Sammendrag av SLA for Azure-tjenestene

Sist oppdatert: April 2020

Azure Active Directory

Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for Azure Active Directory Basic og Premium-tjenestene. Tjenestene vurderes som tilgjengelige i følgende scenarioer:

 • Brukere kan logge på tjenesten, logge på Access Panel, få tilgang til programmer på Access Panel og tilbakestille passord.
 • IT-administratorer kan opprette, lese, skrive og slette oppføringer i katalogen eller klargjøre eller fjerne klargjøring av brukere for programmer i katalogen.

Ingen SLA gis for gratisnivået til Azure Active Directory.

Last ned SLA for Active Directory

Se fullstendig tekst

Azure Active Directory B2C

Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for Azure Active Directory B2C-tjenestene. Tjenesten anses tilgjengelig for en katalog i følgende scenarier:

 • Tjenesten er i stand til å behandle brukerregistrering, pålogging, bearbeiding av profiler, tilbakestilling av passord og forespørsler om flerfaktorgodkjenning.
 • Utviklere kan opprette, lese, skrive og slette oppføringer i katalogen.

Det leveres ingen SLA for gratisnivået av Azure Active Directory B2C.

Se fullstendig tekst

Azure Active Directory Domain Services

Vi garanterer at minst 99,9 % av Azure Active Directory Domain Services-forespørslene som gjelder domenegodkjenning av brukerkontoer som tilhører det administrerte domenet, LDAP-binding til RootDSE eller DNS-oppslag av poster, blir fullført.

Se fullstendig tekst

Azure Advisor

Advisor er en gratistjeneste og har derfor ikke en økonomisk støttet tjenesteavtale (SLA).

Se fullstendig tekst

Azure Analysis Services

Vi garanterer at klientoperasjoner som kjøres på en Azure Analysis Services-server, fullføres minst 99,9 % av gangene.

Se fullstendig tekst

API Management

 • Vi garanterer at API Management tjenesteforekomster som kjører i distribusjoner av Consumption Tier, Basic Tier, Standard Tier og Premium Tier, skalert innen en enkelt region, vil svare på forespørsler om å utføre operasjoner minst 99,95 % av tiden.
 • Vi garanterer at API Management Tjeneste-forekomster som kjører i Premium Tier med distribusjoner skalert over to eller flere regioner, vil svare på forespørsler om å utføre operasjoner minst 99,99 % av tiden.

Ingen tjenesteavtaler er tilgjengelig for:

 • Utviklernivået til API Management Service.
 • Alle selvdriftede API Management-komponenter.

Se fullstendig tekst

App Service

Vi garanterer at apper som kjører i et kundeabonnement, er tilgjengelige 99,95 % av tiden. Det leveres ingen SLA for apper på frigitte eller delte nivåer.

Se fullstendig tekst

Application Gateway

Vi garanterer at hver Application Gateway-skytjeneste med to eller flere middels eller store forekomster, eller distribusjoner som kan støtte autoskalering eller soneredundans, er tilgjengelig minst 99,95 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Application Insights

Azure Monitor integrerer nå evnene til Log Analytics and Application Insights for overvåkning av applikasjonen din. Du kan også fortsette å bruke Log Analytics and Application Insights som uavhengige tjenester, hvis ønskelig. Se de respektive tjenesteavtalene under.

Azure Monitor SLA

Log Analytics SLA

Vi garanterer at dataventetiden for Application Insights-tjenesten ikke overskrider to timer i 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Automatisering

Vi garanterer at minst 99,9 % av runbook-jobbene vil starte innen 30 minutter fra planlagt starttid.

Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for Azure Automation DSC-agenttjenesten.

Det leveres ingen SLA for gratisnivået av Azure Automation.

Se fullstendig tekst

Azure API for FHIR

Vi garanterer at Azure API for FHIR vil være tilgjengelig minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure Bastion

Azure Bastion gir RDP- og SSH-tilgang til de virtuelle maskinene direkte gjennom Azure-portalen uten å kreve en offentlig IP-adresse på den virtuelle maskinen.

Vi garanterer at Azure Bastion er tilgjengelig i minst 99,95 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure Data Share

Vi garanterer at vi i minst 99,9 % av tiden behandler forespørsler om å utføre Azure Data Share API-operasjoner.

Se fullstendig tekst

Azure DevOps

 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for Azure DevOps Services for betalte brukere av Azure DevOps Services, inkludert brukere med betalt User-Based Extensions til Azure DevOps Services, for å få tilgang til den tilhørende Azure DevOps Services-kontoen.
 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for å kjøre testoperasjoner ved bruk av den betalte Azure Test Plans Load Testing Service.
 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for å kjøre kompilering og distribusjon-operasjoner ved bruk av den betalte Azure Pipelines.

Se fullstendig tekst

Azure Firewall

Azure Firewall tilbyr en fullstendig integrert brannmur for Virtual Network-ressurser, med høy innebygd tilgjengelighet og evnen til automatisk skalering.

Vi garanterer at Azure-brannmur vil være tilgjengelig minst 99,95 % av tiden når distribuert innen en enkelt tilgjengelighetssone.

Vi garanterer at Azure-brannmur vil være tilgjengelig minst 99,99 % av tiden når distribuert innen to eller flere tilgjengelightetssoner i den samme Azure-regionen.

Se fullstendig tekst

Azure Front Door

Vi garanterer at minst 99,99 % av tiden vil Front Door svare på kundeforespørsler og levere forespurt innhold uten feil. Vi vil se gjennom og godta data fra ethvert uavhengig kommersielt målesystem som du velger for å overvåke innholdet ditt, innen rimelighetens grenser. Du må velge et sett av agenter fra målesystemlisten av standardagenter som er generelt tilgjengelige og representerer minst fem geografiske forskjellige lokasjoner i store verdensomspennende byområder (unntatt PR for Kina).

Se fullstendig tekst

Azure Lab Services

For enhver Lab Virtual-maskin levert som en del av Azure Lab-tjenestene, garanterer vi at du vil ha Lab Virtual maskintilkoblingsevne på minst 99,9 %.

Se fullstendig tekst

Azure Maps

Vi garanterer at Azure Maps er tilgjengelig i minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure Policy

Azure Policy er en gratistjeneste og har derfor ikke en økonomisk støttet tjenesteavtale.

Se fullstendig tekst

Azure Databricks

Vi garanterer at Azure Databricks vil være tilgjengelig minst 99,95 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure Backup

Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for oppdaterings- og gjenopprettingsfunksjonaliteten til Azure Backup-tjenesten.

Se fullstendig tekst

BizTalk Services

Vi garanterer at minst 99,9 % av tiden vil kunder ha tilkobling mellom BizTalk-tjenestemiljøene i grunnleggende, standard og premiumnivåene og vår Internett-gateway. Vi tilbyr ikke en SLA for gratisnivået eller Developer-nivået i BizTalk Services.

Se fullstendig tekst

Azure Bot Service

Vi garanterer at Premium-kanalene til Azure Bot Service mottar og svarer på REST API-oppkall til API-endepunktet for Premium-kanaler 99,9 % av gangene.

Se fullstendig tekst

Cache

Vi garanterer at kunder minst 99,9 % av tiden vil ha tilkobling mellom Cache-sluttpunktene og vår Internett-gateway.

Se fullstendig tekst

Cognitive Services

Vi garanterer at Cognitive Services som kjører på Standard-nivået, er tilgjengelig minst 99,9 % av tiden. Ingen tjenesteavtaler er tilgjengelig for gratisnivået.

Se fullstendig tekst

Content Delivery Network

Vi garanterer at CDN minst 99,9 % av tiden vil svare på kundeforespørsler og levere forespurt innhold uten feil. Vi vil se gjennom og godta data fra ethvert uavhengig kommersielt målesystem som du velger for å overvåke innholdet ditt, innen rimelighetens grenser. Du må velge et sett av agenter fra målesystemlisten av standardagenter som er generelt tilgjengelige og representerer minst fem geografiske forskjellige lokasjoner i store verdensomspennende byområder (unntatt PR for Kina).

Se fullstendig tekst

Cloud Services og Virtual Machines

 • For Cloud Services garanterer vi at når du distribuerer to eller flere forekomster i forskjellige feil- og oppgraderingsdomener, kommer minst én rolleforekomst til å ha rolleforekomsttilkobling minst 99,95 % av tiden.
 • For alle Virtual Machines som har to eller flere forekomster distribuert i det samme tilgjengelighetssettet, garanterer vi at du vil ha Virtual Machine-tilkobling til minst én forekomst minst 99,95 % av tiden.
 • For alle Virtual Machine-enkeltforekomster som bruker Premium-lagring for alle disker, kan vi garantere Virtual Machine-tilkobling i minst 99,9 % av tilfellene.

Se fullstendig tekst

Container Registry

Azure Container Registry er en gratis tjeneste, og den har derfor ikke en økonomisk støttet tjenesteavtale. For tilgjengeligheten av underliggende lagring gjelder tjenesteavtalen for Storage. Se Lagrings-SLA hvis du vil ha flere detaljer.

Se fullstendig tekst

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB er Microsofts globalt distribuerte flermodellerte databasetjeneste. Den gir nøkkelferdig global distribusjon til et ubegrenset antall Azure-områder, med transparent skalering og replikering av dataene, uansett hvor brukerne befinner seg. Tjenesten tilbyr en omfattende 99,99 % SLA som dekker garantiene for gjennomstrømning, konsistens, tilgjengelighet og ventetid for Cosmos DB Database-kontoer, omfattet av en enkelt Azure-region konfigurert med noen av de fem Konsistens-nivåene eller Database-kontoene på tvers av flere Azure-regioner, konfigurert med enhver av de fire fleksible Konsistens-nivåene. Azure Cosmos DB lar det å konfigurere mange Azure-regioner som skrivbare endepunkter for en Database-konto. I denne konfigurasjonen tilbyr Cosmos DB 99,999 % SLA for både lese- og skrivetilgang.

Se fullstendig tekst

Data Catalog

 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for standardutgaven av Data Catalog for Data Catalog-administratorers fullføring av operasjonen med å legge til og/eller fjerne brukere.
 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for standardutgaven av Data Catalog for Data Catalog-brukernes kjøring av API-kall til Data Catalog-tjenestene for registrering, søk etter og sletting av oppføringer.

Ingen SLA gis for gratisutgaven til Azure Active Data Catalog.

Se fullstendig tekst

Azure Data Explorer

Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet til Azure Data Explorer-tjenesten. Tidligere kjent som Kusto.

Se fullstendig tekst

Data Lake Analytics

Vi garanterer at Data Lake Analytics er tilgjengelig i minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure Data Lake Store Gen1

Vi garanterer at Data Lake Store er tilgjengelig i minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure DDoS Protection

Vi garanterer at DDoS Protection Service er tilgjengelig i minst 99,99 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs er en gratistjeneste og har derfor ikke en egen økonomisk støttet tjenesteavtale. Tilgjengeligheten for Lab er basert på tjenesteavtalen for underliggende virtuelle maskiner, lagring og nøkkelhvelvressurser som brukes. Se Virtual Machines SLA, Lagrings-SLA og Key Vault SLA hvis du vil ha flere opplysninger.

Se fullstendig tekst

Azure DNS

Vi garanterer at gyldige DNS-spørringer vil motta et svar fra minst én server med navn Azure DNS 100 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Event Grid

Vi garanterer at kundene kan sende meldinger til Event Grid 99,99 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Event Hubs

For Basic- og Standard-nivåene av Event Hubs garanterer vi at i minst 99,9 % av tiden vil riktig konfigurerte apper kunne sende eller motta meldinger eller utføre andre operasjoner på hendelsesnavet.

Se fullstendig tekst

Azure ExpressRoute

Vi garanterer minst 99,95 % ExpressRoute dedikert kretstilgjengelighet.

Se fullstendig tekst

Azure Functions

Når det gjelder funksjonsapper som kjører på App Service Plans, garanterer vi at tilknyttede funksjoner vil være tilgjengelig 99,95 % av tiden.

Ingen SLA leveres for funksjonsapper som kjører under Consumption Plans.

Se fullstendig tekst

HDInsight

For HDInsight garanterer vi at ethvert HDInsight Cluster som du distribuerer vil ha en ekstern tilkobling minst 99,9 % av tiden over en månedlig faktureringssyklus.

Se fullstendig tekst

Azure HPC Cache

Azure HPC Cache tilbyr ikke en økonomisk støttet tjenesteavtale.

Se fullstendig tekst

Azure IoT Central

Vi garanterer at IoT Central vil være tilgjengelig minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure IoT Edge

Azure IoT Edge er en gratistjeneste, og derfor trenger den ikke økonomisk støtte fra selve tjenesteavtalen.

Se fullstendig tekst

Azure IoT Hub

 • For IoT Hub lover vi at i minst 99,9 % av tiden vil IoT-hubber være tilgjengelig for å sende meldinger til og motta meldinger fra registrerte enheter og at tjenesten vil kunne utføre opprettings-, lese-, oppdatering- og sletteoperasjoner på IoT-hubber.
 • For IoT Hub Device Provisioning-tjenesten lover vi at distribuerte klargjøringstjenester kan motta klargjøringsforespørsler fra enheter og registrere dem på en IoT-hub minst 99,9 % av tiden.
 • Ingen SLA gis for gratisnivået av IoT Hub.

Se fullstendig tekst

Key Vault

Vi garanterer at vi vil behandle Key Vault-transaksjoner innen 5 sekunder minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure Kubernetes Service (AKS)

Som en gratistjeneste tilbyr ikke AKS en tjenesteavtale. Målet vårt er å ha minst 99,5 % tilgjengelighet for Kubernetes API-serveren. Tilgjengeligheten til agentnodene i klyngen din, dekkes av tjenesteavtalen for Virtual Machines. Se Virtual Machines SLA hvis du vil ha flere opplysninger.

Se fullstendig tekst

Log Analytics

Azure Monitor integrerer nå evnene til Log Analytics and Application Insights for overvåkning av applikasjonen din. Du kan også fortsette å bruke Log Analytics and Application Insights som uavhengige tjenester, hvis ønskelig. Se de respektive tjenesteavtalene under.

Azure Monitor SLA

Application Insights SLA

Vi garanterer at loggdataene i minst 99,9 % av tilfellene indekseres innen seks timer etter at dataene er lagt i kø for indeksering av Operations Management Suite Log Analytics-tjenesten.

Det finnes ingen SLA for gratisnivået av Operations Manager Suite Log Analytics.

Se fullstendig tekst

Load Balancer

Vi garanterer at et belastningsfordelt endepunkt som bruker standard belastningsfordeling, som betjener to eller flere feilfrie virtuelle maskinforekomster, vil være tilgjengelig 99,99 % av tiden.

Grunnleggende belastningsfordeling er ekskludert fra denne tjenesteavtalen.

Se fullstendig tekst

Logic Apps

Vi garanterer at Logic Apps som kjører i et kundeabonnement, er tilgjengelige 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Machine Learning Studio

 • For Request Response Service (RRS) garanterer vi 99,95 % tilgjengelighet for API-transaksjoner.
 • For Batch Execution Service (BES) og administrasjons-APIer garanterer vi 99,9 % tilgjengelighet for API-transaksjoner.

Ingen SLA er tilgjengelig for gratisnivået i Machine Learning.

Se fullstendig tekst

Azure Managed Applications

Azure Managed Applications er ikke dekket av en egen økonomisk støttet tjenesteavtale. Underliggende infrastruktur og programvaretjenester har egne tjenesteavtaler.

Se fullstendig tekst

Administrerte disker

Administrerte disker er ikke dekket av en egen økonomisk støttet tjenesteavtale. Tilgjengeligheten til administrerte disker er basert på tjenesteavtalen til den underliggende lagringen som brukes, og den virtuelle maskinen den er knyttet til. Se Virtual Machines SLA og Lagrings-SLA hvis du vil ha flere opplysninger.

Se fullstendig tekst

Media Services

 • For Media Services Encoding garanterer vi 99,9 % tilgjengelighet for REST API-transaksjoner.
 • For strømming vil vi foreta vellykket betjening av forespørsler med en garantert 99,9 % tilgjengelighet for eksisterende medieinnhold når mint én strømmingsenhet kjøpes.
 • For livekanaler garanterer vi at kjørende kanaler vil ha ekstern tilkobling minst 99,9 % av tiden.
 • For Content Protection garanterer vi at vi vellykket vil utføre nøkkelforespørsler minst 99,9 % av tiden.
 • For indekser vil vi vellykket betjene indekseringsforespørsler som behandles med en Encoding-reservert enhet 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Mobile Services

Vi garanterer 99,9 % tilgjengelighet for REST API-anrop til alle anskaffede Azure Mobile-tjenester som kjører på standard- og premiumnivå i et kundeabonnement. Ingen tjenesteavtaler er tilgjengelig for gratisnivået i Mobile Services.

Se fullstendig tekst

Azure Monitor

Azure Monitor integrerer nå evnene til Log Analytics and Application Insights for overvåkning av applikasjonen din. Du kan også fortsette å bruke Log Analytics and Application Insights som uavhengige tjenester, hvis ønskelig. Se de respektive tjenesteavtalene under.

Log Analytics SLA

Application Insights SLA

Azure Monitor lar deg samle inn oppstykket ytelses- og utnyttelsesdata, aktivitet og diagnostiseringslogger, og definerer varsler og varslinger fra dine Azure ressurser på en konsistent måte. Vi garanterer at Azure Monitor vil kjøre varslingsregler, utløse og levere varslinger i 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure Database for MySQL

Vi garanterer at i minst 99,99 % av tiden vil kunder ha tilkobling mellom deres Microsoft Azure Database for MySQL Server og vår Internett-gateway.

Se fullstendig tekst

Azure NetApp Files

Vi garanterer minst 99,99 % tilgjengelighet for Azure NetApp Files-tjeneste.

Se fullstendig tekst

Network Watcher

Vi garanterer at i 99,9 % av tiden så vil nettverksdiagnoseverktøyene kjøre vellykket og sende tilbake et svar.

Se fullstendig tekst

Azure Database for PostgreSQL

Vi garanterer at i minst 99,99 % av tiden vil kunder ha tilkobling mellom deres Microsoft Azure Database for PostgreSQL Server og vår Internett-gateway.

Se fullstendig tekst

Power BI Embedded

Vi garanterer at minst 99,9 % tilgjengelighet for Power BI Embedded for brukernes utførelse av API-kall og innebygde rapporter.

Se fullstendig tekst

SAP HANA på Azure (store forekomster)

 • For SAP HANA på Azure som har blitt konfigurert i et par for høy tilgjengelighet, garanterer vi at du har tilkobling til minst én forekomst minst 99,99 % av tiden.
 • For enhver enkel forekomst, garanterer vi at du vil ha tilkobling i minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Scheduler

Vi garanterer at minst 99,9 % av tiden vil alle planlagte jobber starte innen 30 minutter etter fastsatt tid for gjennomføring.

Se fullstendig tekst

Azure Cognitive Search

Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for indeksspørring-forespørsler når en Azure Cognitive Search-tjenesteforekomst er konfigurert med to eller flere replikaer, og indeksoppdatering-forespørsler når en Azure Cognitive Search-tjenesteforekomst er konfigurert med tre eller flere replikaer. Ingen tjenesteavtaler er tilgjengelig for gratisnivået.

Se fullstendig tekst

Security Center

Vi garanterer at informasjonen om sikkerhetsovervåkning for en beskyttet node har 99,9 % tilgjengelighet for standardnivået til Azure Security Center. Det leveres ingen SLA for gratisnivået av Azure Security Center.

Se fullstendig tekst

Service Bus

 • For Service Bus Relays garanterer vi at i minst 99,9 % av tiden, kan riktig konfigurerte apper etablere tilkobling til et distribuert Relay.
 • For Service Bus Queues and Topics garanterer vi at i minst 99,9 % av tiden vil riktig konfigurerte apper kunne sende eller motta meldinger eller utføre andre operasjoner på en distribuert kø eller et emne.
 • For Notification Hubs på Service Bus Basic- og Standard-nivå garanterer vi at i minst 99,9 % av tilfellene vil riktig konfigurerte apper være i stand til å sende varslinger eller utføre registreringsadministrasjonsoperasjoner i forbindelse med en Notification Hub.
 • For Basic- og Standard-nivåene av Event Hubs garanterer vi at i minst 99,9 % av tiden vil riktig konfigurerte apper kunne sende eller motta meldinger eller utføre andre operasjoner på hendelsesnavet.

Se fullstendig tekst

Service Fabric

Service Fabric er en gratis tjeneste og den har derfor ikke en egen økonomisk støttet SLA. Tilgjengeligheten for Service Fabric-klyngen er basert på SLA for de underliggende Virtual Machines og brukte lagringsressurser. Se Virtual Machines SLA og Lagrings-SLA hvis du vil ha flere opplysninger.

Se fullstendig tekst

Azure SignalR Service

Vi garanterer at SignalR Service vil være tilgjengelig minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure Site Recovery

 • For hver beskyttede forekomst som er konfigurert for On-Premises-to-On-Premises Failover, garanterer vi minst 99,9 % tilgjengelighet for områdegjenopprettingstjenesten. Tilgjengelighet beregnes over en månedlig faktureringssyklus.
 • For hver beskyttet instans konfigurert for lokal-til-Azure planlagt og uplanlagt failover, garanterer vi et mål for gjenopprettingstiden på to timer.
 • For hver Protected Instance konfigurert for Azure-to-Azure Failover, garanterer vi en to-timers målsetning for gjenopprettingstid.

Se fullstendig tekst

Azure SQL Database

Azure SQL Database er en fullt administrert relasjonsdatabase med innebygd regional høy tilgjengelighet og nøkkelferdig georeplikering i ethvert Azure-område. Det omfatter intelligens for å støtte selvdrevne funksjoner som ytelsesjustering, trusselovervåkning og sårbarhetsvurderinger og gir full automatisk oppdatering og oppdatering av kodebasen.

 • Azure SQL Database Business Critical eller Premium-nivåer konfigurert som soneredundante distribusjoner har en garantert tilgjengelighet på minst 99,995 %.
 • Azure SQL Database Business Critical eller Premium-nivåer som ikke er konfigurert som soneredundante distribusjoner, nivåene generell bruk, standard, grunnleggende eller hyperskalering med to eller flere replikeringer har en tilgjengelighet på minst 99,99 %.
 • Azure SQL Database hyperskaleringsnivå med én replikering har en tilgjengelighetsgaranti på minst 99,95 % og 99,9 % for null replikeringer.

Se fullstendig tekst

SQL Server Stretch-database

Vi garanterer at i minst 99,9 % av tiden vil kunder ha tilkobling mellom sin SQL Server Stretch Database og vår Internett-gateway.

Se fullstendig tekst

Kontoer for lagring

 • Vi garanterer at i minst 99,99 % av tiden (99,9 % for Cool Access-nivået), vi vil vellykket behandle forespørsler om å lese data fra Read Access-Geo Redundant Storage (RA-GRS)-kontoer, forutsatt at mislykkede forsøk på å lese data fra primærområdet prøves på nytt på det sekundære området.
 • Vi garanterer at i minst 99,9 % av tiden (99 % for Cool Access-nivået) vil vi vellykket behandle forespørsler om å lese data fra lokalt redundant lagring (LRS)-, soneredundant lagring (ZRS)- og georedundant lagring (GRS)-kontoer.
 • Vi garanterer at i minst 99,9 % av tiden (99 % for Cool Access-nivået) vil vi vellykket behandle forespørsler om å skrive data til lokalt redundant lagring (LRS)-, soneredundant lagring (ZRS)- og georedundant lagring (GRS)-kontoer og Read Access-Geo Redundant Storage (RA-GRS)-kontoer.

Se fullstendig tekst

StorSimple

 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for sikkerhetskopiering, skylagringsnivåer og gjenopprettningsfunksjonalitet for Azure StorSimple-løsninger.
 • Vi garanterer at vi i minst 99,9 % av tiden behandler forespørsler til Azure StorSimple Data Manager.

Se fullstendig tekst

Azure Stream Analytics

 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for Stream Analytics API.
 • Vi garanterer at 99,9 % av tiden, vil distribuerte Stream Analytics-jobber enten behandle data eller være tilgjengelig for å behandle data.

Se fullstendig tekst

Azure Synapse Analytics

Vi garanterer at klientoperasjoner som utføres på en Synapse Analytics-database, lykkes minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure Time Series Insights

Vi garanterer at forespørsler til dataplan-API-en for Time Series Insights behandles minst 99,9 % av gangene.

Se fullstendig tekst

Traffic Manager

Vi garanterer at DNS-forespørsler vil motta et gyldig svar fra minst én av våre Azure Traffic Manager-navneserverklynger minst 99,99 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Virtual Machine Scale Sets

Skaleringssett for Virtual Machine er en gratis tjeneste og den har derfor ikke en egen økonomisk støttet SLA. Hvis skaleringssettet for Virtual Machine imidlertid inkluderer Virtual Machines i minst 2 feildomener, gjelder tilgjengelighet i den underliggende SLA for Virtual Machines. Se Virtual Machines SLA hvis du vil ha flere opplysninger.

Se fullstendig tekst

Virtual WAN

Azure Virtual WAN er en nettverkstjeneste som gir optimalisert og automatisert kontor til kontor-tilkobling gjennom Azure. Virtual WAN lar kunder koble kontorer til hverandre og Azure og sentralisere deres nettverks- og sikkerhetsbehov med virtuelle enheter slik som brannmurer og Azure-nettverks- og sikkerhetstjenester.

Vi garanterer 99,95 % tilgjengelighet for Azure Virtual WAN.

Se fullstendig tekst

Visual Studio App Center

 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for kjøring av build-operasjoner ved bruk av build-tjenesten for Visual Studio App Center.
 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for kjøring av testoperasjoner ved bruk av testetjenesten for Visual Studio App Center.
 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for kjøring av push-varsler ved bruk av push-varslingstjenesten for Visual Studio App Center.

Se fullstendig tekst

VPN Gateway

Vi garanterer 99,9 % tilgjengelighet for hver Basic-gateway for VPN eller Basic-gateway for ExpressRoute.

Vi garanterer 99,95 % tilgjengelighet for hver standard VpnGw1-, VpnGw2- og VpnGw3-gateway med høy ytelse for VPN.

Vi garanterer 99,95 % tilgjengelighet for hver standard gateway med høy ytelse og ultra ultrahøy ytelse for ExpressRoute.

Se fullstendig tekst

Azure Information Protection

Vi garanterer at sluttbrukere vil kunne opprette og bruke IRM-dokumenter og e-poster 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Windows 10 IoT Core Services

 • For Device Update Center garanterer vi at Kunden vil kunne logge på Device Update Center og tjenesten vil kunne skape enhetsmodeller, pakker, publisere pakker og flight-oppdateringer til enheter minst 99,9 % av tiden.
 • For LTSC-tilgang, garanterer vi at brukere vil kunne logge på Device Update Center og tjenesten vil gi tilgang til oppdateringer for LTSC-utgaver for Windows 10 IoT Core minst 99,9 % av tiden.
 • Device Health Attestation er en teknologi på klientsiden; derfor trenger den ikke en tjenesteavtale for nettbaserte tjenester.

Se fullstendig tekst

Azure Dedicated HSM

Azure Dedicated HSM er en gratistjeneste, og derfor trenger den ikke økonomisk støtte fra selve tjenesteavtalen.

Se fullstendig tekst

Azure Open Datasets

Azure Open Datasets er en gratis tjeneste og har derfor ikke en økonomisk støttet SLA.

Se fullstendig tekst

Azure Red Hat OpenShift

Vi garanterer at Azure Red Hat OpenShift vil være tilgjengelig minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure VMware Solution by CloudSimple

 • Vi garanterer at Azure VMware Solutions vil være tilgjengelige minst 99,9 % av tiden.
 • Vi garanterer at Azure VMware-administrasjonsverktøy (vCenter Server og NSX Manager) vil være tilgjengelig minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure Database for MariaDB

Vi garanterer kundene en tilkoblingstid på 99,99% mellom Microsoft Azure-databasen for MariaDB Server og vår Internett-gateway.

Se fullstendig tekst

Azure Sentinel

Azure Sentinel er bygd på grunnleggelsen av Azure Monitor Log Analytics. Tilgjengelighet for Azure Sentinel er basert på SLA for Log Analytics. Se Log Analytics SLA hvis du vil ha flere opplysninger.

Se fullstendig tekst

Windows Virtual Desktop

Hvis du vil ha informasjon om kvalifisering til Windows Virtuelle Desktop-tjeneste, kan du se lisensvilkårene beskrevet her. Microsoft tilbyr ikke en økonomisk støttet tjenesteavtale. Vi jobber for å oppnå minst 99,9 % tilgjengelighet for URL-ene til Windows Virtual Desktop-tjeneste. Tilgjengeligheten for øktens virtuelle maskiner hos vert i abonnementet ditt dekkes av Virtual Machines SLA.

Se Virtual Machines SLA hvis du vil ha flere opplysninger.

Se fullstendig tekst

Web Application Firewall

Web Application Firewall-tilgjengelighetsgarantier er inkludert i SLA for det valgte distribusjonsalternativet, Application Gateway eller Azure Front Door. Se Application Gateway SLA, og Azure Front Door SLA for mer informasjon.

Se fullstendig tekst

Azure Private Link

Vi garanterer at Azure Private Link er tilgjengelig i minst 99,99 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure Sphere

Azure Sphere har ingen månedlig kostnad, og har derfor ikke en økonomisk støttet SLA.

Se fullstendig tekst

App Configuration

Vi garanterer at Konfigurasjonslagre som kjører i et kundeabonnement, er tilgjengelige 99,9 % av tiden. Det finnes ingen Tjenesteavtale for Konfigurasjonslageret under Gratisnivået.

Se fullstendig tekst

Spatial Anchors

Vi garanterer at Azure Spatial Anchors er tilgjengelig minst 99,9 % av tiden.

Se fullstendig tekst

Azure RTOS

Ingen tjenesteavtaler er tilgjengelig for Sanntidsoperativsystem (RTOS).

Se fullstendig tekst

Azure Firewall Manager

Azure Firewall Manager er ikke dekket av en egen økonomisk støttet tjenesteavtale. Underliggende tjenester har egne tjenesteavtaler. Se tjenesteavtalene for Azure Firewall, VPN Gateway og Azure Virtual WAN for mer informasjon.

Se fullstendig tekst

Microsoft vil gi minst 90 dagers varsel om negative materielle endringer i noen av SLA-ene nevnt ovenfor.

Tilgjengelighet for alle Azure-tjenestene beregnes over en månedlig faktureringssyklus. Klikk her for å laste ned SLA for de fleste Microsoft Azure-tjenestene. SLA for Active Directory finner du her.