Innsamling av diagnoseinformasjon for Microsoft Azure-kundestøtte

Forstå hva som blir delt med Microsofts kundestøtte når du gir tilgang til å dele diagnoseinformasjon eller tillater innsamling av en komplett minnedump.

Innsamling av diagnoseinformasjon

Når du oppretter en støtteforespørsel og bruker alternativet for deling av diagnoseinformasjon, gir du tillatelse til at en tekniker hos Microsofts kundestøtte kan samle inn data eksternt fra Azure-abonnementene tilknyttet forespørselen din for å feilsøke problemet. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket ved å kontakte støtteteknikeren.

Hva slags informasjon samles inn med ditt samtykke?

Innsamlede diagnosedata kan for eksempel være vanlige loggfiler, systemgenererte hendelseslogger, registernøkler, feilsøkingslogger, server-/databaseinformasjon, konsollskjermbilder* og grunnleggende informasjon om nettverk og lagringsdisker.

For problemer knyttet til App Service samles det inn HTTP-logger, detaljerte feilmeldinger, KUDU-sporing, transformerlogger, FREB-logger, Winsock-logger, hendelseslogger, DAAS-logger og Webjob-logger for å hjelpe med feilsøkingen.

For Azure AD Connect relaterte problemer, samles informasjon om Active Directory-objekter, for eksempel bruker- og enhetsegenskaper, og synkroniseringskonfigurasjon og relaterte loggfiler, for eksempel påloggings-, revisjons- eller synkroniseringslogger, for å hjelpe med feilsøking.

Detaljert filliste

Du kan finne en detaljert liste over filer som samles inn, i følgende artikler:

Artikkel-ID Service eller miljø
Windows Server-logger Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2
PaaS-logger Microsoft Azure PaaS virtuell maskin-logger
IaaS-logger Microsoft Azure IaaS virtuell maskin-logger
Service Fabric-logger Microsoft Azure Service Fabric-logger
StorSimple-logger StorSimple-kundestøttepakker og enhetslogger
SQL Server Windows virtuell maskin-logger Azure SQL Server i virtuell maskin-logger
Azure Active Directory-logger Azure Active Directory-logger

*Hvis du bruker et program for grafisk skrivebordsdeling som bruker VGA-konsollen for den virtuelle maskinen, kan et skjermbilde inkludere informasjon som vises i konsolløkten.

Innsamling av minnedump

Når du oppretter en støtteforespørsel for enkelte typer problemer med virtuelle maskiner, blir du spurt om du gir tilgang til minnet til den virtuelle maskinen for å diagnostisere problemet. En fullstendig minnedump er den største minnedumpfilen i kjernemodus. Denne filen omfatter hele det fysiske minnet Windows bruker. En fullstendig minnedump omfatter vanligvis ikke det fysiske minnet som brukes av fastvaren for plattformen.

Dumpen kopieres fra databehandlingsnoden (Azure-verten) der den ble opprettet, og sendes til en annen server for feilsøking innenfor det samme datasenteret. Kundedataene er beskyttet, ettersom dataene ikke forlater det sikrede området til Azure. Les mer om hvordan kundedata lagres i Azure.

Minnedumpfilen opprettes ved at det genereres en Hyper-V-lagringsstatus på den virtuelle maskinen (VM). Denne prosessen setter VM på pause i opptil 10 minutter. Etter dette gjenopptas VM igjen. VM startes ikke på nytt som del av denne prosessen.

Hvordan håndteres dine data?

Alle data som samles inn til støtteformål, håndteres i henhold til forpliktelsene som er beskrevet i Microsoft Klareringssenter.

Eventuelle data som tidligere er samlet inn med ditt samtykke, berøres ikke av tilbakekallingen av tillatelsen.

I isolerte miljøer holdes diagnosedataene samlet for å feilsøke problemet innenfor området.