten funnet i avstemmingsfilen eller CSP-prislisten. Fra og med juli 2017 vil målenheten bli inkludert i både avstemmingsfilen og CSP-prislisten.
   • Hvis du er en Direct-kunde, kan du laste ned filen «Version 2—Preview» fra Azure Account Portal.
   • Hvis du er en EA-kunde, kan du laste ned bruksdetaljrapporten under Rapporter > Last ned bruk i Enterprise Portal.
   Eksempel på nedlastet CSV-fil
  3. Åpne filen AzureBruk.xls, og fjern alle data som ikke handler om den daglige bruken (for eksempel informasjon om saldo eller klargjøringsstatus).
  4. Rydd opp i dataene i AzureBruk.xls før du kjører et FINN.RAD-oppslag til å tolke endringene i målernavn.
   1. Fjern anførselstegnene rundt alle cellene i AzureBruk.xls ved å bruke søk og erstatt i Excel for å sikre at FINN.RAD-oppslagene returnerer gyldige resultater. Flytt deretter kolonnen for måler-ID (ressurs-GUID) til venstre, slik at den blir kolonne A. Dette gjør det enklere å bruke FINN.RAD-oppslag. Lagre deretter filen. Dataene som brukes til sammenligning, skal ligne på dataene nedenfor. (Vær oppmerksom på at variasjonene i målerattributtnavn vist som kolonneoverskrifter i tabellen nedenfor, avhenger av hvilket Azure-abonnement du har.)
  5. Åpne en ny Excel-fil, og gi den navnet Brukssammendrag – nye navn.xls. Lagre filen lokalt.
  6. Kopier dataene fra AzureBruk.xls, og lim dem inn i Brukssammendrag – nye navn.xls i følgende rekkefølge, som i eksempelet nedenfor. Kopier og lim inn dataene fra AzureBruk.xls
  7. I filen Brukssammendrag – nye navn.xls lager du et FINN.RAD-oppslag i kolonne O–S som henter kolonne G–K i filen AzureMålertilordning-no.xls. Ta med overskriftene også. Se eksempelskjermbildet nedenfor. Skjermbilde av brukssammendrag
  8. Lag en pivottabell fra filen Brukssammendrag – nye navn.xls.
   1. Følg trinnene nedenfor for å opprette pivottabellen ovenfor:
    1. Legg til et nytt ark i arbeidsboken Brukssammendrag – nye navn.xls, og gi arket navnet «Sammendrag etter/før».
    2. Merk alle cellene i filen Brukssammendrag – nye navn.xls.
    3. Klikk Sett inn-fanen, og klikk Pivottabell. Opprett pivottabellen i arket Sammendrag etter/før.
    4. Legg til følgende pivottabellfelt i Rader.
     1. Meter ID (Resource GUID)
     2. Meter Category (Service Name eller Name)
     3. Meter Sub-category (Service Type eller Type)
     4. Meter Name (Resource Name, Resource, Service Resource)
     5. Meter Region (Region)
     6. Unit (Unit of Measure)
     7. Ny konvensjon – Service Name, Name eller Meter Category
     8. Ny konvensjon – Service Type, Type eller Meter Sub-category
     9. Ny konvensjon – Resource Name, Resource, Service Resource eller Meter Name
     10. Ny konvensjon – Meter Region eller Region
     11. Ny konvensjon – Unit eller Unit of Measure
    5. Legg til feltet Consumed Quantity i Verdier som en sum av Consumed Quantity.
    6. Gå til Utforming-fanen, og klikk Rapportoppsett. Klikk Vis som tabell i rullegardinlisten.
    7. Høyreklikk hver kolonneoverskrift, og fjern avmerkingen for «Delsum <overskriftsnavn>» (for eksempel «Meter Category (Service Name eller Name)»).
  9. Det endelige resultatet skal se ut som eksempelet nedenfor: Skjermbilde av endelig resultat
 • Den følgende delen gir en veiledning i hvordan du samler målerne du har brukt, i én rapport som viser både gamle og nye navn. Følg disse instruksjonene hvis du midlertidig må fortsette å bruke de gamle navnene i rapportene dine etter at de nye navnene er implementert. Hvis du vil vite mer om forbedringene i målernavn, klikk her. Merk: skjermbildene nedenfor ble tatt fra et direkte kundeabonnement. Verdiene i hver kolonne kan variere i henhold til abonnement.

  1. Last ned listen over standardiserte målere her, og lagre filen lokalt (for eksempel c:\AzureMålertilordning-no.xls).
  2. Last ned et detaljert brukssammendrag eller opprett en arbeidsbok basert på utdataene fra en av de tilgjengelige Azure-API-ene og lagre filen lokalt (for eksempel c:\AzureBruk.xls). Se et eksempel ved å bruke en detaljert bruksfil nedenfor.
   • Hvis du er en CSP-partner, kan du laste ned en bruksbasert avstemmingsfil fra Partner Center. Merk: For øyeblikket blir ikke målenheten funnet i avstemmingsfilen eller CSP-prislisten. Fra og med juli 2017 vil målenheten bli inkludert i både avstemmingsfilen og CSP-prislisten.
   • Hvis du er en Direct-kunde, kan du laste ned filen «Version 2—Preview» fra Azure Account Portal.
   • Hvis du er en EA-kunde, kan du laste ned bruksdetaljrapporten under Rapporter > Last ned bruk i Enterprise Portal.
   Eksempel på nedlastet CSV-fil
  3. Åpne en ny Excel-fil, og gi den navnet Brukssammendrag – gamle navn.xls. Lagre filen lokalt.
  4. Rydd opp i dataene i AzureBruk.xls før du kjører et FINN.RAD-oppslag til å tolke endringene i målernavn.
   1. Fjern anførselstegnene rundt alle cellene i AzureBruk.xls ved å bruke søk og erstatt i Excel for å sikre at FINN.RAD-oppslagene returnerer gyldige resultater. Flytt deretter kolonnen for måler-ID (ressurs-GUID) til venstre, slik at den blir kolonne A. Dette gjør det enklere å bruke FINN.RAD-oppslag. Lagre deretter filen. Dataene som brukes til sammenligning, skal ligne på dataene nedenfor. (Vær oppmerksom på at variasjonene i målerattributtnavn vist som kolonneoverskrifter i tabellen nedenfor, avhenger av hvilket Azure-abonnement du har.)
  5. Kopier dataene fra AzureBruk.xls, og lim dem inn i Brukssammendrag – gamle navn.xls i følgende rekkefølge, som i eksempelet nedenfor. Kopier og lim inn dataene fra AzureBruk.xls
  6. I filen Brukssammendrag – gamle navn.xls lager du et FINN.RAD-oppslag i kolonne O–S som henter kolonne B–F i filen AzureMålertilordning-no.xls. Ta med overskriftene også. Se eksempelskjermbildet nedenfor. Skjermbilde av brukssammendrag
  7. Lag en pivottabell fra filen Brukssammendrag – gamle navn.xls.
   1. Følg trinnene nedenfor for å opprette pivottabellen ovenfor:
    1. Legg til et nytt ark i arbeidsboken Brukssammendrag – nye navn.xls, og gi arket navnet «Sammendrag etter/før».
    2. Merk alle cellene i filen Brukssammendrag – nye navn.xls.
    3. Klikk Sett inn-fanen, og klikk Pivottabell. Opprett pivottabellen i arket Sammendrag etter/før.
    4. Legg til følgende pivottabellfelt i Rader.
     1. Meter ID (Resource GUID)
     2. Meter Category (Service Name eller Name)
     3. Meter Sub-category (Service Type eller Type)
     4. Meter Name (Resource Name, Resource, Service Resource)
     5. Meter Region (Region)
     6. Unit (Unit of Measure)
     7. Gammel konvensjon – Service Name, Name eller Meter Category
     8. Gammel konvensjon – Service Type, Type eller Meter Sub-category
     9. Gammel konvensjon – Resource Name, Resource, Service Resource eller Meter Name
     10. Gammel konvensjon – Meter Region eller Region
     11. Gammel konvensjon – Unit eller Unit of Measure
    5. Legg til feltet Consumed Quantity i Verdier som en sum av Consumed Quantity.
    6. Gå til Utforming-fanen, og klikk Rapportoppsett. Klikk Vis som tabell i rullegardinlisten.
    7. Høyreklikk hver kolonneoverskrift, og fjern avmerkingen for «Delsum <overskriftsnavn>» (for eksempel «Meter Category (Service Name eller Name)»).
  8. Det endelige resultatet skal se ut som eksempelet nedenfor: Skjermbilde av endelig resultat
 • Trinnene som er beskrevet nedenfor, kan brukes til å filtrere tilordningsregnearket vi tilbyr, slik at det bare viser målerne du bruker, basert utelukkende på målernavnattributtene. Du kan utføre disse trinnene før navneendringene trer i kraft hvis du ikke har en bruksfil med måler-ID-en (ressurs-GUID). Hvis du vil vite mer om forbedringene i målernavn, klikk her. Merk: skjermbildene nedenfor ble tatt fra et direkte kundeabonnement. Verdiene i hver kolonne kan variere i henhold til abonnement.

  1. Last ned listen over standardiserte målere her, og lagre filen lokalt (for eksempel c:\AzureMålertilordning-no.xls).
  2. Åpne en ny Excel-fil, og gi filen et navn (for eksempel Gamle navn.xls). Lagre filen lokalt. Legg til følgende overskrifter, som må tilpasses i henhold til Azure-abonnementet ditt. Se eksempelet nedenfor.
   Skjermbilde fra Excel-fil
  3. Legg til den gamle navneinformasjonen fra filen din i Gamle navn.xls basert på overskriftene du har opprettet. Se eksempelskjermbildet nedenfor. Skjermbilde fra Excel-fil
  4. I kolonne F i Gamle navn.xls må du kjede sammen dataene i hver rad. Skriv inn følgende formel i celle F2: =KJEDE.SAMMEN(A2," ",B2," ",C2," ",D2," ",E2). Se eksempelskjermbildet nedenfor.
   Skjermbilde fra Excel-fil
   1. Kopier og lim inn innholdet i kolonne F som ren tekst. Dette fjerner formlene, men beholder resultatet i cellene. Flytt deretter kolonne F til kolonne A. Filen skal være lik den som vises nedenfor.
    Kopier og lim inn dataene fra AzureBruk.xls
  5. I AzureMålertilordning-no.xls legger du til en kolonne mellom kolonne F og G. Gjenta trinn 3 og 3i ved å kjede sammen kolonne B–F i AzureMålertilordning-no.xls. Se eksempelskjermbildet nedenfor.
   Skjermbilde fra Excel-fil
  6. I AzureMålertilordning-no.xls legger du til en ny kolonne til høyre for kolonne G.
  7. Lag et standard FINN.RAD-oppslag på kolonne G i filen AzureMålertilordning-no.xls til kolonne A i filen Gamle navn.xls.
   1. Du lager et standard FINN.RAD-oppslag ved å skrive inn FINN.RAD-funksjonen i celle H2: =FINN.RAD(G2,'[Gamle navn.xls.xlsx]Ark1'!$A:$A,1,USANN)
   2. De gamle navnene kan ha blitt endret over tid og derfor ikke gi treff. Se det aktuelle detaljerte brukssammendraget ditt i Azure-administrasjonsportalen for å finne gjeldende navn for måleren hvis du ikke får treff.
  8. Filtrer kolonne H slik at den viser resultater med «I/T». Når du har filtrert, viser AzureMålertilordning-no.xls bare målerne i filen Gamle navn.xls. Du kan vise de nye navnene for målerne i Gamle navn.xls ved å rulle til høyre i arbeidsboken for å vise kolonne I–M. Se resultatene i eksempelskjermbildet nedenfor. Skjermbilde av endelig resultat
 • Trinnene som er beskrevet nedenfor, kan brukes til å filtrere tilordningsregnearket vi tilbyr, slik at det bare viser målerne du bruker, basert utelukkende på målernavnattributtene. Du kan utføre disse trinnene etter at navneendringene trer i kraft hvis du ikke har en bruksfil med måler-ID-en (ressurs-GUID). Hvis du vil vite mer om forbedringene i målernavn, klikk her. Merk: skjermbildene nedenfor ble tatt fra et direkte kundeabonnement. Verdiene i hver kolonne kan variere i henhold til abonnement.

  1. Last ned listen over standardiserte målere her, og lagre filen lokalt (for eksempel c:\AzureMålertilordning-no.xls).
  2. Åpne en ny Excel-fil, og gi filen et navn (for eksempel Nye navn.xls). Lagre filen lokalt. Legg til følgende overskrifter, som må tilpasses i henhold til Azure-abonnementet ditt. Se eksempelet nedenfor.
   Skjermbilde fra Excel-fil
  3. Legg til den nye navneinformasjonen fra filen din i Nye navn.xls basert på overskriftene du har opprettet. Se eksempelskjermbildet nedenfor. Skjermbilde fra Excel-fil
  4. I kolonne F i Nye navn.xls må du kjede sammen dataene i hver rad. Skriv inn følgende formel i celle F2: =KJEDE.SAMMEN(A2," ",B2," ",C2," ",D2," ",E2). Se eksempelskjermbildet nedenfor.
   Skjermbilde fra Excel-fil
   1. Kopier og lim inn innholdet i kolonne F som ren tekst. Dette fjerner formlene, men beholder resultatet i cellene. Flytt deretter kolonne F til kolonne A. Kopier og lim inn dataene fra AzureBruk.xls
  5. I kolonne L i filen AzureMålertilordning-no.xls gjentar du trinn 4 ved å kjede sammen kolonne G–K i filen AzureMålertilordning-no.xls. Se eksempelskjermbildet nedenfor.
   Skjermbilde fra Excel-fil
  6. Lag et standard FINN.RAD-oppslag på kolonne G i filen AzureMålertilordning-no.xls til kolonne A i filen Gamle navn.xls.
   1. Du lager et standard FINN.RAD-oppslag ved å skrive inn FINN.RAD-funksjonen i celle H2: =FINN.RAD(G2,'[Gamle navn.xls.xlsx]Ark1'!$A:$A,1,USANN)
   2. De gamle navnene kan ha blitt endret over tid og derfor ikke gi treff. Se det aktuelle detaljerte brukssammendraget ditt i Azure-administrasjonsportalen for å finne gjeldende navn for måleren hvis du ikke får treff.
  7. Filtrer kolonne M slik at den viser resultater med «I/T». Når du har filtrert, viser filen AzureMålertilordning-no.xls bare målerne i filen Nye navn.xls. Du kan vise de gamle navnene for målerne i Nye navn.xls ved å rulle til venstre i arbeidsboken for å vise kolonne B–F. Se resultatene i eksempelskjermbildet nedenfor. Skjermbilde av endelig resultat
 • Hvis du har flere spørsmål om endrede målerattributtnavnene, kontakter du kundestøtten for Azure.