Hopp over navigasjon

SLA for Virtual Machine Scale Sets

Sist oppdatert: Oktober 2017

Skaleringssett for Virtual Machine er en gratis tjeneste og den har derfor ikke en egen økonomisk støttet SLA. Hvis skaleringssettet for Virtual Machine imidlertid inkluderer Virtual Machines i minst 2 feildomener, gjelder tilgjengelighet i den underliggende tjenestenivåavtalen for Virtual Machines for to eller flere forekomster. Hvis skaleringssettet inneholder én enkelt Virtuell maskin, gjelder tilgjengeligheten for én enkelt forekomst av en Virtuell maskin. Se serviceavtalen for Virtual Machines hvis du vil ha mer informasjon.

versjonslogg

1.1 Sist oppdatert: Oktober 2017
Utgivelsesmerknader: Oppdatert for å inkludere en Enkeltforekomst av en Virtuell maskin.

1.0 Last updated: March 2016