Sammendrag av SLA for Azure-tjenestene

Sist oppdatert: April 2017

Azure Active Directory

Vi garanterer minst 99.9 % tilgjengelighet for Azure Active Directory Basic- og Premium-tjenestene. Tjenestene anses tilgjengelig i følgende scenarier:

 • Brukere kan logge på tjenesten, logge på Access Panel, få tilgang til programmer på Access Panel og tilbakestille passord.
 • IT-administratorer kan opprette, lese, skrive og slette oppføringer i katalogen eller klargjøre eller fjerne klargjøring av brukere for programmer i katalogen.

Det leveres ingen SLA for gratisnivået av Azure Active Directory.

Last ned SLA for Active Directory

Se fullstendig tekst

Azure Active Directory B2C

Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for Azure Active Directory B2C-tjenestene. Tjenesten anses tilgjengelig for en katalog i følgende scenarier:

 • Tjenesten er i stand til å behandle brukerregistrering, pålogging, bearbeiding av profiler, tilbakestilling av passord og forespørsler om flerfaktorgodkjenning.
 • Utviklere kan opprette, lese, skrive og slette oppføringer i katalogen.

Det leveres ingen SLA for gratisnivået av Azure Active Directory B2C.

Se fullstendig tekst

Azure Active Directory Domain Services

Vi garanterer at minst 99,9 % av Azure Active Directory Domain Services-forespørslene som gjelder domenegodkjenning av brukerkontoer som tilhører det administrerte domenet, LDAP-binding til RootDSE eller DNS-oppslag av poster, blir fullført.

Se fullstendig tekst

Advisor

Advisor er en gratistjeneste og har derfor ikke en økonomisk støttet serviceavtale (SLA).

Se fullstendig tekst

Analysis Services

Vi garanterer at klientoperasjoner som kjøres på en Azure Analysis Services-server, fullføres minst 99,9 % av gangene.

Se fullstendig tekst

API Management

 • Vi garanterer at API Management Service-forekomster som kjører i Standard-nivået, vil svare på forespørsler om utføring av handlinger i minst 99,9 % av tilfellene.
 • Vi garanterer at API Management Service-forekomster som kjører på Premium-nivået, og som er distribuert på tvers av to eller flere områder, vil svare på forespørsler om utføring av handlinger i minst 99,95 % av tilfellene.

Det finnes ingen SLA for Developer-nivået i API Management Service.

Se fullstendig tekst

App Service

Vi garanterer at apper som kjører i et kundeabonnement, er tilgjengelige 99,95 % av tiden. Det leveres ingen SLA for apper på frigitte eller delte nivåer.

Se fullstendig tekst

Application Gateway

Vi garanterer at hver Application Gateway-skytjeneste med to eller flere middels eller store forekomster er tilgjengelig i minst 99,95 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Application Insights

Vi garanterer at dataventetiden for Application Insights-tjenesten ikke overskrider to timer i 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Automation

Vi garanterer at minst 99,9 % av runbook-jobbene vil starte innen 30 minutter fra planlagt starttid.

Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for Azure Automation DSC-agenttjenesten.

Det leveres ingen SLA for gratisnivået av Azure Automation.

Se fullstendig tekst

Automation & Control

Tilgjengeligheten for Automation & Control er basert på serviceavtalen for det underliggende Log Analytics-arbeidsområdet og Automation-kontoressursene som brukes. Se serviceavtalen for Log Analytics og serviceavtalen for Automation hvis du vil ha mer informasjon.

Se fullstendig tekst

Backup

Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsfunksjonen i Azure Backup-tjenesten.

Se fullstendig tekst

BizTalk Services

Vi garanterer at kundene vil ha tilkobling mellom BizTalk Services-miljøet på Basic-, Standard- og Premium-nivå og vår Internett-gateway i minst 99,9 % av tiden. Vi tilbyr ikke en SLA for gratisnivået eller Developer-nivået i BizTalk Services.

Se fullstendig tekst

Cache

Vi garanterer at kunder i minst 99,9 % av tiden vil ha tilkoblinger mellom Cache-sluttpunkter og vår Internet-gateway.

Se fullstendig tekst

Cognitive Services

Vi garanterer at Cognitive Services som kjører på Standard-nivået, er tilgjengelig minst 99,9 % av tiden. Ingen tjenestenivåavtale gis for gratisnivået.

Se fullstendig tekst

CDN

Vi garanterer at CDN vil svare på klientforespørsler og levere det forespurte innholdet uten feil i 99,9 % av tiden. Vi vil se gjennom og godta data fra ethvert uavhengig kommersielt målesystem som du velger for å overvåke innholdet ditt, innen rimelighetens grenser. Du må velge et sett med agenter fra målesystemets liste over standardagenter som er generelt tilgjengelige, og minst fem forskjellige geografiske plasseringer i storbyområder over hele verden (unntatt Folkerepublikken Kina).

Se fullstendig tekst

Cloud Services og Virtual Machines

 • For Cloud Services garanterer vi at når du distribuerer to eller flere forekomster i forskjellige feil- og oppgraderingsdomener, kommer minst én rolleforekomst til å ha rolleforekomsttilkobling minst 99,95 % av tiden.
 • For alle Virtual Machines som har to eller flere forekomster distribuert i det samme tilgjengelighetssettet, garanterer vi at du vil ha Virtual Machine-tilkobling til minst én forekomst minst 99,95 % av tiden.
 • For alle Virtual Machine-enkeltforekomster som bruker Premium-lagring for alle disker, kan vi garantere Virtual Machine-tilkobling i minst 99,9 % av tilfellene.

Se fullstendig tekst

Azure beholderregister

Azure Container Registry er en gratis tjeneste, og den har derfor ikke en økonomisk støttet serviceavtale. For tilgjengeligheten av underliggende lagring gjelder serviceavtalen for Storage. Se Serviceavtale for Storage for mer informasjon.

Se fullstendig tekst

Data Catalog

 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for standardutgaven av Data Catalog for Data Catalog-administratorers fullføring av operasjonen med å legge til og/eller fjerne brukere.
 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for standardutgaven av Data Catalog for Data Catalog-brukernes kjøring av API-kall til Data Catalog-tjenestene for registrering, søk etter og sletting av oppføringer.

Det finnes ingen SLA for gratisutgaven av Azure Data Catalog

Se fullstendig tekst

Data Lake-analyse

Vi garanterer at Data Lake Analytics er tilgjengelig i minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Data Lake Store

Vi garanterer at Data Lake Store er tilgjengelig i minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs er en gratistjeneste og har derfor ikke en egen økonomisk støttet serviceavtale. Tilgjengeligheten for Lab er basert på serviceavtalen for underliggende virtuelle maskiner, lagring og nøkkelhvelvressurser som brukes. Se serviceavtalene for Virtual Machines, Storage og Key Vault for mer informasjon.

Se fullstendig tekst

Azure DNS

Vi garanterer at gyldige DNS-forespørsler mottar svar fra minst én Azure DNS-navneserver minst 99,99 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB er en totaladministrert tjeneste for NoSQL-dokumentdatabaser som tilbyr spørringer og transaksjonsbehandling over skjemafrie data, forutsigbar og pålitelig ytelse og rask distribusjon. Tjenesten tilbyr 99,99 % garanti for tilgjengelighet, gjennomstrømming, lav forsinkelse og konsekvens.

Se fullstendig tekst

Event Hubs

For Basic- og Standard-nivåene av Event Hubs garanterer vi at i minst 99,9 % av tiden vil riktig konfigurerte apper kunne sende eller motta meldinger eller utføre andre operasjoner på hendelsesnavet.

Se fullstendig tekst

ExpressRoute

Vi garanterer minst 99,95 % tilgjengelighet for dedikert ExpressRoute-krets.

Se fullstendig tekst

Functions

For Function Apps som kjører på App Service Plan, garanterer vi at databehandling for tilknyttet Function er tilgjengelig 99,95 % av tiden.

Det leveres ingen SLA for Function Apps som kjører under Consumption Plan.

Se fullstendig tekst

HockeyApp

Vi garanterer at minst 99,9 % tilgjengelighet for HockeyApp-tjenesten.

Se fullstendig tekst

HDInsight

For HDInsight garanterer vi at ethvert HDInsight Cluster som du distribuerer vil ha en ekstern tilkobling minst 99,9 % av tiden over en månedlig faktureringssyklus.

Se fullstendig tekst

Insight & Analytics

Tilgjengeligheten for Insight & Analytics er basert på serviceavtalen for det underliggende Log Analytics-arbeidsområdet og Automation-kontoressursene som brukes. Se serviceavtalen for Log Analytics og serviceavtalen for Automation hvis du vil ha mer informasjon.

Se fullstendig tekst

IoT Hub

 • For IoT Hub lover vi at i minst 99,9 % av tiden vil IoT-hubber være tilgjengelig for å sende meldinger til og motta meldinger fra registrerte enheter og at tjenesten vil kunne utføre opprettings-, lese-, oppdatering- og sletteoperasjoner på IoT-hubber.
 • Ingen SLA gis for gratisnivået av IoT Hub.

Se fullstendig tekst

Key Vault

Vi garanterer at vi vil behandle Key Vault-transaksjoner innen 5 sekunder minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Log Analytics

Vi garanterer at loggdataene i minst 99,9 % av tilfellene indekseres innen seks timer etter at dataene er lagt i kø for indeksering av Operations Management Suite Log Analytics-tjenesten.

Det finnes ingen SLA for gratisnivået av Operations Manager Suite Log Analytics.

Se fullstendig tekst

Logic Apps

Vi garanterer at Logic Apps som kjører i et kundeabonnement, er tilgjengelige 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Machine Learning

 • For Request Response Service (RRS) garanterer vi 99,95 % tilgjengelighet for API-transaksjoner.
 • For Batch Execution Service (BES) og administrasjons-APIer garanterer vi 99,9 % tilgjengelighet for API-transaksjoner.

Ingen SLA er tilgjengelig for gratisnivået i Machine Learning.

Se fullstendig tekst

Azure Managed Applications

Azure Managed Applications does not have a financially backed SLA of its own. The underlying infrastructure and software services are governed by their own SLAs.

Se fullstendig tekst

Administrerte disker

Administrerte disker er ikke dekket av en egen serviceavtale. Tilgjengeligheten til administrerte disker er basert på serviceavtalen til den underliggende lagringen som brukes, og den virtuelle maskinen den er knyttet til. Se serviceavtalen for Virtual Machines og Storage for flere detaljer.

Se fullstendig tekst

Media Services

 • For Media Services Encoding garanterer vi 99,9 % tilgjengelighet for REST API-transaksjoner.
 • For strømming vil vi foreta vellykket betjening av forespørsler med en garantert 99,9 % tilgjengelighet for eksisterende medieinnhold når mint én strømmingsenhet kjøpes.
 • For livekanaler garanterer vi at kjørende kanaler vil ha ekstern tilkobling minst 99,9 % av tiden.
 • For Content Protection garanterer vi at vi vellykket vil utføre nøkkelforespørsler minst 99,9 % av tiden.
 • For indekser vil vi vellykket betjene indekseringsforespørsler som behandles med en Encoding-reservert enhet 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Mobile Engagement

Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for REST API-kall til Azure Mobile Engagement-tjenesten. Ingen tjenestenivåavtale gis for gratisnivået.

Se fullstendig tekst

Mobile Services

Vi garanterer 99,9 % tilgjengelighet for REST API-anrop til alle klargjorte Azure Mobile Services som kjører i Standard- og Premium-nivåer i et kundeabonnement. Ingen serviceavtaler er tilgjengelig for gratisnivået i Mobile Services.

Se fullstendig tekst

Azure Monitor

Fordi Azure Monitor er en gratistjeneste, har det ikke en økonomisk støttet serviceavtale.

Se fullstendig tekst

Multi-Factor Authentication

Vi garanterer 99,9 % tilgjengelighet for Azure Multi-Factor Authentication. Tjenesten anses som utilgjengelig når den ikke kan motta eller behandle godkjenningsforespørsler for Multi-Factor Authentication-leverandøren som er distribuert i et kundeabonnement.

Se fullstendig tekst

Network Watcher

Vi garanterer at i 99,9 % av tiden så vil nettverksdiagnoseverktøyene kjøre vellykket og sende tilbake et svar.

Se fullstendig tekst

Power BI Embedded

Vi garanterer at minst 99,9 % tilgjengelighet for Power BI Embedded for brukernes utførelse av API-kall og innebygde rapporter.

Se fullstendig tekst

Protection & Recovery

Tilgjengeligheten for Protection & Recovery er basert på serviceavtalen for de underliggende Backup- og Site Recovery-kontoressursene som brukes. Se serviceavtalen for Backup og serviceavtalen for Site Recovery hvis du vil ha mer informasjon.

Se fullstendig tekst

RemoteApp

Vi garanterer at i minst 99,9 % av tiden vil brukere ha tilkobling til appene sine gjennom RemoteApp-tjenesten. Ingen SLA gis for gratisnivået av RemoteApp.

Se fullstendig tekst

SAP HANA på Azure (store forekomster)

For SAP HANA på Azure som er konfigurert i et par for høy tilgjengelighet, garanterer vi at du har tilkobling til minst én forekomst minst 99,99 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Scheduler

Vi garanterer at i minst 99,9 % av tiden vil alle planlagte jobber starte innen 30 minutter av planlagt kjøretid.

Se fullstendig tekst

Search

Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for indeksspørring-forespørsler når en Azure Search-tjenesteinstans er konfigurert med to eller flere replikasjoner, og indeksoppdatering-forespørsler når en Azure Search-tjenesteinstans er konfigurert med tre eller flere replikasjoner. Ingen tjenestenivåavtale gis for gratisnivået.

Se fullstendig tekst

Sikkerhetssenter

Vi garanterer at informasjonen om sikkerhetsovervåkning for en beskyttet node har 99,9 % tilgjengelighet for standardnivået til Azure Security Center. Det leveres ingen SLA for gratisnivået av Azure Security Center.

Se fullstendig tekst

Sikkerhet og samsvar

Tilgjengeligheten for Security & Compliance er basert på serviceavtalen for det underliggende Log Analytics-arbeidsområdet og Automation-kontoressursene som brukes. Se serviceavtalen for Log Analytics og serviceavtalen for Automation for mer informasjon.

Se fullstendig tekst

Service Bus

 • For Service Bus Relays garanterer vi at i minst 99,9 % av tiden, kan riktig konfigurerte apper etablere tilkobling til et distribuert Relay.
 • For Service Bus Queues and Topics garanterer vi at i minst 99,9 % av tiden vil riktig konfigurerte apper kunne sende eller motta meldinger eller utføre andre operasjoner på en distribuert kø eller et emne.
 • For Notification Hubs på Service Bus Basic- og Standard-nivå garanterer vi at i minst 99,9 % av tilfellene vil riktig konfigurerte apper være i stand til å sende varslinger eller utføre registreringsadministrasjonsoperasjoner i forbindelse med en Notification Hub.
 • For Basic- og Standard-nivåene av Event Hubs garanterer vi at i minst 99,9 % av tiden vil riktig konfigurerte apper kunne sende eller motta meldinger eller utføre andre operasjoner på hendelsesnavet.

Se fullstendig tekst

Service Fabric

Service Fabric er en gratis tjeneste og den har derfor ikke en egen økonomisk støttet SLA. Tilgjengeligheten for Service Fabric-klyngen er basert på SLA for de underliggende Virtual Machines og brukte lagringsressurser. Se serviceavtalen for Virtual Machines og serviceavtalen for Storage for flere detaljer.

Se fullstendig tekst

Site Recovery

 • For hver Protected Instance som er konfigurert for On-Premises-to-On-Premises Failover, garanterer vi minst 99,9 % tilgjengelighet for Site Recovery-tjenesten. Tilgjengelighet beregnes over en månedlig faktureringssyklus.
 • For hver beskyttet instans konfigurert for lokal-til-Azure planlagt og uplanlagt failover, garanterer vi et mål for gjenopprettingstiden på to timer.

Se fullstendig tekst

SQL Database

Basic-, Standard- og Premium-nivåene

Vi garanterer at i minst 99,99 % vil kunder ha tilkobling mellom enkle eller elastiske Basic, Standard eller Premium Microsoft Azure SQL Database og vår Internett-gateway.

Nett- og bedriftsnivåer (utgått)

Vi garanterer at i minst 99,9 % av tiden vil kunder ha tilkobling mellom sin Web- eller Business Microsoft Azure SQL Database og vår Internett-gateway.

Se fullstendig tekst

SQL Data Warehouse

Vi garanterer at klientoperasjoner som kjøres på en SQL Data Warehouse-database, fullføres minst 99,9 % av gangene.

Se fullstendig tekst

SQL Stretch Database

Vi garanterer at i minst 99,9 % av tiden vil kunder ha tilkobling mellom sin SQL Server Stretch Database og vår Internett-gateway.

Se fullstendig tekst

Storage

 • Vi garanterer at i minst 99,99 % av tiden (99,9 % for Cool Access-nivået), vi vil vellykket behandle forespørsler om å lese data fra Read Access-Geo Redundant Storage (RA-GRS)-kontoer, forutsatt at mislykkede forsøk på å lese data fra primærområdet prøves på nytt på det sekundære området.
 • Vi garanterer at i minst 99,9 % av tiden (99 % for Cool Access-nivået) vil vi vellykket behandle forespørsler om å lese data fra lokalt redundant lagring (LRS)-, soneredundant lagring (ZRS)- og georedundant lagring (GRS)-kontoer.
 • Vi garanterer at i minst 99,9 % av tiden (99 % for Cool Access-nivået) vil vi vellykket behandle forespørsler om å skrive data til lokalt redundant lagring (LRS)-, soneredundant lagring (ZRS)- og georedundant lagring (GRS)-kontoer og Read Access-Geo Redundant Storage (RA-GRS)-kontoer.

Se fullstendig tekst

StorSimple

Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for sikkerhetskopiering, skylagringsnivåer og gjenopprettingsfunksjonalitet for Azure StorSimple-løsninger.

Se fullstendig tekst

Stream Analytics

 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for Stream Analytics API.
 • Vi garanterer at 99,9 % av tiden, vil distribuerte Stream Analytics-jobber enten behandle data eller være tilgjengelig for å behandle data.

Se fullstendig tekst

Time Series Insights

We guarantee that at least 99.9% of the time, we will successfully process requests to the Time Series Insights data plane API.

Se fullstendig tekst

Traffic manager

Vi garanterer at DNS-spørringer vil motta et gyldig svar fra minst én av våre Azure Traffic Manager-navneserverklynger minst 99,99 % av tiden.

Se fullstendig tekst

VM skaleringssett

Skaleringssett for Virtual Machine er en gratis tjeneste og den har derfor ikke en egen økonomisk støttet SLA. Hvis skaleringssettet for Virtual Machine imidlertid inkluderer Virtual Machines i minst 2 feildomener, gjelder tilgjengelighet i den underliggende SLA for Virtual Machines. Se SLA for Virtual Machines for flere detaljer.

Se fullstendig tekst

Visual Studio Team Services

 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for Visual Studio Team Services for tilgang til Visual Studio Team Service-kontoen for betalende brukere av Visual Studio Term Services, inkludert brukere som har betalt for brukerbaserte utvidelser til Visual Studio Team Services.
 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for å kjøre byggeoperasjoner ved bruk av den betalte Visual Studio Team Services Build Service.
 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for å kjøre testoperasjoner ved bruk av den betalte Visual Studio Team Services Build Service.
 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for å kjøre kompilering og distribusjon-operasjoner ved bruk av den betalte Visual Studio Team Services Build Service.
 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for å kjøre kodesøkoperasjoner ved bruk av den betalte kodesøktjenesten til Visual Studio Team Services.

Se fullstendig tekst

Visual Studio App Center

 • We guarantee at least 99.9% availability to execute build operations using Visual Studio App Center Build Service.
 • We guarantee at least 99.9% availability to execute test operations using Visual Studio App Center Test Service.
 • We guarantee at least 99.9% availability to execute push notification operations using Visual Studio App Center Push Notification Service.

Se fullstendig tekst

VPN Gateway

Vi garanterer 99,9 % tilgjengelighet for hver Basic-gateway for VPN eller Basic-gateway for ExpressRoute.

Vi garanterer 99,95 % tilgjengelighet for hver standard VpnGw1-, VpnGw2- og VpnGw3-gateway med høy ytelse for VPN.

Vi garanterer 99,95 % tilgjengelighet for hver standard gateway med høy ytelse og ultra ultrahøy ytelse for ExpressRoute.

Se fullstendig tekst

Microsoft vil gi minst 90 dagers varsel om negative materielle endringer i noen av SLA-ene nevnt ovenfor.

Tilgjengelighet for alle Azure-tjenestene beregnes over en månedlig faktureringssyklus. Klikk her for å laste ned SLA for de fleste av Microsoft Azure-tjenestene. SLA for Active Directory finnes her.