Innsamling av diagnoseinformasjon for Microsoft Azure-kundestøtte

Vær klar over hva som blir delt med Microsofts kundestøtte når du gir tilgang til innsamling av en hel minnedump og diagnoseinformasjon fra Microsoft Azure-portalen.

Innsamling av diagnoseinformasjon

I den nye Microsoft Azure-portalen gir du via funksjonen for deling av diagnoseinformasjon samtykke til at en Microsoft-kundestøttetekniker kan samle inn data eksternt fra den virtuelle maskinen / skytjenesten fra Azure som den gjeldende støttehendelsen gjelder, slik at vedkommende kan feilsøke problemet ditt. Innsamlede diagnosedata kan for eksempel være vanlige loggfiler, systemgenererte hendelseslogger, registernøkler, feilsøkingslogger og grunnleggende informasjon om nettverker og lagringsdisker.

For problemer knyttet til apptjenester samles det inn HTTP-logger, detaljerte feilmeldinger, KUDU-sporing, tranformerlogger, FREB-logger, Winsock-logger, hendelseslogger, DAAS-logger og Webjob-logger for å hjelpe med feilsøkingen.

Du kan tilbakekalle denne tilgangen ved å kontakte en kundestøttetekniker, som stopper ytterligere innsamling av diagnoseinformasjon relatert til denne støttehendelsen. I følgende artikler kan du finne en detaljert liste over filer som samles inn: KB2518791, KB2772488, KB3137322, KB3200697 og StorSimple KB.

Innsamling av minnedump

Hva er en fullstendig minnedump?

En fullstendig minnedump er den største minnedumpfilen i kjernemodus. Denne filen omfatter hele det fysiske minnet Windows bruker. En fullstendig minnedump omfatter vanligvis ikke det fysiske minnet som brukes av fastvaren for plattformen.

Dumpen kopieres fra databehandlingsnoden (Azure-verten) der den opprettes, og sendes til en annen server for feilsøking innen det samme datasenteret. Kundedataene er beskyttet, ettersom dataene ikke forlater det sikrede området til Azure. Les mer om hvordan kundedata lagres i Azure.

Dumpfilen opprettes ved at det genereres en Hyper-V-lagringsstatus på den virtuelle maskinen. Denne prosessen setter VM på pause i opptil 10 minutter. Etter dette gjenopptas VM igjen. VM startes ikke på nytt som del av denne prosessen.

Hvordan håndteres dine data?

Eventuelle data som tidligere er samlet inn med ditt samtykke, berøres ikke av tilbakekallingen av tillatelsen. Dataene blir bare brukt til å feilsøke problemet ditt, og ikke til markedsføring, reklame eller andre kommersielle formål uten ditt samtykke. Dataene kan oppbevares i opptil 90 dager, og alle data som Microsofts kundestøtte samler inn, håndteres i henhold til standard personvernpraksis. Les mer om policyer for dataoppbevaring.